Hydratec Industries

AEX:HYDRA.NL, NL0009391242
70,500 11:30
-0,500 (-0,70%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 169,32208,39219,61217,55
EBITDA (mln.) 13,7915,4718,8317,68
Bedrijfs resultaat (mln.) 8,339,2010,243,34
Resultaat voor belasting (mln.) 7,328,038,896,03
Netto winst (mln.) 7,138,516,641,30
Winst per aandeel 5,596,625,151,01
Koers winst verhouding 9,849,5213,3053,47
Dividend per aandeel 2,252,70
Dividend rendement 4,09%4,29%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 46,4158,1075,4375,96
Immateriële activa 17,8820,7829,0927,54
Financiële activa 0,480,092,63
Vaste activa 66,0482,71124,77109,30
Voorraden 23,8830,5834,3326,21
Debiteuren 30,3435,4234,3345,29
Overige vorderingen 0,650,100,960,61
Liquide middelen 7,223,502,944,63
Vlottende activa 72,2585,1789,5089,31
Totaal activa 138,28167,88214,27198,61
Gewoon kapitaal 53,4059,1962,7063,08
Preferent kapitaal 40,4044,2849,44-0,59
Aandeel van derden 0,500,16
Langlopende schulden 19,8230,2248,8435,18
Kortlopende schulden 65,0778,47102,23100,18
Totaal passiva 138,28167,88214,27198,61

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 7761.1361.1491.575
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.2801.2801.2901.290
Cashflow per aandeel 10,957,405,5719,04
Intrinsieke waarde per aandeel 39,4843,5348,6048,90
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,391,451,411,10
Rendement eigen vermogen (%) 13,3514,3710,582,06
Koers einde boekjaar 55,0363,0068,5054,00