Aperam

AEX:APAM, LU0569974404
42,660 17:35
-2,270 (-5,05%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 4.210,514.677,004.240,003.624,00
EBITDA (mln.) 485,16495,00360,00343,00
Bedrijfs resultaat (mln.) 341,78352,00210,00199,00
Resultaat voor belasting (mln.) 331,77357,00185,00238,00
Netto winst (mln.) 300,93286,00148,00175,00
Winst per aandeel 3,533,421,852,19
Koers winst verhouding 14,586,7415,4115,59
Dividend per aandeel 1,501,531,751,75
Dividend rendement (%) 2,916,646,145,13

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 1.573,001.589,001.653,001.522,00
Immateriële activa 508,50490,00479,00429,00
Financiële activa 32,5132,004,002,00
Vaste activa 2.477,462.363,002.345,002.130,00
Voorraden 1.229,561.410,001.227,001.101,00
Debiteuren 270,09274,00228,00229,00
Overige vorderingen 8,346,005,002,00
Liquide middelen 305,93199,00375,00358,00
Vlottende activa 1.887,271.960,001.914,001.839,00
Totaal activa 4.364,734.323,004.259,003.969,00
Gewoon kapitaal 2.540,812.515,002.414,002.200,00
Preferent kapitaal -786,92-490,00-485,00-737,00
Aandeel van derden 3,334,004,004,00
Langlopende schulden 674,38528,00693,00681,00
Kortlopende schulden 1.147,871.276,001.148,001.084,00
Totaal passiva 4.364,734.323,004.259,003.969,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 9.6009.8009.6009.400
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 85.50085.50083.70079.840
Cashflow per aandeel 4,293,454,783,80
Intrinsieke waarde per aandeel 28,2227,9227,1725,80
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,820,831,051,32
Rendement eigen vermogen (%) 11,8411,376,137,95
Koers einde boekjaar 51,4823,0528,5134,14