Accell Group

AEX:ACCEL, NL0009767532
42,750 17:35
+0,600 (+1,42%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 1.068,471.094,291.111,031.297,83
EBITDA (mln.) 49,4655,8130,0099,66
Bedrijfs resultaat (mln.) 38,3943,463,8274,73
Resultaat voor belasting (mln.) 30,1835,8951,0662,92
Netto winst (mln.) 10,5020,272,8064,83
Winst per aandeel 0,400,760,102,42
Koers winst verhouding 58,5824,79258,0010,68
Dividend per aandeel 0,500,500,30
Dividend rendement (%) 2,132,651,16

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 69,3766,5164,4394,21
Immateriële activa 98,89138,72132,62127,00
Financiële activa 11,148,599,846,43
Vaste activa 197,80236,16284,91289,15
Voorraden 333,56340,01386,83285,31
Debiteuren 127,13128,34140,74104,01
Overige vorderingen 0,393,07
Liquide middelen 24,1226,7111,48173,38
Vlottende activa 507,48525,75574,25590,43
Totaal activa 705,28761,91859,15879,58
Gewoon kapitaal 299,32322,39323,20375,95
Preferent kapitaal 255,84279,66280,61333,37
Langlopende schulden 126,34137,30129,08235,51
Kortlopende schulden 279,62302,22406,88268,11
Totaal passiva 705,28761,91859,15879,58

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 3.0883.3273.4103.139
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 26.26026.60026.80026.800
Cashflow per aandeel 0,291,61-2,347,70
Intrinsieke waarde per aandeel 10,9011,6211,7614,03
Koers Intrinsieke waarde verhouding 2,151,622,191,84
Rendement eigen vermogen (%) 3,516,290,8717,24
Koers einde boekjaar 23,4318,8425,8025,85