PostNL Koninklijke » Research (Aandeel) | Eurobench.com

PostNL Koninklijke

AEX:PNL, NL0009739416
1,473 17:29
-0,010 ( -0,67% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 3465 3423 3520 2779
Operationele kosten 3125 3132 3267 2608
Afschrijvingen 93 92 79 83
BedrijfsResultaat 304 290 243 91
Resultaat voor belastingen 260 335 201 161
Belastingen 77 55 53 34
CashFlow -230 285 5 -304
Nettowinst 149 279 148 33

Balans (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Materiële activa 508 505 510 494
Immateriële activa 146 201 257 212
Financiële activa 686 18 16 9
Vaste activa 1378 763 817 798
Voorraden 5 5 6 5
Debiteuren 337 357 386 313
Overige vorderingen 3 2 9 2
Liquide middelen 355 640 645 269
Vlottende activa 860 1169 1253 900
Totaal activa 2251 1936 2080 1698
Gewoon kapitaal -223 -79 34 46
Preferent kapitaal -429,33 -561,42 72,72 65,46
Aandeel van derden 7 3 3 3
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 1481 711 827 770
Kortlopende schulden 986 1301 1216 879
Totaal passiva 2251 1936 2080 1698

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 49174 46456 44263 42693
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 441570 442810 453530 469200
Winst per aandeel 0,34 0,63 0,33 0,07
Dividend per aandeel 0 0,12 0,23 0,24
Cashflow per aandeel 0,48 0,25 0,22 0,06
Intrinsieke waarde per aandeel -0,50502 -0,29841 -0,15503 -0,14197
Koers-winstverhouding 10,29412 6,49524 12,35152 0
Dividend rendement (%) 0 2,93255 5,64279 0
Rendement eigen vermogen (%) -66,82 -353,16 435,29 71,74
Koers einde boekjaar 3,5 4,092 4,076 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding