Galapagos

AEX:t20925, BE0003818359
65,120 17:36
+0,410 (+0,63%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 173,70155,92317,85895,88
Operationele kosten 57,7178,68108,07
Afschrijvingen 4,184,285,08
BedrijfsResultaat 52,68-117,62-33,65
Resultaat voor belastingen 54,25-115,51-29,21150,06
Belastingen 0,240,200,050,21
CashFlow 628,11205,78129,50779,71
Nettowinst 54,01-115,70-29,26149,84

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 14,9616,6923,14
Immateriële activa 1,022,503,63
Financiële activa 1,101,161,28
Vaste activa 76,1188,63110,64
Voorraden 0,300,280,28
Debiteuren 9,7327,9718,61
Overige vorderingen 0,000,000,00
Liquide middelen 979,811.151,211.290,805.780,83
Vlottende activa 1.007,231.197,651.328,85
Totaal activa 1.083,341.286,271.439,506.068,61
Gewoon kapitaal 758,701.011,981.214,252.875,66
Preferent kapitaal -28,35-45,11-60,352.525,88
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 220,85102,595,34
Kortlopende schulden 103,79171,70219,90
Totaal passiva 1.083,341.286,271.439,506.068,61

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 6007251.0031.304
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 50.94054.47064.67065.080
Winst per aandeel -2,27-0,542,32-4,69
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -2,89-2,6249,62-6,57
Intrinsieke waarde per aandeel 19,8722,2944,4741,03
Koers-winstverhouding -34,79-149,1980,39-17,16
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -11,43-2,415,21-11,44
Koers einde boekjaar 78,9880,56186,5080,48