Galapagos » Research (Aandeel) | Eurobench.com

Galapagos

AEX:t20925, BE0003818359
90,840 17:29
-0,400 ( -0,44% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2014 2015 2016 2017
Omzet 90,02 60,58 173,7 155,92
Operationele kosten 43,1 50,43 57,71 78,68
Afschrijvingen 4,65 3,4 4,18 4,28
BedrijfsResultaat 0 0 52,68 -117,62
Resultaat voor belastingen -35,2 -119,63 54,25 -115,51
Belastingen 2,1 -1,22 0,24 0,2
CashFlow 49,26 152,48 628,11 205,78
Nettowinst 33,21 -118,41 54,01 -115,7

Balans (x 1.000.000)

  2014 2015 2016 2017
Materiële activa 56,86 68,04 14,96 16,69
Immateriële activa 2,02 1,55 1,02 2,5
Financiële activa 44,76 52,71 1,1 1,16
Vaste activa 0 0 76,11 88,63
Voorraden 0,28 0,32 0,3 0,28
Debiteuren 3,21 3,93 9,73 27,97
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 198,13 347,17 979,81 1151,21
Vlottende activa 0 0 1007,23 1197,65
Totaal activa 270,47 442,51 1083,34 1286,27
Gewoon kapitaal 206,14 365 758,7 1011,98
Preferent kapitaal 206,14 153,61 -28,35 -45,11
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 3,9 5,05 220,85 102,59
Kortlopende schulden 60,25 72,41 103,79 171,7
Totaal passiva 270,47 442,51 1083,34 1286,27

Overige Data

  2014 2015 2016 2017
Aantal werknemers 417 435 508 600
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 0 39080 46260 50940
Winst per aandeel 0 -3,03 1,17 -2,27
Dividend per aandeel 0 0 0 0
Cashflow per aandeel 0 -2,93 5,18 -2,89
Intrinsieke waarde per aandeel 0 0 16,40078 19,86612
Koers-winstverhouding 0 -18,73267 52,08547 -34,79295
Dividend rendement (%) 0 0 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 16,11 -32,44 7,12 -11,43
Koers einde boekjaar 15,49 56,76 60,94 78,98

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding