ArcelorMittal

AEX:MT, LU1598757687
27,015 17:38
+0,385 (+1,45%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000) (USD)

  2017201820192020
Omzet 68.679,0076.033,0070.615,0053.270,00
Operationele kosten 63.850,0070.634,0073.881,0061.311,00
Afschrijvingen 2.974,003.609,004.994,002.827,00
BedrijfsResultaat 5.830,005.596,00-1.325,002.110,00
Resultaat voor belastingen 5.007,004.981,00-1.932,001.231,00
Belastingen 432,00-349,00459,001.666,00
CashFlow 2,00-252,002.707,00573,00
Nettowinst 4.568,005.149,00-2.454,00-733,00

Balans (x 1.000.000) (USD)

  2017201820192020
Materiële activa 36.971,0035.638,0036.231,0030.622,00
Immateriële activa 5.737,005.728,005.432,004.312,00
Financiële activa 5.555,004.906,006.529,009.797,00
Vaste activa 58.552,0058.774,0059.292,0054.079,00
Voorraden 17.986,0020.744,0017.296,0012.328,00
Debiteuren 3.863,004.432,003.569,003.072,00
Overige vorderingen 51,00
Liquide middelen 2.786,002.354,004.995,005.963,00
Vlottende activa 26.745,0032.475,0028.616,0027.973,00
Totaal activa 85.297,0091.249,0087.908,0082.052,00
Gewoon kapitaal 38.789,0042.086,0038.521,0038.280,00
Preferent kapitaal -16.638,57-18.156,57-18.892,57-18.919,00
Aandeel van derden 2.066,002.022,001.962,001.957,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 23.032,0023.686,0026.138,0019.148,00
Kortlopende schulden 21.410,0023.455,0021.287,0022.667,00
Totaal passiva 85.297,0091.249,0087.908,0082.052,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 197.000199.000191.000167.743
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.021.9001.021.9001.021.9001.140.000
Winst per aandeel 4,485,08-2,42-0,64
Dividend per aandeel 0,100,200,300,30
Cashflow per aandeel 4,474,115,893,58
Intrinsieke waarde per aandeel 37,8640,9937,3733,29
Koers-winstverhouding 7,263,57-6,46-29,50
Dividend rendement (%) 0,311,101,921,59
Rendement eigen vermogen (%) 11,7812,23-6,37-1,91
Koers einde boekjaar 32,5218,1415,6418,88