Galapagos » Research (Aandeel) | Eurobench.com

Galapagos

AEX:t20925, BE0003818359
149,950 17:29
-3,300 ( -2,15% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 173,7 155,92 317,85 0
Operationele kosten 57,71 78,68 108,07 0
Afschrijvingen 4,18 4,28 5,08 0
BedrijfsResultaat 52,68 -117,62 -33,65 0
Resultaat voor belastingen 54,25 -115,51 -29,21 0
Belastingen 0,24 0,2 0,05 0
CashFlow 628,11 205,78 129,5 0
Nettowinst 54,01 -115,7 -29,26 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 14,96 16,69 23,14 0
Immateriële activa 1,02 2,5 3,63 0
Financiële activa 1,1 1,16 1,28 0
Vaste activa 76,11 88,63 110,64 0
Voorraden 0,3 0,28 0,28 0
Debiteuren 9,73 27,97 18,61 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 979,81 1151,21 1290,8 0
Vlottende activa 1007,23 1197,65 1328,85 0
Totaal activa 1083,34 1286,27 1439,5 0
Gewoon kapitaal 758,7 1011,98 1214,25 0
Preferent kapitaal -28,35 -45,11 -60,35 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 220,85 102,59 5,34 0
Kortlopende schulden 103,79 171,7 219,9 0
Totaal passiva 1083,34 1286,27 1439,5 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 508 600 725 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 46260 50940 54470 0
Winst per aandeel 1,17 -2,27 -0,54 0
Dividend per aandeel 0 0 0 0
Cashflow per aandeel 5,18 -2,89 -2,62 0
Intrinsieke waarde per aandeel 16,40078 19,86612 22,29209 0
Koers-winstverhouding 52,08547 -34,79295 0 0
Dividend rendement (%) 0 0 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 7,12 -11,43 -2,41 0
Koers einde boekjaar 60,94 78,98 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding