TomTom

AEX:TTM, NL0013332471
7,160 17:29
+0,095 ( +1,34% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 987,33903,39686,80700,76
Operationele kosten 553,10680,34369,66477,54
Afschrijvingen 132,00341,00158,19291,98
BedrijfsResultaat 8,62-196,4255,06675,41
Resultaat voor belastingen 7,25-197,426,38-151,54
Belastingen -4,716,999,2441,42
CashFlow -4,89-20,10130,31-38,35
Nettowinst 11,99-203,9944,86632,89

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 33,6226,3828,59
Immateriële activa 1.009,27827,02572,45
Financiële activa 4,223,904,57
Vaste activa 1.054,57908,42646,40
Voorraden 31,6126,4025,32
Debiteuren 114,2592,5399,78
Overige vorderingen 0,000,000,00
Liquide middelen 120,85247,70436,52
Vlottende activa 319,83586,51662,77
Totaal activa 1.374,401.494,921.309,17
Gewoon kapitaal 752,39774,11665,93
Preferent kapitaal 263,16251,80188,51
Aandeel van derden 2,310,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 281,39323,95312,94
Kortlopende schulden 338,30396,86330,30
Totaal passiva 1.374,401.494,921.309,17

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 4.6764.7384.8344.712
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 232.890235.320235.320132.370
Winst per aandeel 0,05-0,890,194,81
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel 0,620,730,970,71
Intrinsieke waarde per aandeel 4,273,203,295,03
Koers-winstverhouding 170,94-9,2873,921,96
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) 1,20-27,115,7995,04
Koers einde boekjaar 8,558,2614,049,42