TomTom » Research (Aandeel) | Eurobench.com

TomTom

AEX:TTM, NL0000387058
7,432 16:16
-0,618 ( -7,68% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2014 2015 2016 2017
Omzet 950,29 1006,61 987,33 903,39
Operationele kosten 541,68 611,18 553,1 680,34
Afschrijvingen 114,71 123,1 132 341
BedrijfsResultaat 17,77 -6,58 8,62 -196,42
Resultaat voor belastingen 14,62 -7,5 7,25 -197,42
Belastingen -8,03 -25,79 -4,71 6,99
CashFlow -106,24 -6,17 -4,89 -20,1
Nettowinst 22,55 18,12 11,99 -203,99

Balans (x 1.000.000)

  2014 2015 2016 2017
Materiële activa 30,29 38,87 40,4 33,62
Immateriële activa 1182,15 1214,34 1196,09 1009,27
Financiële activa 3,29 3,55 3,94 4,22
Vaste activa 1234,17 1290,25 1252,47 1054,57
Voorraden 46,58 48,66 54,08 31,61
Debiteuren 133,27 138,59 132,42 114,25
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 152,95 147,56 142,53 120,85
Vlottende activa 367,17 389,32 376,35 319,83
Totaal activa 1601,35 1679,57 1628,83 1374,4
Gewoon kapitaal 898,52 968,81 994,83 752,39
Preferent kapitaal 202,29 228,22 234,5 214,37
Aandeel van derden 2,07 1,72 1,91 2,31
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 318,94 312,85 268,42 281,39
Kortlopende schulden 381,82 396,18 363,67 338,3
Totaal passiva 1601,35 1679,57 1628,83 1374,4

Overige Data

  2014 2015 2016 2017
Aantal werknemers 3888 4301 4676 4800
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 223570 230500 232890 235320
Winst per aandeel 0,1 0,08 0,05 -0,87
Dividend per aandeel 0 0 0 0
Cashflow per aandeel 0,53 0,52 0,62 0,73
Intrinsieke waarde per aandeel 4,01896 4,20308 4,27167 3,19731
Koers-winstverhouding 55,29 145,0625 170,94 -9,48851
Dividend rendement (%) 0 0 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 2,51 1,87 1,2 -27,11
Koers einde boekjaar 5,529 11,605 8,547 8,255

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding