Banimmo A

BRU:BANI.BL, BE0003870871
3,360 16:14
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 65,0954,544,266,68
EBITDA (mln.) 4,090,400,622,39
Bedrijfs resultaat (mln.) 3,910,240,481,96
Resultaat voor belasting (mln.) -1,63-4,36-3,94-0,83
Netto winst (mln.) -3,91-6,24-2,73-1,64
Winst per aandeel -0,35-0,55-0,24-0,14
Koers winst verhouding -9,31-6,38-14,33-19,43

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 27,2127,9428,246,07
Immateriële activa 0,200,210,200,16
Financiële activa 9,778,679,8447,35
Vaste activa 38,0038,3145,9059,84
Voorraden 98,0450,6057,8656,40
Debiteuren 16,905,395,44
Overige vorderingen 0,150,050,110,09
Liquide middelen 5,656,9822,5619,16
Vlottende activa 150,4592,5686,9681,72
Totaal activa 188,45130,88132,86141,56
Gewoon kapitaal 54,1448,6445,9144,27
Preferent kapitaal -23,52-29,0217,7514,27
Aandeel van derden 0,230,34
Langlopende schulden 83,5151,1025,9485,42
Kortlopende schulden 50,8031,1460,7711,54
Totaal passiva 188,45130,88132,86141,56

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 221397
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 11.36011.36011.36011.250
Cashflow per aandeel 1,661,66-0,20-0,42
Intrinsieke waarde per aandeel 4,774,284,043,94
Koers Intrinsieke waarde verhouding 0,680,820,850,69
Rendement eigen vermogen (%) -7,23-12,84-5,94-3,71
Koers einde boekjaar 3,263,513,442,72