Moury Construct

BRU:MOUR.BL, BE0003602134
324,000 16:34
+4,000 (+1,25%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 97,97112,06129,07129,84
EBITDA (mln.) 6,167,299,3212,31
Bedrijfs resultaat (mln.) 5,226,187,5810,42
Resultaat voor belasting (mln.) 5,126,227,9212,53
Netto winst (mln.) 3,684,366,029,09
Winst per aandeel 9,2811,0015,2023,10
Koers winst verhouding 15,0912,2710,398,14
Dividend per aandeel 5,205,206,257,00
Dividend rendement 3,71%3,85%3,96%3,72%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 7,209,3113,1615,48
Immateriële activa 11,3111,3711,3511,33
Financiële activa 2,011,272,320,12
Vaste activa 20,5421,9926,8729,20
Voorraden 11,1918,4421,2814,65
Debiteuren 19,2317,9813,0016,19
Liquide middelen 38,2236,5943,7542,39
Vlottende activa 73,1779,2984,5989,90
Totaal activa 93,71101,28111,46119,10
Gewoon kapitaal 48,7451,0452,8259,15
Preferent kapitaal 24,9927,3029,20
Langlopende schulden 9,459,9010,5112,44
Kortlopende schulden 35,5240,3548,1347,51
Totaal passiva 93,71101,28111,46119,10

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 240241241234
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 400400400390
Cashflow per aandeel 34,929,9245,3933,69
Intrinsieke waarde per aandeel 116,68122,45125,85144,62
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,201,101,261,30
Rendement eigen vermogen (%) 7,558,5511,3915,37
Koers einde boekjaar 140,00135,00158,00188,00