Aardig verhaal, maar de rente hoog houden om inflatie te drukken (als dat al mogelijk is) is zeer nadelig voor bedrijven en particulieren die leningen hebben of hypotheken willen afsluiten. Ook voor de overheid zijn hoge rentes zeer nadelig i.v.m. de staatsschulden. Een inflatie van 2 % , waar nu naar gestreefd wordt door de centrale banken is vrijwel onhaalbaar, zolang lonen geindexeerd worden, energie duurder wordt (in NL dankzij de overheid met hogere belastingen daarop) en veel supermarkten prijzen stiekum verhogen. Ik denk dat een streef-inflatie van 3% reëeler is.