PostNL Koninklijke

AEX:PNL, NL0009739416
2,410 17:29
-0,021 ( -0,86% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 3.423,003.520,002.779,002.841,00
Operationele kosten 3.132,003.267,002.608,002.737,00
Afschrijvingen 92,0079,0083,00180,00
BedrijfsResultaat 290,00243,0091,0051,00
Resultaat voor belastingen 335,00201,00161,00103,00
Belastingen 55,0053,0034,0031,00
CashFlow 285,005,00-304,00203,00
Nettowinst 279,00148,0033,004,00

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 510,00494,00414,00
Immateriële activa 257,00212,00364,00
Financiële activa 16,009,009,00
Vaste activa 817,00798,001.126,00
Voorraden 6,005,004,00
Debiteuren 386,00313,00271,00
Overige vorderingen 9,002,001,00
Liquide middelen 645,00269,00480,00
Vlottende activa 1.253,00900,001.012,00
Totaal activa 2.080,001.698,002.138,00
Gewoon kapitaal 34,0046,00-21,00
Preferent kapitaal 72,7265,46-102,52
Aandeel van derden 3,003,003,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 827,00770,001.205,00
Kortlopende schulden 1.216,00879,00951,00
Totaal passiva 2.080,001.698,002.138,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 41.49738.96537.78546.303
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 442.810453.530469.200493.950
Winst per aandeel 0,630,330,070,01
Dividend per aandeel 0,120,230,240,08
Cashflow per aandeel 0,250,220,060,43
Intrinsieke waarde per aandeel -0,30-0,16-0,14-0,12
Koers-winstverhouding 6,5012,3528,53201,20
Dividend rendement (%) 2,935,6412,023,98
Rendement eigen vermogen (%) -353,16435,2971,74-19,05
Koers einde boekjaar 4,094,082,002,01