Gasloos of niet

1.446 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
hosternokke
2
"Het is niet voor het eerst dat het PBL onder vuur ligt vanwege haar rekensommen. Precies een jaar geleden kreeg het instituut het zwaar te verduren nadat het kabinet de stijging van de energierekening verkeerd had voorspeld."


Wat een prutsers. Hebben waarschijnlijk ook geen flauw idee wat een brood kost. En hier moet dan beleid op gemaakt worden.
haas
0
quote:

hosternokke schreef op 13 februari 2020 14:07:


"Het is niet voor het eerst dat het PBL onder vuur ligt vanwege haar rekensommen. Precies een jaar geleden kreeg het instituut het zwaar te verduren nadat het kabinet de stijging van de energierekening verkeerd had voorspeld."


Wat een prutsers. Hebben waarschijnlijk ook geen flauw idee wat een brood kost. En hier moet dan beleid op gemaakt worden.


Wilders: de groene Kmer:)
voda
1
Onduidelijkheid over kosten voor huiseigenaren en corporaties

Er is verwarring ontstaan over de kosten die huiseigenaren en woningcorporaties moeten maken voor de verduurzaming van woningen. Het AD kopte donderdag dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) door een misrekening de kosten van het Klimaatakkoord te laag heeft ingeschat. Het zou om grote bedragen gaan.
Het PBL ontkende vervolgens dat er een rekenfout is gemaakt, maar geeft wel toe dat de kosten op basis van actuele gegevens en nieuwe inzichten enkele procenten hoger uitvallen.

'Opheldering nodig'
Kamerlid Erik Ronnes van het CDA wil graag opheldering van minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken over deze raming. 'Welke kosten zijn precies bijgesteld en wat betekent dat voor de totale onderbouwing van het Klimaatakkoord? Zijn de aannames wel goed geweest? Daar ben ik zorgelijk over', zegt Ronnes.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 1,5 miljoen huizen verduurzaamd zijn en van het gas af. De woningcorporaties die ongeveer een derde van de huizen bezitten spelen daarin een belangrijke rol. Aedes, de koepel van woningcorporaties, maakt er al enige tijd een punt van dat PBL de kosten voor deze vergroeningsoperatie veel te laag heeft ingeschat. Volgens Aedes zouden die kosten 40-50% hoger liggen.

PBL is met Aedes in overleg gegaan en heeft volgens PBL-onderzoeker Nico Hoogervorst een paar kostenposten toegevoegd die eerder niet werden meegenomen. Bijvoorbeeld dat de kosten voor architecten en installateurs stijgen als een geplande renovatie wordt uitgebreid met klimaatmaatregelen. 'Maar op het totaalbedrag heeft dat weinig effect', zegt Hoogervorst.

Actuelere cijfers
In het AD schetst Hoogervorst ook de winst- en risicokosten van aannemers eerst niet in de berekening zaten, maar dat klopt volgens hem achteraf niet. 'Die zaten altijd al in de berekening.'

Dat de berekening van PBL nu enkele procenten hoger zou uitvallen komt volgens Hoogervorst niet zozeer door deze nieuwe kostenposten, als wel doordat er actuelere cijfers zijn over bijvoorbeeld bouwkosten.

Andere insteek
Dat Aedes zoveel hoger uitkomt komt volgens PBL omdat de corporaties naar de kosten voor de woningeigenaren heeft gekeken en PBL bij het Klimaatakkoord naar de kosten voor de samenleving als geheel. PBL neemt daardoor bijvoorbeeld de btw niet mee in de raming, omdat het voor Nederland als geheel geen kostenpost is, maar een verschuiving van geld van de één (woningeigenaar) naar de ander (de overheid).

Aedes vindt dit een rare redenering. 'Die btw-kosten lopen in de miljoenen euro's voor huiseigenaren. Dat zijn toch gewoon kosten', aldus de woordvoerder. Volgens PBL komen de kostenberekeningen voor huiseigenaren later dit jaar.

Minister Eric Wiebes van Klimaat zei het donderdag geen probleem te vinden dat PBL cijfers bijstelt als dat nodig blijkt. 'Dit is precies wat we van ze verwachten', zei de bewindsman.

fd.nl/ondernemen/1334719/onduidelijkh...
NewKidInTown
0
quote:

hosternokke schreef op 13 februari 2020 20:08:


Again: wat een prutsers.

Laat de sociologen, filosofen, bestuurskundigen en politcologen de planning uitvoeren ;-)
voda
2
Wie gelooft het Planbureau nog na nieuwe rekenblunder klimaatbeleid?

KLIMAATPLANNENDe nieuwste rekenblunder van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) leidt tot woede in Den Haag. Regeringsfracties VVD en CDA vrezen dat het klimaatbeleid zo niet meer te verkopen valt aan de burger. Ook de grote steden zijn niet blij met de ‘ondermijning’ van hun vergroeningsplannen.

Edwin van der Aa en Jan Hoedeman 14-02-20, 03:00

De PBL-rekenmeesters moeten snel intern orde op zaken stellen na de zoveelste misrekening over klimaatkosten, zo eist de Tweede Kamer. Eerder werden al meerdere blunders gemaakt bij de presentatie van cijfers over elektrisch rijden, de CO2-uitstoot en de energierekening. Nu komt daar een foute som bij over de kosten voor eigenaren van duurzamere woningen.

Lees ook
Forse rekenfout in klimaatplan: hogere kosten voor huiseigenaren
‘Minister moet uitleggen hoeveel het huiseigenaren écht kost om te vergroenen’

Gisteren kwam naar buiten dat huiseigenaren en woningcorporaties meer geld kwijt zijn dan voorzien om huizen te vergroenen. Het PBL claimt echter alleen de nationale kosten te hebben berekend, die na herberekening ‘slechts enkele procenten hoger’ uitkomen. De cijfers zeggen echter niets over de kosten (zoals btw) waar burgers direct mee te maken krijgen.

Het gaat altijd om ramingen. Heb je ooit een raming meegemaakt die je niet hoeft bij te stellen?

Klimaatminister Wiebes
PVV en Forum voor Democratie spreken van ‘list en bedrog’ door de rekenmeesters en het kabinet. Maar ook gematigder fracties fronsen hun wenkbrauwen over de opschudding die wederom ontstaat rond een PBL-stuk. En bij bestuurders van grote steden heerst naar verluidt ook frustratie over deze zoveelste ‘ondermijning’ van de klimaatplannen die zij moeten uitvoeren.

VVD-Tweede Kamerlid Mark Harbers zegt erover: ,,Rekenmeesters zoals het PBL moeten een veilig anker zijn als we beleid maken. Nu is weer gebleken dat deze organisatie nog wat te leren heeft. Wellicht moet het planbureau niet alles zelf willen doen, maar berekeningen waar ze geen verstand van hebben, overlaten aan bijvoorbeeld het Centraal Planbureau.’’

Ruim een jaar geleden was al aan de orde dat die berekening wellicht niet klopte, zo stelt CDA-Kamerlid Eric Ronnes vast: ,,Nu komt de aap uit de mouw. De cijfers blijken onjuist. Moeten we nu terug naar de tekentafel, zijn alle aannames voor het klimaatakkoord wel juist? Want haalbaarheid en betaalbaarheid zijn belangrijk, mensen komen anders in de problemen.’’

Klimaatminister Wiebes probeert het oproer ondertussen te sussen. ,,Het gaat altijd om ramingen. Heb je ooit een raming meegemaakt die je niet hoeft bij te stellen?’’

Draagvlak
De blunders van het Planbureau voor de Leefomgeving schaden desalniettemin het draagvlak voor de afspraken in het klimaatakkoord. Burgers en lagere overheden, die een hoofdrol spelen bij de uitvoering, verliezen zo vertrouwen in het vergroeningsbeleid.

Wij proberen burgers enthousi­ast te krijgen voor kabinets­plan­nen in hun stad en dan gebeurt dit

Ambtenaren en wethouders van de grote steden in onderling contact
Ambtenaren en wethouders van de grote steden reageerden gistermorgen ontstemd toen ze deze krant lazen. Volgens ingewijden werd in onderling contact over het nieuws de laatste misrekening van het PBL – over de kosten van vergroening van huizen voor eigenaren – ervaren als ‘ondermijning’ van het draagvlak .

,,Wij proberen de burgers enthousiast te krijgen voor de uitwerking van kabinetsplannen in hun stad en dan gebeurt er dit. Straks krijgen we niemand meer op het groene spoor’’, klinkt het.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is eveneens verontrust. Een woordvoerder zegt: ,,De rekening mag niet bij inwoners van onze gemeenten komen te liggen. Zo’n publicatie over het PBL doet het vertrouwen nooit goed, de cijfers moeten gewoon kloppen.’’

Geloofwaardigheid
Je komt als planbureau in riskant vaarwater terecht als je politiek beleid moet onderbou­wen. Dat alles fake news is, dreig je dan te bevestigen

Hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen (Universiteit van Tilburg)
Ook in politiek Den Haag wordt gevloekt over de kersverse kwestie. Een bron in de top van de coalitie zegt: ,,De echte schade van dit verhaal is de geloofwaardigheid aan het overheidsinstituut PBL.’’ Want er is een inmiddels een indrukwekkende reeks van missers opgebouwd.

Eerst waren daar meermaals de veel te lage PBL-inschattingen van het aantal elektrische auto’s dat burgers zouden aanschaffen. Ook was er – mede door het gebruik van oude cijfers – een verkeerde berekening van de energierekening. En het PBL moest al na zes weken een veel te optimistische som corrigeren over het halen van de CO2-doelen voor 2020. En nu dus de kwestie met de verduurzaming van woningen.

Het PBL schermt er na de publicatie in deze krant in een verklaring mee de reële definitieve kosten helemaal niet te kunnen inschatten op dit moment. ,,Wat de feitelijke kosten uiteindelijk worden, zal afhangen van bijvoorbeeld subsidieregelingen en toekomstige efficiencyverbeteringen in de bouwsector’’, meldt de organisatie. Ook wordt alleen gekeken naar de nationale kosten van de geplande verduurzaming van woningen, niet hoezeer de afzonderlijke burger de groene maatregelen in zijn portemonnee zal voelen. Met dit excuus nemen wetenschappers en politici geen genoegen.

voda
3
Deel 2:

Hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen (Universiteit van Tilburg) zegt: ,,Je komt als planbureau in riskant vaarwater terecht als je politiek beleid moet onderbouwen. Dat alles fake news is, dreig je dan te bevestigen. Hier gaan populistische partijen meteen mee aan de haal. Maar als je je wetenschappelijke waarheid in de politiek arena neerlegt, wordt dat nu eenmaal onderdeel van het politieke spel.’’

Misrekening
Zo lieten Geert Wilders (PVV) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie) zich gisteren luidkeels horen over de misrekening van het PBL. Wilders: ,,Leugens van de Groene Khmer! Het is allemaal nog veel duurder. We zijn keihard voor de gek gehouden en de al schaarse huizen worden zo nog duurder en meer onbetaalbaar.’’ Baudet: ,,En helaas krijgen we wéér gelijk over de astronomische kosten van de absurde ‘transitie’.’’

Wij moeten alles dubbel checken, de fundering moet kloppen

Eric Ronnes, Kamerlid CDA
Maar ook de coalitiepartijen zijn niet blij met de vijfde blunder op rij. ,,In een tijd van weinig vertrouwen helpt het niet dat het PBL zo slecht schat’’, zegt CDA’er Eric Ronnes. ,,We moeten alles dubbel checken, de fundering moet kloppen. De overheid kan niet zomaar financieel bijspringen. Wat is dan de consequentie voor verduurzaming, moeten er andere keuzes worden gemaakt? Dat wil ik nu weten van het kabinet.’’

Mark Harbers (VVD) wijst wel op de ‘hijgerigheid’ die er volgens hem ontstaat als er iets moet worden herberekend. ,,Dat zal bij klimaatbeleid de komende tientallen jaren echt nog vaker voorkomen. Het is aan het kabinet na deze boodschap van het PBL om nu met een oplossing te komen zodat de maatregelen ‘woonlasten-neutraal’ blijven, zoals ze hebben beloofd.’’

Klimaatminister Wiebes bevestigt dat de vergroening van Nederland een langjarig proces is. ,,In het klimaatakkoord hebben we uitgezet hoe we dat de komende tien jaar willen doen. Ik verwacht dat we aan één stuk door gedwongen zullen zijn om daar verbeteringen in aan te brengen, dingen aan te passen.’’ Het kabinet zal steeds tegen allerlei problemen en nieuwe feiten aanlopen, bezweert hij. ,,Het gaat heus niet op de automatische piloot.’’

Vergroenen
Toch willen meerdere politieke partijen nu dat het kabinet – eerst via een brief en snel daarna in de Tweede Kamer – zelf vertelt hoeveel huiseigenaren nou écht kwijt zijn voor het vergroenen van hun huizen. Dat kan volgende week al als minister Knops (Binnenlandse Zaken) toevallig een debat heeft met parlementariërs over dit onderwerp.

Daarbij wil SP’er Sandra Beckerman niet alleen de schuld neerleggen bij het planbureau, laat ze weten. Beckerman zegt: ,,Wat is er in het PBL gestopt door het kabinet en wat krijg je er dan uit? Ze vergelijken daar appels met peren, terwijl wij willen weten wat dit betekent voor individuele eigenaren en bewoners. Wij steunen het huidige klimaatbeleid alleen als het rechtvaardig is, en we willen inzicht in verdeling van lusten en lasten. Heldere antwoorden van het kabinet zijn nu allereerst nodig, en daarna voeren we graag de politieke discussie.’’

Ze vergelij­ken daar appels met peren, terwijl wij willen weten wat dit betekent voor individue­le eigenaren en bewoners

www.ad.nl/politiek/wie-gelooft-het-pl...
Chiddix
2
Nederland is in de ban geraakt van collectieve klimaatwaanzin. Termen als van het gas af is uniek(kabinet Rutte). Nederland moet mee in de vaart der volkeren onder de EU paraplu. Dan heb je weinig meer in de melk te brokkelen.
Het wordt je gewoon van bovenaf opgelegd door linkse klimaatfanaten in de VN en EU. Klimaatactivisten als Ed Nijpels,Samson en klimaatpaus Timmermans bespelen de volkeren. Ed uiteraard Nederland.
Chiddix
0
Doelstellingen kabinet tot 2030: 1,5 miljoen woningen van het gas af waarvan de helft aangesloten op het warmtenet.
In Nederland zijn al 400000 woningen aangesloten op het warmtenet(2019). Warmtenet is een tamelijk goedkope oplossing voor de burger maar de prijs van afname is gelijk aan de gasprijs. Niet z on probleem?
Kees2
2
quote:

Chiddix schreef op 15 februari 2020 09:17:


Doelstellingen kabinet tot 2030: 1,5 miljoen woningen van het gas af waarvan de helft aangesloten op het warmtenet.
In Nederland zijn al 400000 woningen aangesloten op het warmtenet(2019). Warmtenet is een tamelijk goedkope oplossing voor de burger maar de prijs van afname is gelijk aan de gasprijs. Niet z on probleem?


Als een warmtenet nu beter en goedkoper was dan een individuele gas aansluiting was het niet een probleem.

De werkelijkheid is dat de kosten voor de aansluiting op een warmtenet op fictieve bedragen berust (op basis van eigen CV en gas). De burger zou toch een voordeel krijgen door geen CV ketel te hoeven kopen en onderhouden. Dat kan natuurlijk niet.
Het vastrecht voor het warmtenet is dan ook torenhoog. Max €621 per jaar inclusief afgifteset. Hier komt dan de energie gebaseerd op het gastarief (inclusief energiebelastingen) nog bij.

www.atriensis.nl/nieuwsbericht-projec...
voda
1
Hoe duur wordt het nu écht om je huis ‘klimaatproof’ te krijgen?

REKENBLUNDER PBLNa de rekenblunder van het PBL doemt de vraag op: hoe duur wordt het nu écht om je huis ‘klimaatproof’ te krijgen? Niemand die het weet. Maar dat de operatie duurder wordt dan gedacht, staat wel vast.

Peter Winterman 14-02-20, 19:00

Nico Hoogervorst is ‘senior wetenschappelijk onderzoeker’ bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Deze week erkende hij in deze krant dat de klimaatkosten voor het vergroenen van Nederlandse huizen te laag zijn ingeschat. Bij de doorrekening van het Klimaatakkoord, vorig jaar, zijn Hoogervorst en zijn collega’s ‘enkele kostenposten’ vergeten. In een persbericht dat het PBL verstuurde - na de publicatie in deze krant - staat dat de nationale kosten ‘slechts enkele procenten’ toenemen als de rekenfout wordt rechtgezet.

Lees ook
Planbureaus worden te serieus genomen
Zorgen om gevolgen klimaatblunder: ‘Straks krijgen we niemand meer op het groene spoor’

1. Wat heeft het PBL nou precies verkeerd gedaan?

Bij de doorrekening van vorig jaar raamde het PBL dat het vergroenen van huizen tot 2030 enkele honderden miljoenen euro’s per jaar zou kosten. In april volgde een analyse waarin het PBL de kosten per type woning schatte. Daar ging het mis: het PBL vergat extra kosten voor aannemers, verhuisvergoedingen voor huurders en hogere rentepercentages voor klimaatleningen. Hoeveel duurder het wordt, kan onderzoeker Hoogervorst niet zeggen. ,,Het gaat om grote bedragen’’, zei hij wel. Dat lijkt in tegenspraak te zijn met ‘slechts enkele procenten’. Maar wanneer het over honderden miljoenen euro’s gaat, tikt elke procent aan. Wat het verschil precies is, kan het PBL nog altijd niet zeggen.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD) en premier Mark Rutte tijdens een debat over de doorrekening van het Klimaatakkoord. © ANP

2. Hoe duur wordt het om mijn huur- of koophuis van het gas af te halen, zoals het kabinet graag wil?

In de PBL-analyse van april vorig jaar staat dat het 22.000 euro kost om een gemiddeld huurhuis all-electric te maken. Een woning ‘hybride’ maken (deels gas en deels elektrisch) kost 12.000 euro. En een huurhuis op het warmtenet aansluiten zou zo’n 19.000 euro kosten. Voor een koophuis zouden de bedragen enkele duizenden euro’s hoger zijn. En, meldde het PBL in april al, dit zijn kosten zónder btw. Het planbureau berekent altijd ‘nationale kosten’: belastingen en subsidies worden daarbij niet meegeteld.

De PBL-berekeningen waren tegen het zere been van woningcorporatiekoepel Aedes en het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Volgens hen zijn de klimaatkosten véél hoger. Uit onderzoek in opdracht van Aedes zou blijken dat het zo’n 50.000 euro kost om een huurhuis all-electric te maken: dat is twee keer zoveel als het PBL had berekend. Hybride kost volgens Aedes 10.000 meer en een huurhuis op warmtenet aansluiten zou 12.000 euro duurder zijn.

Na overleg met Aedes en EIB erkende het PBL dat er kostenposten over het hoofd zijn gezien. Ook zijn sommige posten te laag ingeschat. Maar de enorme verschillen die Aedes noemt, kloppen volgens het PBL niet.

3. Wanneer weten we wél wat het gaat kosten?

Het PBL komt later dit jaar met nieuwe berekeningen. ,,Wij kunnen niet exact zeggen wat het iedere burger gaat kosten’’, zegt minister Knops van Binnenlandse Zaken nu al. Hij geeft volgende week tekst en uitleg over de kwestie in de Tweede Kamer. Knops: ,,De kosten verschillen per persoon: woon je in een oud of nieuw huis, doet jouw wijk mee aan de proef met aardgasvrije wijken, ben je huurder of koper?’’ Volgens Knops moeten de PBL-cijfers ‘opnieuw worden doorgerekend’ en valt pas daarna te zeggen of de klimaatkosten daadwerkelijk hoger zullen uitvallen.

www.ad.nl/wonen/hoe-duur-wordt-het-nu...
GWalstra
2
quote:

hosternokke schreef op 13 februari 2020 14:07:


"Het is niet voor het eerst dat het PBL onder vuur ligt vanwege haar rekensommen. Precies een jaar geleden kreeg het instituut het zwaar te verduren nadat het kabinet de stijging van de energierekening verkeerd had voorspeld."


Wat een prutsers. Hebben waarschijnlijk ook geen flauw idee wat een brood kost. En hier moet dan beleid op gemaakt worden.

Achteraf bleek het Ministerie van Economische Zaken de fout gemaakt te hebben, niet het PBL, een hele domme fout. Als vrijwilligers bij een energiecoöperatie hadden we zelf al in november voor onze klanten een berekening gemaakt die liet zien dat de belasting op energie fors zou stijgen. Je kon het uit je hoofd uitrekenen, je had er nog geeneens Excel voor nodig.

GW
Kees2
1
TV programma Kassa – VARABNN doet een oproep voor mensen die van het gas afgaan.
In de reacties vrijwel iedereen negatief.

www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/oproep...
Cézan
1
Geloof het ook. Den Haag blundert verder. Alleen al op stapel zijnde projecten zoals ICT projecten (gaat over miljarden) dreigen de mist in te gaan. Ze doen echt iets niet goed of kunen het gewoon niet,
alleen maar hoop blabla.

^^
NewKidInTown
1
Wat een prutsers.

Of worden we gewoon doelbewust voorgelogen en bedrogen ?

De vraag stellen is hem beantwoorden.

Wat gaat er eigenlijk wel goed ? Ja, geld binnen harken, dus de Belastingdienst. OH wacht....
Chiddix
1
quote:

voda schreef op 15 februari 2020 16:38:


Hoe duur wordt het nu écht om je huis ‘klimaatproof’ te krijgen?


1. Wat heeft het PBL nou precies verkeerd gedaan?De PBL-berekeningen waren tegen het zere been van woningcorporatiekoepel Aedes en het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Volgens hen zijn de klimaatkosten véél hoger. Uit onderzoek in opdracht van Aedes zou blijken dat het zo’n 50.000 euro kost om een huurhuis all-electric te maken: dat is twee keer zoveel als het PBL had berekend. Hybride kost volgens Aedes 10.000 meer en een huurhuis op warmtenet aansluiten zou 12.000 euro duurder zijn.

Na overleg met Aedes en EIB erkende het PBL dat er kostenposten over het hoofd zijn gezien. Ook zijn sommige posten te laag ingeschat. Maar de enorme verschillen die Aedes noemt, kloppen volgens het PBL niet.De PLB heeft gewoon de burger wat de kosten aangaat op het verkeerde been gezet. Doelbewust. Het getal 50000 euro heb ik op dit draadje al vele keren genoemd nadat ik verschillende artikelen had zitten te lezen.
Ook Samson heeft het volk verkeerd voorgelicht wat het gaat kosten. Man zat een verhaaltje te houden over isolatie met Franse slag. De 50000 euro zal een gemiddeld getal zijn. Bij oude woningen worden de bedragen veel groter. Maar ik denk dat tot 2030 er weinig weerstand zal zijn daar de helft van de 1,5 miljoen woningen worden aangesloten op het warmtenet.
Daarnaast nieuwbouw, eigen initiatief en huurwoningen. Daar merkt de burger niet veel van?
NewKidInTown
1
quote:

NewKidInTown schreef op 18 februari 2020 21:32:


NPO2 22.10 uur De Hofbar: Moeten we wel van het gas af ?

In de uitzending werd verteld dat in sommige wijken, huiseigenaren de maatregelen zelf 1.500 euro bijdragen en de totalen kosten 14.000 zijn. Ergo 12.500 euro subsidie. Blijft mijn vraag: wie gaat die 12.500 euro ophoesten en hoe ? Zal toch weer bij de belastingbetaler terecht komen, al of niet via verhoging van de (belasting op) energieprijzen, in welke vorm dan ook.

Algemene klachten:
- veel te snel, volgorde van maatregelen klopt niet nu eerst van het gas af, later eventueel isoleren. Dat zou andersom moeten zijn.
- niemand heeft een keuze, iedereen in de getroffen wijken wordt gedwongen.
- Communicatie is erg slecht of ontbreekt geheel.

Dit alles los van klachten in de praktijk, van het gas af en woning niet warm te krijgen. Indien wel technisch okay, dan energiekosten veeel hoger dan voorgespiegeld.
1.446 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
471,46  -6,82  -1,43%  03 apr
 AMS25-24h 469,25 -0,47%
 Germany30^ 9.545,46 -0,26%
 Dutch15-index 13.217,07 -0,32%
 BEL 20 2.857,05 -1,32%
 BRX20-24h 2.846,39 -0,37%
 Europe50^ 2.656,16 -0,26%
 Euro30-index 13.622,34 -0,95%
 Citi Dow Jones Indicatie 21.053,67 -1,55%
 Citi NASDAQ 7.526,83 -1,35%
 Citi S&P 500 Indicatie 2.488,60 -1,43%
 Citi Nikkei Indicatie 17.681,58 -2,08%
 Gold World Spot (USD) 1.618,40 +0,14%
 EUR/USD 1,0806 0,00%
 WTI 28,51 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

Flow Traders +6,01%
Ahold Delhaize +3,84%
JUST EAT TAKE... +3,48%
Ajax +3,29%
GrandVision +2,68%

Dalers

Wereldhave -9,98%
UNIBAIL-RODAM... -9,05%
Aegon -8,49%
Nedap -7,93%
ADYEN NV -6,62%

Nieuws Forum

'Vergadering OPEC en bondgenoten uitg...
peter545 op 5 apr 2020 17:32
71
Aandacht belegger gaat uit naar steun...
Alexander op 5 apr 2020 17:27
5
Economen voorzien opnieuw miljoenen n...
Insurer82 op 5 apr 2020 17:18
43
Tesla levert te midden van pandemie m...
peter545 op 5 apr 2020 16:25
34
Unibail haalt 1,4 miljard op met obli...
mbrand85 op 5 apr 2020 15:34
15