Avantium

AEX:AVTX, NL0012047823
5,500 17:35
-0,100 (-1,79%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 10,4912,6511,2813,82
Operationele kosten 10,3916,5128,4930,98
Afschrijvingen 0,770,881,805,95
BedrijfsResultaat -4,62-16,14-68,31-23,22
Resultaat voor belastingen -6,86-16,76-68,38-23,54
Belastingen 0,000,000,000,00
CashFlow 14,6986,01-16,93-37,84
Nettowinst -6,86-16,76-68,38-23,54

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 4,728,8115,1927,68
Immateriële activa 0,810,830,720,68
Financiële activa 54,2348,204,250,00
Vaste activa 59,7557,8420,1638,09
Voorraden 1,191,241,161,44
Debiteuren 4,772,314,752,64
Overige vorderingen
Liquide middelen 14,22100,2483,3045,44
Vlottende activa 26,40110,9793,7758,42
Totaal activa 86,16168,81113,9396,52
Gewoon kapitaal 47,14158,3691,1668,22
Preferent kapitaal 4,958,259,339,86
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 3,830,000,009,26
Kortlopende schulden 35,1810,4522,7719,04
Totaal passiva 86,16168,81113,9396,52

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 96139169209
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 25.76025.76025.83025.830
Winst per aandeel -0,27-0,65-2,65-0,91
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -0,12-0,23-0,35-0,89
Intrinsieke waarde per aandeel 1,836,153,532,64
Koers-winstverhouding -13,77-0,98-3,46
Dividend rendement (%) 0,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -14,55-10,58-75,01-34,51
Koers einde boekjaar 8,952,603,15