Aperam » Research (Aandeel) | Eurobench.com

Aperam

AEX:APAM, LU0569974404
27,280 17:29
+0,020 ( +0,07% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 4.342,964.055,594.210,514.677,00
Operationele kosten 4.530,834.265,744.298,054.776,00
Afschrijvingen 160,24166,41143,38143,00
BedrijfsResultaat 256,01297,63341,78360,00
Resultaat voor belastingen 209,97263,40331,77357,00
Belastingen 50,6559,9130,8471,00
CashFlow -27,63169,2619,16-106,00
Nettowinst 158,39203,49300,93286,00

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa 1.455,941.607,971.573,001.589,00
Immateriële activa 512,02537,26508,50490,00
Financiële activa 16,5835,1832,5132,00
Vaste activa 2.433,022.636,852.477,462.363,00
Voorraden 1.032,331.165,801.229,561.410,00
Debiteuren 228,38226,31270,09274,00
Overige vorderingen 11,054,758,346,00
Liquide middelen 136,29309,04305,93199,00
Vlottende activa 1.525,931.808,611.887,271.960,00
Totaal activa 3.958,954.445,464.364,734.323,00
Gewoon kapitaal 2.041,642.359,182.540,812.515,00
Preferent kapitaal -993,65-888,14-786,92-490,00
Aandeel van derden 4,603,803,334,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 813,15730,29674,38528,00
Kortlopende schulden 1.099,551.352,181.147,871.276,00
Totaal passiva 3.958,954.445,464.364,734.323,00

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 9.5009.6009.6009.800
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 78.05077.77085.50085.500
Winst per aandeel 2,042,633,533,42
Dividend per aandeel 1,151,431,501,53
Cashflow per aandeel 4,635,104,293,45
Intrinsieke waarde per aandeel 25,0128,9128,2227,92
Koers-winstverhouding 17,5517,4214,586,74
Dividend rendement (%) 3,213,122,916,64
Rendement eigen vermogen (%) 7,768,6311,8411,37
Koers einde boekjaar 35,8145,8251,4823,05