Aperam » Research (Aandeel) | Eurobench.com

Aperam

AEX:APAM, LU0569974404
20,350 17:29
-0,540 ( -2,58% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 4055,59 4210,51 4677 0
Operationele kosten 4265,74 4298,05 4776 0
Afschrijvingen 166,41 143,38 143 0
BedrijfsResultaat 297,63 341,78 360 0
Resultaat voor belastingen 263,4 331,77 357 0
Belastingen 59,91 30,84 71 0
CashFlow 169,26 19,16 -106 0
Nettowinst 203,49 300,93 286 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 1607,97 1573 1589 0
Immateriële activa 537,26 508,5 490 0
Financiële activa 35,18 32,51 32 0
Vaste activa 2636,85 2477,46 2363 0
Voorraden 1165,8 1229,56 1410 0
Debiteuren 226,31 270,09 274 0
Overige vorderingen 4,75 8,34 6 0
Liquide middelen 309,04 305,93 199 0
Vlottende activa 1808,61 1887,27 1960 0
Totaal activa 4445,46 4364,73 4323 0
Gewoon kapitaal 2359,18 2540,81 2515 0
Preferent kapitaal -888,14 -786,92 -490 0
Aandeel van derden 3,8 3,33 4 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 730,29 674,38 528 0
Kortlopende schulden 1352,18 1147,87 1276 0
Totaal passiva 4445,46 4364,73 4323 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 9600 9600 9800 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 77770 85500 85500 0
Winst per aandeel 2,63 3,53 3,42 0
Dividend per aandeel 1,43 1,5 1,53 0
Cashflow per aandeel 5,1 4,29 3,45 0
Intrinsieke waarde per aandeel 28,90896 28,21988 27,92 0
Koers-winstverhouding 17,42071 14,58356 0 0
Dividend rendement (%) 3,12115 2,91376 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 8,63 11,84 11,37 0
Koers einde boekjaar 45,81646 51,47995 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding