Royal Dutch Shell « Terug naar discussie overzicht

Uitstappen? Is het echt never sell Shell?

upsidedown
0
Vervolg
Volgens berekeningen van het scenarioteam van Shell neemt het aandeel van elektriciteit in de totale energiebehoefte van de wereld de komende jaren flink toe. Tegen 2035 kan het al 30% zijn. En 50% rond 2060. Het is een groeiende markt en Shell wil hierin dan ook een steeds actievere rol spelen. Zo kunnen mensen inmiddels op steeds meer plekken met behulp van Shell hun elektrische auto opladen, thuis, op het werk en op onze tankstations. En zet Shell, bijvoorbeeld met de overname van het Britse energiebedrijf First Utility, stappen op de markt voor de stroom die uit het stopcontact komt.

Maar ondanks de groei, is elektriciteit slechts een van de vier hoofdsectoren in de energie. Vervoer is de tweede sector. En bij vervoer zien we meteen de limieten van elektriciteit. Iedereen weet dat je elektrisch kan rijden maar iedereen kan zich denk ik ook voorstellen dat we met een batterij nog geen raket kunnen lanceren om een elektrische auto in ons zonnestelsel te positioneren.

Vervoerders die een zware vracht over de weg of over het water over een lange afstand elektrisch willen verplaatsen, staan op dit moment voor de keuze: vervoer ik mijn vracht of vervoer ik de batterijen? Want allebei is vooralsnog niet werkbaar. En ja, we kunnen een vliegtuigje zonder passagiers op zonne-energie laten rondvliegen. Maar zo’n vliegtuig vol passagiers van Schiphol naar Beijing transporteren lukt nog lang niet.

De derde hoofdsector, gebouwen, is nog moeilijker, omdat het hierbij over persoonlijke keuzes gaat. Willen we bijvoorbeeld zonnepanelen per direct verplichten? Regelgeving van de overheid is dan noodzakelijk. Dat klinkt misschien als een goed idee, maar niet iedereen vindt panelen mooi en niet iedereen kan ze betalen, wat voor sociale frictie kan zorgen.

De vierde, laatste en moeilijkste sector is de industrie. Hier zijn de limieten het duidelijkst. De productie van glas, staal, cement, plastic en chemicaliën is door de vereiste hoge temperatuur, hoge druk, of de benodigde grondstoffen vooralsnog alleen mogelijk met traditionele brandstoffen. Vooral de invloed van de chemische industrie is veel groter dan mensen realiseren. Want de chemische industrie is nodig voor vrijwel alle andere industrieën. Of het nu gaat over lichtgewicht kunststof, isolatiemateriaal of betere batterijen voor je iPhone.
upsidedown
0
Vervolg
Ik weet dat sommige mensen denken dat de wereld morgen – en anders overmorgen – kan stoppen met traditionele brandstoffen. Als dat inderdaad zou kunnen, dan zou ik dat van harte toejuichen. Al was het maar omdat ik denk dat Shell succesvol kan zijn in welk energiesysteem dan ook. Maar het is allemaal niet zo eenvoudig als wel eens wordt beweerd. Zelfs als iedereen op stroom (of waterstof) gaat rijden, kunnen we niet zonder gas of olie. Zelfs als ieder apparaat met een stekker in de wereld vanaf nu zijn stroom zou krijgen via zonne- of windenergie, kunnen we niet zonder gas of olie. Zelfs als ieder huis, kantoor en iedere fabriek perfect wordt geïsoleerd, kunnen we niet zonder gas of olie.

Ik weet wat een groot aantal van jullie op dit moment denkt. ‘Daar verzinnen ze wel iets op.’ Er bestaat een specifiek idee over wat de oplossing voor klimaatverandering zal zijn. Een nieuw – nu nog onbekend – antwoord… Een disruptie… Iets met een app… Dat wij dit verwachten komt wellicht door de Wet van Moore. Deze Gordon Moore was een van de oprichters van chipfabrikant Intel. In 1965 voorspelde hij dat de kracht van computerchips iedere anderhalf tot twee jaar zou verdubbelen. Zijn voorspelling veranderde voor ICT in een wetmatigheid. En ons beeld van innovaties veranderde mee. Dat is de norm voor verandering geworden: een revolutionaire techniek die al het oude wegvaagt. Facebook vermorzelde Hyves. Spotify vermorzelde de platenzaak. En e-mail vermorzelde niet alleen de fax, maar ook de brief.

Het energiesysteem, waarschijnlijk de grootste en meest ingewikkelde infrastructuur ter wereld, gedraagt zich heel anders dan ICT. De Wet van Moore vereist een prestatiegroei van 46 procent per jaar.

Alleen dan is het mogelijk om iedere achttien maanden een nieuwe generatie computers te bouwen. De energiewetenschapper Vaclav Smil heeft voor de energiesector iets soortgelijks uitgerekend. Hij keek hoe lang het duurde voordat een nieuwe energiebron van 5 naar 25 procent van de markt groeide. Nadat olie in 1905 5 procent haalde, duurde het nog 28 jaar voordat het wereldwijd 25 procent aantikte. Gas deed er 33 jaar over. Ondanks de enorme aandacht en de snelle groei van windturbines en zonnepanelen in de afgelopen jaren, moeten deze hernieuwbare energiebronnen de 5 procent nog halen.
1337n00b
2
quote:

upsidedown schreef op 29 september 2021 19:55:

Vervolg
Mijn jeugd in Roosendaal kan nogmaals als voorbeeld dienen. Mijn ouders hadden geen auto. Die hadden ze ook niet echt nodig. Familie en vrienden woonden in de buurt. En de Ligafabriek waar mijn vader werkte, lag op 5 minuten lopen. Dat vinden we nu een beetje raar, als iemand geen auto heeft. Of geen rijbewijs. Ik kan me goed herinneren dat het voor mijn generatie een soort race was. Op je zestiende zo snel mogelijk een brommer. Op je achttiende zo snel mogelijk een auto. Dan lag de wereld – of toch in ieder geval delen van Brabant en Zuid-Holland – aan je voeten.

Mijn zoon is nu 23. Hij heeft nu uiteindelijk besloten om zijn rijbewijs te gaan halen. Misschien staat hij in 2050 wel op een podium en zegt dan tegen de zaal: ‘Mijn ouders hadden zèlf een auto.’ En dat iedereen dan besmuikt moet lachen.

Het punt is: normen verschillen niet alleen qua plaats, maar ook in tijd. Toen ik tiener was, stond een eigen auto voor mij symbool voor onafhankelijkheid en vrijheid. Dat was achteraf gezien wat simpel gedacht. Er is meer nodig om vrij te zijn dan een vervoermiddel. Voor de tiener van nu is de elektrische auto een symbool voor een schonere toekomst. Dit is misschien ook wat te eenvoudig gedacht.Er is meer nodig voor een schonere toekomst dan een groter aantal elektrische auto’s. Want elektriciteit is niet hetzelfde als energie. Deze zin is zo belangrijk dat ik ‘m herhaal… …elektriciteit is niet hetzelfde als energie. Van alle energie die we op dit moment in de wereld gebruiken, is nog geen twintig procent elektriciteit. Ongeveer een vijfde. Stel, je zet de vijf leden van de originele Rolling Stones op een rij.

Als dit vijftal het hele energiegebruik in de wereld representeert, zou alleen Keith Richards elektriciteit zijn. Van de vijf grootste Nederlanders ooit, zou alleen Erasmus elektriciteit zijn. Van alle Village People zou alleen de indiaan elektriciteit zijn. Dus als we de stroom voor alles in de wereld waar een stekker aanhangt op dit moment uit water, wind en de zon halen, is nog steeds een dikke tachtig procent van onze energievraag onbeantwoord gebleven. Daarom is het op dit moment onverstandig te roepen dat energiebedrijven geen gas of olie meer uit de grond zouden moeten halen. En dit blijft in de toekomst tot op zekere hoogte nodig.

Begrijp me niet verkeerd, de wereld gaat qua elektrificatie van het energiesysteem de goede kant op.
goed verhaal, lekker kort :)
upsidedown
3
Vervolg
We staan echt nog maar aan het begin. Zelfs de grootste disrupters van allemaal, de techbedrijven in Silicon Valley, hebben ervaren dat de energietransitie anders werkt dan de ICT-markt. In Vaclav Smils meest recente boek staat hier een mooi voorbeeld van: in 2008 nam Google met de beste bedoelingen van de wereld het initiatief om in de Verenigde Staten in 2030 het gebruik van kolen en olie drastisch te verlagen. Door op te roepen om elektriciteit uit kolen en olie terug te brengen tot nul. En het gebruik van benzinemotoren te verminderen tot 44 procent. Google staakte deze campagne in november 2011. Het stelde de doelen niet bij, maar gaf ze op.

Als we de energietransitie tot een succes willen maken, moeten we teleurstellingen voorkomen. Als de teleurstelling namelijk te groot is, dan stel je je doelen niet bij, maar dan geef je op. En dat kunnen we ons niet veroorloven. Daarvoor is het te belangrijk. Grote veranderingen gaan in kleine stappen. We moeten hoog mikken, graag zelfs, maar onze doelen moeten ook haalbaar zijn.

Met genoeg ambitie om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden. Met genoeg oog voor het feit dat dit niet morgen in de hele wereld op dezelfde manier is geregeld, omdat er bijvoorbeeld nog meer dan een miljard mensen zijn die zich uit de armoede proberen te vechten. Maar ook met genoeg oog voor het feit dat de markt aan mensen een echte keuze laat om voor CO2-arme producten te kiezen. Daarmee kom ik bij het goede nieuws. Want ik geloof dat het kan lukken. En hoe we dit gaan doen heeft u al gehoord: non solus. We doen het samen. Ieder zijn eigen rol, maar wel met elkaar.

Over de rol van Shell heb ik een duidelijk idee. Volgens het scenario waar Shell nu aan werkt, kan de wereld in het jaar 2070 onder de streep nul uitstoten. Hierbij stoot de samenleving wel nog steeds CO2 uit, maar deze uitstoot wordt opgevangen en opgeslagen of gecompenseerd. Netto geen uitstoot meer dus. Het Nederlandse kabinet heeft de ambitie dit in Nederland al in 2050 te bereiken. Zoals gezegd gaat dit niet overal op dezelfde manier. Niet heel de wereld volgt het Nederlandse pad van economische en industriële ontwikkeling, en verduurzaming. Maar of we het nou over de wereld in 2070 of Nederland in 2050 hebben, deze ambities vereisen van iedereen een gigantische verandering. Van overheden, individuen en bedrijven.
upsidedown
3
Vervolg
Omdat het alleen in stappen kan, heeft Shell op het pad naar deze toekomst een paar markeringen aangebracht. In overeenstemming met de samenleving die het Akkoord van Parijs probeert te halen, is het de ambitie van Shell om voor 2035 de netto CO2-voetafdruk van de energieproducten die Shell verkoopt met 20% te verlagen in vergelijking met nu.

Voor 2050 is dat voornemen een reductie van 50%. Dat betekent, vergeleken met nu, de helft van de CO2 voor iedere geleverde energie-eenheid. En iedere vijf jaar controleren we of we nog op één lijn liggen met de rest van de wereld. Als dat niet zo is, passen we ons aan het tempo van de samenleving aan. De uitstoot die Shell gaat beteugelen bestaat uit drie delen, als ik het heel eenvoudig uitleg. Of beter, als ik het uitleg op een niet-technische manier, zonder alle officiële definities. Eén: uitstoot van de energie die Shell zelf verbruikt. Twee: uitstoot van het gebruik van de energieproducten die Shell verkoopt. En drie: uitstoot die moeilijk te stoppen is…

Laat ik beginnen met de energie die Shell zelf verbruikt. We pakken de CO2-intensiteit van onze productie aan. Dit is bijvoorbeeld de reden dat we in Moerdijk het grootste zonnepark van Nederland aanleggen. De 50.000 zonnepanelen leveren energie die ons eigen chemiepark schoner maakt. Deze aanpak van onze eigen fabrieken is noodzakelijk, logisch… en volstrekt onvoldoende. De vervoersector zou er ook weinig mee opschieten als autofabrikanten alleen hun fabrieken zouden zuiveren en verder zouden zwijgen over hun auto’s.

Daarom pakken we ten tweede de uitstoot van CO2 aan via elke eenheid van de energieproducten die wij verkopen. Onze ‘New Energies’-afdeling, die we in 2016 hebben opgericht, helpt hierbij. Deze afdeling van het bedrijf zoekt constant naar nieuwe kansen in nieuwe energiebronnen. Met investeringen die tot 2020 kunnen oplopen tot 2 miljard dollar per jaar. New Energies concentreert zich op twee onderwerpen.
Hendrik65
2
Dank voor het uploaden, Upsidedown. Lezenswaardig stuk. Zet aan tot nadenken. Roept ook herinneringen op (o.a. aan de kolenkachel - enkel in de garage (met smeerput), in het huis centrale verwarming, eerst op olie, later op gas). Ouders hebben inmiddels sinds jaar en dag zonnepanelen - 16 stuks, meen ik. Pa is inmiddels een dikke tachtiger maar promoot ze nog altijd bij elke gelegenheid.
1337n00b
0
quote:

Hendrik65 schreef op 29 september 2021 19:51:

Het koersverloop van rdsa op de nyse lijkt wel een dronkemansrit ...
valt wel mee toch?

Kabbelt beetje op en neer nu...zou eerder dit als stabiel zien
upsidedown
3
Vervolg
Ten eerste nieuwe brandstoffen. Shell is bijvoorbeeld al een hele tijd de grootste producent van biobrandstof uit suikerriet via onze joint venture Raízen in Brazilië. En we onderzoeken nu hoe we een nieuwe generatie biobrandstof op de markt kunnen brengen. Zo loopt in het Indiase Bangalore een vergevorderd proefproject om biobrandstof te ontwikkelen uit afval. Shell is ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van waterstof als energiebron.

Zo helpen we in Duitsland – als één van de partners in een publiek-private samenwerking – een landelijk netwerk van 400 waterstofpompstations aan te leggen. We zijn bovendien medeoprichter van de Hydrogen Council. Dit is een groep van energiebedrijven en autofabrikanten die de komende vijf jaar 10 miljard euro wil investeren in waterstof als brandstof voor de toekomst. Verder is Shell een van de grootste producenten van LNG ter wereld. LNG betekent liquefied natural gas, oftewel vloeibaar gas. LNG is bijvoorbeeld bijzonder geschikt voor de scheepvaart.

Volgens de Nederlandse Havenman van het Jaar Pieter van Oord stappen zeeschepen het komende decennium massaal over van stookolie op LNG. Volgens mij heeft hij gelijk. Sovcomflot, een van de grootste scheepsbouwers ter wereld, bouwt inmiddels tankers die op LNG varen. En volgend jaar komt Carnival, een van de grootste cruiseoperators ter wereld, met het eerste cruiseschip dat op LNG vaart. Daarom ligt in de Rotterdamse haven al een LNG-tankschip van Shell, een soort drijvend pompstation, om de vrachtvloot te helpen van diesel over te stappen op gas.

Daarnaast concentreert ‘New Energies’ zich op elektriciteit. Dat is niet zo raar, want zoals ik eerder zei, groeit elektriciteit naar verwachting als aandeel van het totale energiesysteem. Daar liggen voor Shell kansen. Bijvoorbeeld door op een aantal van onze tankstations snelladers te plaatsen voor elektrische auto’s. En door de overname van New Motion kunnen we elektrisch laden ook bij mensen thuis of op kantoor aanbieden. Daarnaast helpt Shell ervoor te zorgen dat ons elektricteitsnetwerk de benodigde groei van de elektrificatie aankan. Ik denk dat iedereen thuis wel eens een apparaat te veel heeft ingestoken.

Dat de aanknop op je föhn de uitknop van alle apparaten en lampen in huis blijkt. Tenzij we in actie komen, gaan we dat vaker meemaken – en op veel grotere schaal. Green Alliance, een groene denktank in het Verenigd Koninkrijk, berekende bijvoorbeeld afgelopen jaar dat er slechts zes auto’s tegelijkertijd in dezelfde buurt ingestoken hoeven te zijn om een lokaal stroomtekort te veroorzaken. Daarom ontwikkelt Shell een slim oplaadsysteem voor auto’s dat communiceert met het elektriciteitsnetwerk. Dit systeem zorgt ervoor dat auto’s opladen op momenten dat er voldoende energie beschikbaar is. Dit kan voor klanten nog voordeliger zijn ook. Maar we zorgen ook dat de stroom zelf schoner is. Bijvoorbeeld via het groot windpark-op-zee bij Borssele dat Shell met een aantal partners ontwikkelt.
upsidedown
2
Vervolg
En we investeren via het Nederlandse Chemical Building Blocks Consortium, een samenwerkingsverband tussen universiteiten, overheid en grote bedrijven, in een nieuwe manier van denken over chemie, waarbij CO2 niet het afval aan het eind van het chemisch proces is, maar een grondstof aan het begin. Deze weg is lang, maar het is ook een grote kans. En ik hoop natuurlijk dat we onderweg jongeren inspireren om chemie te studeren. In Canada laat Shell met Quest overigens zien dat CCS werkt.

Dat is een gigantisch project, dat we niet hadden kunnen opzetten zonder steun van Canadese overheden. En nu de Nederlandse overheid CCS ook heeft omarmd, heb ik alle reden om nog positiever te zijn over het halen van de klimaatdoelen in ons land.

Het staat op publicaties van Elsevier, maar het geldt ook voor de energietransitie en opgroeien in Roosendaal… non solus. Je kunt het niet alleen. Samenwerking is cruciaal. Want hoe groot Shell in de ogen van sommigen ook mag zijn, de energietransitie is vele malen groter. En wat Shell ook doet, het kan maar een fractie zijn van alles wat er moet gebeuren. Nederland heeft alles in zich om het geweldig te doen op energiegebied.

Het is bijna een traditie dat Nederlanders het enorm met elkaar oneens zijn en dan toch samen resultaten halen. Dat is voor mij de essentie van polderen. En volgens mij moeten we dat koesteren. Ondanks onenigheid over de weg er naartoe, erkennen dat je hetzelfde doel hebt. Maar dit zie ik nu niet altijd terug. In het Nederlandse energiedebat gaat te veel energie verloren met hard roepen dat de ander ongelijk heeft. Dat vind ik on-Nederlands. We moeten zorgen dat het energiedebat op resultaten gericht blijft. Want als je al je energie steekt in het onderuit halen van de ander, ben je uiteindelijk zelf niets opgeschoten.

Laat ik daarom een laatste voorbeeld noemen van nuttige samenwerking. Om voortvarend te kunnen investeren in nieuwe energiebronnen is effectieve CO2-beprijzing belangrijk. En die beprijzing moet van de overheid komen. Het is zaak hier snel werk van te maken, het liefst in Europees verband. Het Europees emissiehandelsysteem dat vorig jaar is hervormd, is veelbelovend. De CO2-prijs in de EU is sinds de zomer verdubbeld tot zo’n 10 euro per ton. Dit is nog niet het niveau om uitstoot af te schrikken en innovatie te stimuleren, maar analisten voorspellen een gemiddelde prijs van 25 euro in het volgende decennium. Dit kan op langere termijn ervoor zorgen dat consumenten en bedrijven kiezen voor producten met een lage CO2-uitstoot. Dat gebeurde in het Verenigd Koninkrijk, waar de overheid in april 2015 de CO2-prijs verhoogde van 5 naar 18 pond per ton CO2. Onderzoeksbureau Aurora Energy Research berekende dat dit eraan bijdroeg dat de vraag naar elektriciteit die opgewekt werd door gas met 56% steeg, terwijl de vraag naar elektriciteit uit kolen met 73% daalde in de eerste helft van 2016. Het resultaat van deze verschuiving — in elk geval deels — was dat de CO2-uitstoot door stroomopwekking met 24 procent daalde.
upsidedown
2
Vervolg
Dan het derde deelgebied: wat doet Shell aan de uitstoot die moeilijk te stoppen is? Sommige sectoren kunnen hun uitstoot nog niet reduceren tot nul. Zoals gezegd, het is momenteel nog onmogelijk staal of cement te maken zonder traditionele brandstoffen. Dus heeft de wereld een oplossing nodig die het probleem via een andere weg benadert. Die oplossing bestaat.

Daarvoor moeten we denken aan een toekomst die in ieder geval koolstofarm is, als koolstofvrij nog niet haalbaar is. We moeten de CO2 die we wel produceren, beter afvangen of zelfs weer uit de lucht halen. Dit kan door te investeren in natuur. Daarom bieden we in Nederland sinds eind vorig jaar onze zakelijke klanten de mogelijkheid om voor een paar cent per liter extra de CO2-impact van onze brandstoffen te compenseren. Dit geld investeert Shell in natuur. Bijvoorbeeld in het Kasigau Corridor-project in Kenia waar meer dan 200.000 hectare bedreigd bos wordt beschermd en inmiddels meer dan vijftigduizend bomen zijn aangeplant. En voor het eind van dit jaar willen we in Nederland al onze klanten deze mogelijkheid bieden.

Daarnaast gaan we de CO2 die we produceren te lijf met Carbon Capture and Storage – CCS. U heeft hier vast al over gehoord toen het Regeerakkoord werd gepresenteerd. Want het kabinet Rutte-III verwacht veel van CCS. En ik denk dat daar, met de juiste voorwaarden, alle reden toe is. Want CCS vangt CO2-emissies af en slaat ze veilig op. De opwarming van de aarde beperken tot 2 graden Celsius of lager lijkt niet mogelijk zonder CCS, volgens het Internationaal Energieagentschap én het Intergovernmental Panel on Climate Change.

Op dit moment verkennen we onder leiding van het Rotterdamse havenbedrijf hoe CO2 van de Rotterdamse industrie het beste kan worden opgeslagen in lege gasvelden in de Noordzee. Dit is een goede zaak, want als we de klimaatambities van dit kabinet willen halen, moeten we snel aan de slag met de opvang van CO2. Uiteraard onderzoeken we ook hoe we vervolgens CO2 kunnen hergebruiken. Dit gebeurt al op kleine schaal. We leveren bijvoorbeeld een deel van de CO2 van Shell Pernis aan de frisdrankindustrie. En in het Westland krijgen ondernemers in de land- en tuinbouw een deel van de CO2 uit Pernis waarmee ze hun bloemen en planten sneller laten groeien.
upsidedown
4
Vervolg
In april vorig jaar slaagde het Verenigd Koninkrijk er zelfs in een hele dag geen kolen te gebruiken om elektriciteit op te wekken. Dit was voor het eerst sinds 1882. Dat kan het effect zijn van een serieuze, door de overheid geleide, CO2-prijs. Bedrijven en consumenten worden aangespoord om de juiste afweging te maken. Dit soort samenwerkingen hebben resultaat, helemaal als er meerdere landen bij betrokken zijn.

Dus als u iets onthoudt van mijn verhaal, laat het dan ‘non solus’ zijn. Want ik weet zeker dat we met de juiste samenwerking straks aan de andere kant van de energietransitie in een wereld leven mét schonere energie voor iedereen en zonder veel te koude washandjes.

Dank u.
-------
Hmm toch iets langer verhaaltje dan ik dacht.
1337n00b
0
quote:

bp5ah schreef op 29 september 2021 19:58:

€ /$ 1.1596
Ah thats why, mn omrekening kwam al vaak niet spot on, euro sterker en sterker
Arie Jan
0
quote:

upsidedown schreef op 29 september 2021 19:51:

Vervolg
Dit had niemand vijftig jaar geleden precies kunnen voorspellen. Evenmin weten we nu precies wat er over vijftig jaar gebeurt. Niemand kan de toekomst voorspellen. Maar we hebben wel een idee over de richting, over de grote lijnen. Ten eerste dat er over vijftig jaar meer mensen zijn. Veel meer. De VN schat dat er rond 2050 bijna tien miljard mensen op aarde zijn. Tegen het eind van de eeuw zouden het er volgens de VN meer dan elf miljard kunnen zijn. Dat zijn er vier miljard meer dan nu.

De grootste groei zien we in Afrika en Azië. En hier is nog een tweede groei aan de gang. De levensstandaard van miljoenen mensen is hier sinds de jaren zeventig spectaculair verhoogd. Want het lukt hier steeds meer mensen om door te dringen tot de middenklasse. Dit is een ongekende overwinning voor de welvaart in de wereld. Waar een gemiddeld persoon in China in de jaren zestig bijvoorbeeld zo’n 58 dollar per jaar had te besteden, is dat nu dik 8.000 dollar. Er staat een hele rij landen klaar om een soortgelijke ontwikkeling te ondergaan. Miljoenen mensen in de wereld klimmen op naar de middenklasse. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de mensen die nog aan deze klim moeten beginnen. Op dit moment hebben meer dan één miljard mensen op de wereld helemaal nog geen toegang tot energie.

Zoals u misschien begrijpt voel ik sympathie voor mensen die de kans krijgen het leven van zichzelf en hun kinderen te verbeteren. Maar de groei van de gemiddelde levensstandaard in de wereld gaat wel gepaard met meer energieverbruik. Veel meer energie. Dat is niet zo gek. Mensen betrekken hun eerste eigen huis. Ze schaffen een auto aan. Of hun eerste koelkast. Die toegang tot energie moet natuurlijk wel mogelijk zijn. Daarom investeert Shell bijvoorbeeld in manieren om energie beschikbaar te maken op plaatsen waar deze toegang beperkt is, zoals in India, Tanzania en Uganda.

Ter vergelijking: in de Verenigde Staten gebruiken mensen gemiddeld meer dan 300 gigajoule energie per jaar. Dat is een stuk meer dan de gemiddelde Nederlander, want hier gebruiken mensen 150 gigajoule per jaar. Maar een gemiddelde Keniaan gebruikt er 10. Dat is een flink verschil. De groei van de bevolking en de groei van de middenklasse in de wereld zorgt ervoor dat de totale vraag naar energie groeit. Volgens het Internationaal Energieagentschap is de vraag rond 2040 30% hoger dan nu. En aan het eind van de eeuw zou deze verdubbeld kunnen zijn. Aan deze vraag voldoen is een enorme opgave. Vooral omdat dit nog steeds maar de helft van het verhaal is. Ook hier geldt: non solus. Niet alleen.

Want er is nog een tweede opgave. Terwijl de wereld een manier moet vinden om aan een grotere energievraag te voldoen, moet tegelijkertijd de CO2-uitstoot omlaag om klimaatverandering tegen te gaan en de opwarming van de aarde te beperken tot onder 2 graden. Dit is geen eenvoudige opgave, daarover zijn we het snel eens. Maar er is zeker ook positief nieuws. Of zoals Frits van Egters in De Avonden zegt: ‘Het gaat slecht, maar verder gaat het goed.’ Onder meer door het Klimaatakkoord van Parijs en de daarop volgende beloftes die landen afzonderlijk hebben gedaan, zoals afgelopen jaar nog in Bonn tijdens de meest recente Klimaattop.
heeft u ook nog een visie op het stijgen van de olieprijs in vergelijk met ‘73 en ‘79 . Toen ging namelijk de olieprijs maal drie . ( van 3 naar 12 en van 12 naar 33.
tafon
1
Als de weerstand rond de 19.65 is uitgenomen gaan de TA mensen instappen die altijd wachten op een echt koop of verkoop signaal en dat is een heel grote groep beleggers.
Ook het komende verkoop signaal van de Tech aandelen gaat RD vleugels geven
De mensen die van een gokje houden hebben al lang geleden ingekocht en gaan mooie tijden tegemoet.
Alrob2
2
quote:

tafon schreef op 29 september 2021 20:04:

Als de weerstand rond de 19.65 is uitgenomen gaan de TA mensen instappen die altijd wachten op een echt koop of verkoop signaal en dat is een heel grote groep beleggers.
Ook het komende verkoop signaal van de Tech aandelen gaat RD vleugels geven
De mensen die van een gokje houden hebben al lang geleden ingekocht en gaan mooie tijden tegemoet.
Ik kan helaas niet in de toekomst kijken, slechts daar een verwachting van hebben, maar het voelt niet als louter een gok, meer als een weloverwogen belegging en dat is wat anders dan een gok, toch?
Hendrik65
0
quote:

tafon schreef op 29 september 2021 20:04:

Als de weerstand rond de 19.65 is uitgenomen gaan de TA mensen instappen die altijd wachten op een echt koop of verkoop signaal en dat is een heel grote groep beleggers.
Ook het komende verkoop signaal van de Tech aandelen gaat RD vleugels geven
De mensen die van een gokje houden hebben al lang geleden ingekocht en gaan mooie tijden tegemoet.
Kun je die grafiek uploaden? Of vertellen, waar ik haar kan vinden?
1337n00b
0
quote:

Hendrik65 schreef op 29 september 2021 20:29:

[...]

Kun je die grafiek uploaden? Of vertellen, waar ik haar kan vinden?
Niet te druk maken :) Olie daalt gestaag op het moment, shell volgt niet om eerlijk te zijn aan de overkant, kan een sterk signaal zijn, maar als ik ergens inmiddels van overtuigd ben, korte termijn is nergens een peil op te trekken :)
bp5ah
2
quote:

Hendrik65 schreef op 29 september 2021 20:29:

[...]

Kun je die grafiek uploaden? Of vertellen, waar ik haar kan vinden?
LT ligt er geen weerstand op 19.65 Hendrik.

Voor de KT is doel topje van gisteren op 19.46 daar moet ie boven.

Voor de onderkant KT :

steun 1 rond 18.6*, daar ligt doorbraak van topje van maart j.l. , die werd vandaag teruggetest.

steun 2 rond 17.82, dat was 't nivo waar ie dit jaar -tig keer op sneuvelde, die is 2* teruggetest sinds gebroken.

Houden bovenste 2 steuntjes niet dan wordt koersdoel 16.5-16.8

finance.yahoo.com/chart/RDSA.AS#eyJpb...

bp5ah
0
quote:

1337n00b schreef op 29 september 2021 20:34:

[...]

Niet te druk maken :) Olie daalt gestaag op het moment, shell volgt niet om eerlijk te zijn aan de overkant, kan een sterk signaal zijn, maar als ik ergens inmiddels van overtuigd ben, korte termijn is nergens een peil op te trekken :)
Olie ligt stabiel eigenlijk 78.14 , zelfde voor Shell, neigt eerder omhoog dan down, en de futs op de Dow dayhigh zo'n beetje +0.80% en stijgend lijkt 't.

Vreemde reaktie op voorraadcijfers, na half zes is er ook nauwelijks nog beweging in de olie, tussen 77.9 -78.2
200.031 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 6868 6869 6870 6871 6872 6873 6874 6875 6876 6877 6878 ... 9998 9999 10000 10001 10002 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 27 mei 2024 17:36
Koers 32,850
Verschil +0,155 (+0,47%)
Hoog 32,895
Laag 32,660
Volume 1.705.520
Volume gemiddeld 6.904.421
Volume gisteren 4.776.181

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront