TomTom « Terug naar discussie overzicht

Omzet en resultaat behaald in het tweede kwartaal van 2021 zijn cruciaal voor de toekomst van TT.

44 Posts, Pagina: « 1 2 3 » | Laatste
beursbeurs
0
quote:

boem! schreef op 8 juli 2021 12:02:

Daarnaast zal HG de outlook over 2021 naar boven bijstellen met 30 mio en 2%.

Nog belangrijker is een flinke toename van de backlog (orderboek) in 2021 want een hoge omzet zonder evenredige order aanwas betekent een krimp in automotive. Een krimp van het orderboek zal in een tijd dat deze hele business super hot is einde verhaal betekenen.

Dus ik neem aan dat HG met een groei in automotive ook een groei van de backlog bedoelt?

boem!
0
Het backlog is een ondergewaardeerd gegeven.
Het backlog geeft nl aan wat we mogen verwachten aan IFRS omzet gegeven de inschattingen aan gesloten contracten.

Voor mijzelf neem ik een gemiddelde doorlooptijd van 4 jaar waardoor de omzet op jaarbasis uitkomt op 450 mio.
Dat de toedeling in de tijd nu anders is wordt mi ingegeven vanuit fiscale redenen.
Het is daarom uitzonderlijk jammer dat de hoogte van het backlog slechts 1 keer per jaar wordt bekendgemaakt, bij bekendmaking nu zou het effect van de inschattingen ten tijde van Corona nl gecorrigeerd worden.

Bij gebrek aan het backlog is de operationele omzet Automotive nu leidend voor de ontwikkeling van TT.
Met een 85% omzet tov 2019 gedurende het 1q ben ik enorm benieuwd naar het omzetperc over 2q , indien die op 90% komt te liggen ofwel een omzet van 81 mio ligt de weg open naar een omzet van 360 mio in 2021( 95% van 2019) waarmee een FCF van 50 mio binnen bereik ligt.
beursbeurs
0
quote:

boem! schreef op 10 juli 2021 08:42:

Het backlog geeft nl aan wat we mogen verwachten aan IFRS omzet gegeven de inschattingen aan gesloten contracten.

Voor mijzelf neem ik een gemiddelde doorlooptijd van 4 jaar waardoor de omzet op jaarbasis uitkomt op 450 mio.
Dat de toedeling in de tijd nu anders is wordt mi ingegeven vanuit fiscale redenen.

dus groei in automotive omzet die voortkomt uit de bestaande backlog (ad 1,8 mld) is geen groei maar het resultaat van een verdeling van de backlog op jaarbasis?
boem!
0
neen.

Indien er groei plaatsvindt BINNEN het bestaande backlog wordt dat veroorzaakt door nieuwe inschattingen van bestaande contracten.

Indien het backlog daardoor zou uitkomen op 2 mia eind 2020 ipv de 1,8 mia die nu is getoond dan zou MIJN corresponderende omzet automotive 500 mio bedragen ipv de 450 mio die ik nu hanteer.

Om die bedragen in de toekomst veilig te stellen zal TT wel een productieomzet van 450 cq 500 mio moeten laten zien.

Het is duidelijk dat men dat in het Coronajaar en ook dit jaar niet realiseert.
2021 en 2022 zijn echter cruciaal om daarin de trend te ontdekken waar we in de jaren erna rekening mee moeten houden.
beursbeurs
1
In 2023 wordt in de outlook aan omzet 17% van de bestaande backlog (a 1,8 mld) toebedeeld. Dit is 306 mio, de totale outlook voor A&E in 2023 is 550 mio. Het verschil van 550-306=244 mio kan in 2023 bijna volledig worden toegeschreven aan Enterprise.

in de outlook van 550 mio in 2023 zie ik m.b.t. automotive:

GEEN omzet automotive a.g.v. toename take rates (bij een backlog die al sterk was afgewaardeerd in 2020)

GEEN omzet uit nieuwe orders in 2021 en 2022 bij automotive

GEEN omzet uit toegenomen omzet per auto omdat er veel meer technologie in gaat (electricity, connectivity)

GEEN groei marktaandeel in autmotive

CONCLUSIE: TOMTOM HEEFT GEEN TOEKOMST!!
boem!
0
Inderdaad indien TT een omzet van 305 mio aan Automotive zou behalen in 2023 heeft TT GEEN toekomst.

Maar wat dacht je van een productieomzet Automotive ad 500 mio in 2023.
beursbeurs
1
quote:

boem! schreef op 10 juli 2021 10:29:

Inderdaad indien TT een omzet van 305 mio aan Automotive zou behalen in 2023 heeft TT GEEN toekomst.

Maar wat dacht je van een productieomzet Automotive ad 500 mio in 2023.
ik hou me vast aan de door TomTom in feb 2021 gegeven outlook van 305 mio IFRS omzet in 2023.

Dit kan een productieomzet van 360 mio betekenen, maar waar jij die 500 mio vandaan haalt is me een raadsel
boem!
1
Omdat ik denk, dat TT te voorzichtig is geweest met hun inschatttingen van bestaande contracten en er daarnaast in 2021 en 2022 naast de reeds vermelde nieuwe contracten nog een aantal zal worden bekend gemaakt.

Daarnaast is het zo dat de verschillen tussen netto wpa en FCF slechts tijdelijk van aard zijn.
De amortisation stopt in dit tempo binnen 2 jaar, terwijl de deferred long niet verder op zal lopen tot 75% van de gefactureerde omzet.
beursbeurs
1
quote:

boem! schreef op 10 juli 2021 11:08:

Omdat ik denk, dat TT te voorzichtig is geweest met hun inschatttingen van bestaande contracten en er daarnaast in 2021 en 2022 naast de reeds vermelde nieuwe contracten nog een aantal zal worden bekend gemaakt.

Dit zijn jouw aannames, niet gebaseerd op feiten.
In hun outlook voor 2023 gaat TomTom uit van geen gewonnen deals in 2021 en 2022 bij Automotive.
boem!
1
Het lijkt mij verstandig even te wachten op welke "AANNAMES" TT haar outlook voor 2021 evj baseert.
Ripple
1
Laten we 15 juli maar eens de cijfers afwachten met de presentatie. Daarna kijken welke richting TomTom opgaat. Hopelijk wordt het geen DomDom maar begin er wel steeds meer aan te twijfelen.
tatje
0
6 op een rij ???
Ik denk van wel.

Ripple welkom op dit forum.

Het is je eerste post en die kan politiek gezien alle kanten op :-)

Ik vraag me af, is ieder nieuw forumlid, ook een nieuwe persoon !

Mijn mening, omzet zal echt verbeteren, maar TT gaat die platform kosten a 10 12 miljoen in Q2 nemen, gezien de marges van de big four in de consensus van Q2 2021.
marge Q2 2020 86% en in de consensus Q2 2021 is er sprake van 78 a 79%.

Wijze woorden van Ripple, laten we de cijfers maar afwachten.

Niet ieder nieuw alias, hoeft een nieuwe persoon te zijn.

Zou ik meerdere aliassen hebben, dan wil ik wel tegen de muur.

Dan is de wereld weer verlost van een gek.
beursbeurs
1
quote:

tatje schreef op 11 juli 2021 11:11:

6 op een rij ???
Ik denk van wel.

welkom op dit forum.

Het is je eerste post en die kan politiek gezien alle kanten op :-)

je kunt wel op iedereen kritiek hebben maar ik lees geen post van jou met bijvoorbeeld:

HOE IS HET MOGELIJK DAT EEN ONDERNEMING EEN OUTLOOK AFGEEFT WAARUIT BLIJKT DAT ZE ER EIGENLIJK NIET MEER IN GELOVEN?

Want dat doet TomTom als in de outlook voor 2023 er o.a. geen nieuwe deals worden voorzien in 2021 en 2022

wat is dit voor absurd sombere outlook??

boem!
0
Ik hecht wel geloof aan de operationele omzet uit de consensus van 81 mio.
Dat is nl 90% van de omzet ui 2q 2019.

Dan krijg je het volgende verloop :
1q 85%
2q 90%

Met een 95% resp 100% in 3q en 4q zal 2021 eindigen met 360 mio(95%).

Om die versnelling in de omzet te bewekstelligen moeten er nieuwe contracten worden opgestart.

In die zin zou je inderdaad wat extra kosten mogen verwachten maar omdat die kosten ook gepaard gaan met baten denk ik, dat de 81 mio met het bedrag verhoogd gaat worden met die extra kosten van zeg 5 a 10 mio.

Ik verwacht nl een FCF van 0 ipv -10 mio.

boem!
0
quote:

beursbeurs schreef op 11 juli 2021 11:30:

[...]

je kunt wel op iedereen kritiek hebben maar ik lees geen post van jou met bijvoorbeeld:

HOE IS HET MOGELIJK DAT EEN ONDERNEMING EEN OUTLOOK AFGEEFT WAARUIT BLIJKT DAT ZE ER EIGENLIJK NIET MEER IN GELOVEN?

Want dat doet TomTom als in de outlook voor 2023 er o.a. geen nieuwe deals worden voorzien in 2021 en 2022

wat is dit voor absurd sombere outlook??

De outlook afgegeven voor 2023 dateert uit het Coronatijdperk en kent twee aspecten.

1) omzet A&E van 550 mio (omzet 2020 392 mio)
2) FCF van 10% ofwel een bedrag ter verdeling onder aandeelhouders van 55 mio.

Ik ben het met je eens dat deze outlook ZEER voorzichtig is vastgesteld maar om nu te beweren dat zij er geen geloof meer in hebben gaat mij echt veel te ver.
beursbeurs
0
quote:

boem! schreef op 10 juli 2021 09:23:

neen.

Indien er groei plaatsvindt BINNEN het bestaande backlog wordt dat veroorzaakt door nieuwe inschattingen van bestaande contracten.

Indien het backlog daardoor zou uitkomen op 2 mia eind 2020 ipv de 1,8 mia die nu is getoond dan zou MIJN corresponderende omzet automotive 500 mio bedragen ipv de 450 mio die ik nu hanteer.

Om die bedragen in de toekomst veilig te stellen zal TT wel een productieomzet van 450 cq 500 mio moeten laten zien.

Wat bedoel je met "veiligstellen"? Een orderportefeuille (backlog) is toch al binnen dus veiliggesteld en al helemaal als deze is afgewaardeerd a.g.v. covid perikelen?
boem!
0
Ik bedoel met veiligstellen dat om aan een omzet van 450 resp 500 mio te komen deze omzet jaarlijks behaald moet worden.

De reeds veiliggestelde omzet per jaar kan je aflezen uit de verdeling van het backlog.

Om die omzet op een nivo van 450-500 mio te krijgen dient er nog wel wat te gebeuren.

De bijstelling komt uit een herwaardering van bestaande contracten cq nieuwe deals.
beursbeurs
0
quote:

boem! schreef op 11 juli 2021 18:04:

Ik bedoel met veiligstellen dat om aan een omzet van 450 resp 500 mio te komen deze omzet jaarlijks behaald moet worden.

De reeds veiliggestelde omzet per jaar kan je aflezen uit de verdeling van het backlog.

Om die omzet op een nivo van 450-500 mio te krijgen dient er nog wel wat te gebeuren.

De bijstelling komt uit een herwaardering van bestaande contracten cq nieuwe deals.
gisteren zei je nog:
"Het backlog geeft nl aan wat we mogen verwachten aan IFRS omzet gegeven de inschattingen aan gesloten contracten. Voor mijzelf neem ik een gemiddelde doorlooptijd van 4 jaar waardoor de omzet op jaarbasis uitkomt op 450 mio.
Dat de toedeling in de tijd nu anders is wordt mi ingegeven vanuit fiscale redenen."

Dus 450 mio uit de bestaande backlog, want 1,8 mld gedeeld door 4 = 450 mio die om fiscale redenen anders in de tijd is verdeeld.
En nu zeg je dat die 450-500 uit herwaardering cg nieuwe deals moet komen?

Snap jij het nog?

boem!
0
Neen,

Ik stel dat de omzet uit het backlog een waarde vertegenwoordigt van gemiddeld 4 jaar.

Het backlog is niets anders dan de optelsom van reed geboekte omzet welke nog niet is verantwoordt en de inschatting van nog te boeken omzet vanuit bestaande contracten.

Ik schat de productieomzet in op 1/4 van het backlog of anders gezegd ik denk dat na 4 jaar zo goed als alle omzet vanuit de bestaande contracten daadwerkelijk is gerealiseerd.

De daadwerkelijke verdeling doet er dan niet meer toe, wat je er in stopt komt er ook uit.

Alle jaren dezelfde prodomzet geeft op enig moment ook diezelfde IFRS omzet. Deferred zorgt slechts voor een demping in de opbouwfase van die voorziening.

Dus om aab die 450-500 mio te komen moet er jaarlijks wel 450-500 mio aan prodomzet worden gemaakt.

Snap jij nu wel hoe ik het bedoel?
beursbeurs
1
quote:

boem! schreef op 12 juli 2021 00:45:

Snap jij nu wel hoe ik het bedoel?

als dit een antwoord op mijn vraag was kan ik hier weinig mee. Maar anderen zullen je ongetwijfeld wel begrijpen dus je hoeft het niet verder te verduidelijken voor mij.
44 Posts, Pagina: « 1 2 3 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 28 mei 2024 17:35
Koers 5,725
Verschil +0,030 (+0,53%)
Hoog 5,945
Laag 5,700
Volume 478.753
Volume gemiddeld 277.898
Volume gisteren 99.684

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront