Compagnie du Bois Sauvage

BRU:COMB.BL, BE0003592038
336,000 17:35
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 208,60214,97225,97178,48
EBITDA (mln.) 65,8951,0856,8642,89
Bedrijfs resultaat (mln.) 54,33-9,5159,3216,85
Resultaat voor belasting (mln.) 62,88-5,0067,3214,69
Netto winst (mln.) 45,25-16,4662,7314,35
Winst per aandeel 26,89-9,7737,408,56
Koers winst verhouding 13,30-38,5910,2938,55
Dividend per aandeel 7,607,707,807,80
Dividend rendement 2,12%2,04%2,03%2,36%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 51,9454,6559,96105,04
Immateriële activa 32,4232,0633,7836,49
Financiële activa 358,29143,83152,27477,68
Vaste activa 467,48469,36608,93672,57
Voorraden 22,2321,8422,0619,62
Debiteuren 44,2639,1549,0255,56
Overige vorderingen 6,896,064,042,77
Liquide middelen 76,3550,3440,4750,93
Vlottende activa 165,83134,13131,94143,69
Totaal activa 633,30603,49740,87816,25
Gewoon kapitaal 482,16451,63498,82499,82
Preferent kapitaal 141,86-8,61-8,28-8,09
Aandeel van derden 25,0823,3133,9630,07
Langlopende schulden 31,1977,14150,54199,73
Kortlopende schulden 94,8851,4157,5586,62
Totaal passiva 633,30603,49740,87816,25

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 1.2991.3601.3591.305
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.6801.6901.6801.680
Cashflow per aandeel 16,3629,4536,8524,42
Intrinsieke waarde per aandeel 279,39259,56289,13289,73
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,281,451,331,14
Rendement eigen vermogen (%) 9,39-3,6412,582,87
Koers einde boekjaar 357,75377,00385,00330,00