Flow Traders » Research (Aandeel) | Eurobench.com

Flow Traders

AEX:FLOW, NL0011279492
22,240 16:30
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 0 0 0 0
Operationele kosten 190,31 140,37 117,63 192,93
Afschrijvingen 7,24 9,09 7,72 9,33
BedrijfsResultaat 0 0 0 0
Resultaat voor belastingen 115,11 109,44 48,44 193,94
Belastingen 17,82 17,51 8,84 33,01
CashFlow -0,5 0,77 2,32 3,97
Nettowinst 97,29 91,94 39,6 160,93

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 0 0 0 0
Immateriële activa 0 0 0 0
Financiële activa 0 0 0 0
Vaste activa 0 0 0 0
Voorraden 0 0 0 0
Debiteuren 0 0 0 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 0 0 0 0
Vlottende activa 0 0 0 0
Totaal activa 0 0 0 0
Gewoon kapitaal 270,09 254,1 341,05 0
Preferent kapitaal 19,09 10,32 14,15 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 0 0 0 0
Kortlopende schulden 0 0 0 0
Totaal passiva 5789,67 5919,76 6780,17 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 268 341 394 436
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 46530 46530 46530 46530
Winst per aandeel 2,09 1,98 0,85 3,46
Dividend per aandeel 1,5 1,25 0,35 2,35
Cashflow per aandeel 0,47 1,71 1,35 1,86
Intrinsieke waarde per aandeel 3,79841 4,55448 5,1109 4,97937
Koers-winstverhouding 21,69617 16,53283 23,52941 8,04624
Dividend rendement (%) 3,30797 3,81854 1,75 8,44109
Rendement eigen vermogen (%) 39,46 34,04 15,58 47,19
Koers einde boekjaar 45,345 32,735 20 27,84

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding