ICT Group » Research (Aandeel) | Eurobench.com

ICT Group

AEX:ICT, NL0000359537
13,550 10:21
+0,050 ( +0,37% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 71,79 89,73 104,99 129,85
Operationele kosten 66,46 82,35 96,55 121,33
Afschrijvingen 1,82 2,92 3,56 4,95
BedrijfsResultaat 5 7,36 8,01 12,22
Resultaat voor belastingen 4,69 6,02 7,53 11,6
Belastingen 1,14 1,7 1,92 2,1
CashFlow -4,65 -1,14 0,7 -0,08
Nettowinst 3,55 5,01 5,23 9,39

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 2,48 2,91 4,02 0
Immateriële activa 36,07 36,51 45,46 0
Financiële activa 3,25 2,33 1,37 0
Vaste activa 43,85 40,88 51,12 0
Voorraden 0 0 0 0
Debiteuren 28,6 33,51 38,29 0
Overige vorderingen 1,13 0,69 0,06 0
Liquide middelen 5,57 6,5 6,18 0
Vlottende activa 35,3 40,7 44,52 0
Totaal activa 79,15 81,58 95,64 0
Gewoon kapitaal 43,28 46,9 53,28 0
Preferent kapitaal 6,83 7,59 11,37 0
Aandeel van derden 0,43 0,76 0,94 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 13,72 10,7 9,01 0
Kortlopende schulden 21,72 23,21 32,41 0
Totaal passiva 79,15 81,58 95,64 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 764 919 990 1227
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 8750 9290 9410 9460
Winst per aandeel 0,41 0,54 0,56 0,99
Dividend per aandeel 0,24 0,33 0,35 0,38
Cashflow per aandeel 0,7 0,54 0,84 1,17
Intrinsieke waarde per aandeel 3,81714 4,32831 4,63443 5,25264
Koers-winstverhouding 20,49024 18,98148 24,07143 10,55556
Dividend rendement (%) 2,8568 3,21951 2,59644 3,63636
Rendement eigen vermogen (%) 10 11,57 11,14 17,62
Koers einde boekjaar 8,401 10,25 13,48 10,45

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding