ADYEN NV

AEX:ADYEN, NL0012969182
1.916,000 17:38
-18,500 (-0,96%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 715,701.012,511.490,812.293,86
Operationele kosten 596,43919,051.327,122.052,12
Afschrijvingen 4,145,947,2914,73
BedrijfsResultaat 119,3692,46163,52260,87
Resultaat voor belastingen 119,5192,22162,28256,88
Belastingen 22,2820,9231,1352,84
CashFlow 177,27183,64310,36455,75
Nettowinst 97,2371,31131,15204,04

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 15,0819,9918,1423,48
Immateriële activa 3,963,985,067,64
Financiële activa 19,6025,08195,07282,24
Vaste activa 43,8854,92223,15356,74
Voorraden 3,254,026,665,61
Debiteuren 11,6625,5742,3346,93
Overige vorderingen 0,002,060,000,00
Liquide middelen 680,07869,921.146,921.603,58
Vlottende activa 1.331,721.082,281.503,262.025,11
Totaal activa 1.375,601.137,201.726,412.381,86
Gewoon kapitaal 314,96389,78582,40868,32
Preferent kapitaal 25,7127,9387,45163,75
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 3,855,1347,4292,81
Kortlopende schulden 1.056,79742,291.096,591.420,73
Totaal passiva 1.375,601.137,201.726,412.381,86

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 4807168731.182
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 29.38029.44029.55030.060
Winst per aandeel 3,312,424,446,79
Dividend per aandeel 0,000,00
Cashflow per aandeel 6,456,8110,7715,37
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding 106,99107,66
Dividend rendement (%) 0,000,00
Rendement eigen vermogen (%) 30,8718,2922,5223,50
Koers einde boekjaar 475,05731,00