ASML Holding

AEX:ASML.NL, NL0010273215
629,300 17:39
-10,700 (-1,67%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 9.052,8010.944,0011.820,0013.978,50
EBITDA (mln.) 2.897,003.394,203.257,504.542,30
Bedrijfs resultaat (mln.) 2.479,502.971,502.809,004.051,50
Resultaat voor belasting (mln.) 2.429,202.943,202.784,004.105,20
Netto winst (mln.) 2.118,502.591,602.592,303.553,70
Winst per aandeel 4,966,156,178,49
Koers winst verhouding 29,2622,3042,7446,83
Dividend per aandeel 1,402,102,402,75
Dividend rendement 0,96%1,53%0,91%0,69%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 1.600,801.589,501.999,302.815,20
Immateriële activa 5.707,105.645,105.645,505.678,00
Financiële activa 1.247,101.190,901.372,60820,70
Vaste activa 9.189,409.605,5010.498,5011.337,40
Voorraden 2.958,403.439,503.809,204.569,40
Debiteuren 1.772,301.498,201.786,801.310,30
Overige vorderingen 67,30
Liquide middelen 3.288,304.034,404.718,107.351,60
Vlottende activa 9.007,0010.531,4012.131,1015.930,00
Totaal activa 18.196,4020.136,9022.629,6027.267,40
Gewoon kapitaal 10.676,2011.641,0012.592,2013.865,40
Preferent kapitaal 251,47284,77277,69179,40
Langlopende schulden 4.178,304.704,005.343,306.798,50
Kortlopende schulden 3.341,903.791,904.694,106.603,50
Totaal passiva 18.196,4020.136,9022.629,6027.267,40

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 16.21920.04423.21926.614
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 431.460431.470425.660418.300
Cashflow per aandeel 4,177,127,7011,06
Intrinsieke waarde per aandeel 23,3624,9327,2230,40
Koers Intrinsieke waarde verhouding 6,215,509,6913,08
Rendement eigen vermogen (%) 19,8422,2620,5925,63
Koers einde boekjaar 145,15137,16263,70397,55