PostNL Koninklijke

AEX:PNL, NL0009739416
4,375 17:35
+0,074 (+1,72%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 3.520,002.779,002.841,003.321,00
Operationele kosten 3.267,002.608,002.737,003.029,00
Afschrijvingen 79,0083,00180,00164,00
BedrijfsResultaat 243,0091,0051,00293,00
Resultaat voor belastingen 201,00161,00103,00273,00
Belastingen 53,0034,0031,0068,00
CashFlow 5,00-304,00203,00186,00
Nettowinst 148,0033,004,00213,00

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 510,00494,00414,00613,00
Immateriële activa 257,00212,00364,00339,00
Financiële activa 16,009,009,003,00
Vaste activa 817,00798,001.126,001.007,00
Voorraden 6,005,004,003,00
Debiteuren 386,00313,00271,00336,00
Overige vorderingen 9,002,001,0028,00
Liquide middelen 645,00269,00480,00651,00
Vlottende activa 1.253,00900,001.012,001.202,00
Totaal activa 2.080,001.698,002.138,002.210,00
Gewoon kapitaal 34,0046,00-21,00219,00
Preferent kapitaal 72,7265,46-102,52-508,00
Aandeel van derden 3,003,003,002,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 827,00770,001.205,001.065,00
Kortlopende schulden 1.216,00879,00951,00923,00
Totaal passiva 2.080,001.698,002.138,002.210,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 38.96537.78546.30340.541
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 453.530469.200493.950494.630
Winst per aandeel 0,330,070,010,43
Dividend per aandeel 0,230,240,080,28
Cashflow per aandeel 0,220,060,430,37
Intrinsieke waarde per aandeel -0,16-0,14-0,120,16
Koers-winstverhouding 12,3528,53201,206,49
Dividend rendement (%) 5,6412,023,9810,04
Rendement eigen vermogen (%) 435,2971,74-19,0595,95
Koers einde boekjaar 4,082,002,012,79