BAM Groep « Terug naar discussie overzicht

BAM mei 2024

946 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 44 45 46 47 48 » | Laatste
HenkdeV
0
quote:

axie schreef op 16 mei 2024 09:36:

[...]

Het helpt altijd als het in NL beter gaat en meer hoge marge business wordt gegenereerd (woningbouw). UK/Ierland moet dan geen roet in het eten gooien uiteraard. Maar hopelijk dat de pijn daarvoor in Q1 is genomen. Dat zou o.a. moeten blijken uit het vasthouden van de marge doelstellingen voor het hele jaar 4-6%. M.a.w. de marge in Q2, Q3 en Q4 moet structureel 4,5% of hoger zijn om deze marge doelstellingen te halen. En daar heeft het bestuur blijkbaar vertrouwen in.
Die margedoelstelling is wel heel erg ruim.
Wanneer BAM aan de onderkant daarvan uitkomt dan mag je dat gerust uitleggen als teleurstellend.

Kijk ook even naar de doelstelling van Heijmans voor dit jaar, die ligt op minimaal 6,5%.
HenkdeV
0
quote:

Zwijnash schreef op 16 mei 2024 12:15:

Als ik zo kijkt is het een negatieve beurs dag een Bam staat gewoon met een +
Dat is prima, maar ik schrijf het niet toe aan de gepresenteerde plannen voor de woningbouw.
Dan zou Heijmans wel royaal in het groen staan.
Zwijnash
0
quote:

HenkdeV schreef op 16 mei 2024 12:16:

[...]

Die margedoelstelling is wel heel erg ruim.
Wanneer BAM aan de onderkant daarvan uitkomt dan mag je dat gerust uitleggen als teleurstellend.

Kijk ook even naar de doelstelling van Heijmans voor dit jaar, die ligt op minimaal 6,5%.
Over 2 jaar zijn al de oude contacten van vast bedrag opleveren van projecten voorlopen, de 4%-6% is de zekerheid om dit te afronden .

Bam moet dan meer zekerheid hebben in de marge en onverwacht dingen wordt dan betaald door de klant - de marge kan dan omhoog.

Vergeet niet dat H een paar jaar voorloopt aan Bam, dus je kan wel een indruk krijgen waar Bam na toe wil
Zwijnash
1
quote:

HenkdeV schreef op 16 mei 2024 12:18:

[...]

Dat is prima, maar ik schrijf het niet toe aan de gepresenteerde plannen voor de woningbouw.
Dan zou Heijmans wel royaal in het groen staan.
Eens
HenkdeV
1
quote:

Zwijnash schreef op 16 mei 2024 12:22:

[...]

Over 2 jaar zijn al de oude contacten van vast bedrag opleveren van projecten voorlopen, de 4%-6% is de zekerheid om dit te afronden .

Bam moet dan meer zekerheid hebben in de marge en onverwacht dingen wordt dan betaald door de klant - de marge kan dan omhoog.

Vergeet niet dat H een paar jaar voorloopt aan Bam, dus je kan wel een indruk krijgen waar Bam na toe wil
En daarom blijf ik aandeelhouder.
Maar wel met een nuchtere kijk op de zaken en daar mankeert het hier nog wel eens aan:-)).
innicksname
0
quote:

axie schreef op 16 mei 2024 10:41:

[...]

Alles zal binnen de wet gebeuren gezien NSC erbij is en deze partij kennende zullen zij ook capabele personen aandragen en een visie formuleren hierop. Aan de andere kant moet het met de cultuur met iedereen eeuwig thee willen drinken ook afgelopen zijn als er echt veranderingen willen komen.
Eens hoor. Maar dat bbbetekent ook dat sommige groepen wat water bij de wijn moeten doen, zelfs de groepen die het hardste roepen om stilstand.
Marcel H.
0
quote:

axie schreef op 16 mei 2024 09:32:

Focus nieuwe kabinet:
1. Bestaanszekerheid en koopkracht
2. Grip op asiel en migratie
3. Wonen en volkshuisvesting, infrastructuur, openbaar vervoer en luchtvaart;
elke regio telt

Hier meer detail op nr 3:

3.1 Aanpak wooncrisis
Volkshuisvesting is een grondwettelijke taak van de overheid: het historische woningtekort
belemmert de bestaanszekerheid van vooral jongeren ernstig. Het terugdringen hiervan is een
topprioriteit.
Het realiseren van voldoende woningen staat onder druk door de dubbele vergrijzing, gemiddeld
kleinere huishoudens, migratie, krapte op de arbeidsmarkt, stijgende bouw- en grondprijzen,
renteontwikkelingen, ingewikkelde en lange bouwprocedures, gebrek aan en inefficiënt gebruik van
beschikbare ruimte en fiscale regelingen die averechts werken. Er worden geen extra, nationale
duurzaamheidsregels voor bouwen opgelegd.
Er komt een coördinerend minister, die regie voert op de ruimtelijke ordening en op waar hoeveel
woningen gebouwd moeten worden. Daarbij wordt rekening gehouden met woningen voor
aandachtsgroepen (jongeren, ouderen, kleinere huishoudens, dak- en thuislozen).
Er wordt zo snel mogelijk een Woontop georganiseerd, waarbij rijksoverheid, pensioenfondsen,
woningcorporaties, sociale partners, gemeenten en provincies afdwingbare afspraken maken om
woningbouw structureel te verhogen. Als politiek doel is de afspraak om structureel 100.000
woningen per jaar erbij te bouwen, die geschikt zijn voor de demografische en ruimtelijke
ontwikkelingen de komende jaren. Aanvullend moet een doorbraak geforceerd worden door de
volgende maatregelen:
- Er wordt bevorderd dat de woningbouwcorporaties ook in de (lage) middenhuur een grotere
rol kunnen spelen, door in de EU in te zetten op wijziging van de relevante regels.
- De bestaande woningvoorraad wordt beter benut door herbestemming van bestaande
gebouwen te verruimen en waar wenselijk juridisch te verankeren (herbestemming kantooren bedrijfspanden, optopping en/of splitsing van woningen, ‘familie-wonen’, woningdelen,
gedogen dat recreatiewoningen permanent bewoond mogen worden).
- De bouw van nieuwe woningen wordt versneld door de volgende maatregelen:
o Het zorgen dat er meer grond beschikbaar is (‘straatje erbij’, binnenstedelijk en
buitenstedelijk); in nieuw te bestemmen gebieden gaat woningbouw, in geval van
concurrentie om grond, boven windmolens. Er wordt toekomstbestendig gebouwd en
rekening gehouden met water, bodem, landschap en stedenbouwkundige kwaliteit.
o Het aanvullend op bestaande woningbouwlocaties en (lopende) woondeals aanwijzen
van nieuwe gebieden voor grootschalige woningbouw, bij voorkeur rond bestaande
infrastructuur. Er komt daartoe zo spoedig mogelijk een voorstel, onder meer gebaseerd
op het programma NOVEX.
o Meer beschikbare en betaalbare bouwgrond, lagere kosten en meer autonomie voor
medeoverheden door een belasting op ongebouwde grond met een woonfunctie. De
mogelijkheden voor een gemaximeerde planbatenheffing of vergelijkbaar systeem bij
woningbouw worden benut. Met gemeenten wordt afgesproken dat de opbrengsten
Pagina | 8
hiervan volledig ten gunste komen voor bereikbaarheid van de wijk en het bouwen van
betaalbare huur- en koopwoningen.
o Het versnellen van procedures: beperken beroepsmogelijkheden (lijn wetsvoorstel Regie
op de volkshuisvesting), aangevuld met wegwerken andere struikelblokken
(beschikbaarheid locaties, grond en financiële en fiscale prikkels, beperken regels die
bouwen in het buitengebied, bijvoorbeeld op het eigen erf, onnodig belemmeren, aanpak
van knelpunten rond capaciteit en kennis). Naast klankbordgroepen voor omwonenden
worden ook klankbordgroepen voor woningzoekenden ingesteld.
o Het wegnemen van juridische en financiële belemmeringen voor een nieuwe derde
sector: coöperatief wonen.

Nummer 3 ziet er goed uit.
Wilders en Omtzigt zijn al gesignaleerd op de bouw.
innicksname
0
quote:

OnoMatopee schreef op 16 mei 2024 13:29:

www.nu.nl/klimaat/6313117/nieuwe-coal...

en lekker 130 km als goedmakertje en eerder op het werk ;]
'Waar het kan'. Ja, zo lust ik ze ook :-)
Op momenten dat het vaak kan (na 19.00), mag het nu ook al regelmatig.
OnoMatopee
1
Eigen Huis blij met versnellen bouwproductie tegen woningtekort

Vereniging Eigen Huis (VEH) ziet in het hoofdlijnenakkoord een aantal beleidskeuzes die gunstig zijn voor huiseigenaren en woningzoekers. De belangenorganisatie heeft echter ook zorgen over het schrappen van de salderingsregeling voor zonnepanelen zonder alternatief stimuleringsbeleid. "Ook ontbreken maatregelen om de groeiende funderingsproblematiek aan te pakken", stelt de belangenorganisatie. De vereniging is positief dat er meer wordt gedaan om het woningtekort terug te dringen door de bouwproductie te versnellen.

VEH wijst erop dat de salderingsregeling voor zonnepanelen per 1 januari 2027 abrupt komt te vervallen. "Van geleidelijke afbouw of alternatieve stimulerende maatregelen is geen sprake. Vereniging Eigen Huis betreurt dit omdat het een rem zet op het stimuleren van duurzame zonne-energie."

Vereniging Eigen Huis is blij dat er geen verplichtingen komen voor huiseigenaren en kopers om hun woning te verduurzamen met een (hybride) warmtepomp, of om het energielabel van woningen binnen een bepaalde tijd te verbeteren. "VEH hecht aan het stimuleren om te verduurzamen in plaats van verplichtingen op te leggen. Mensen houden dan zelf regie over de verduurzaming van hun woning", zegt de organisatie.
OnoMatopee
1
Zuid-Holland ziet in akkoord 'aanknopingspunten' voor woningbouw

De provincie met de grootste woningbouwopgave van Nederland ziet perspectief op dit vlak in de afspraken die PVV, VVD, NSC en BBB hebben gemaakt.

"Het hoofdlijnenakkoord heeft nadrukkelijk aandacht voor betaalbaarheid voor middeninkomens en sociale huur", zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Anne Koning (wonen, GroenLinks-PvdA). "Dat is een goed aanknopingspunt voor Zuid-Holland en een fijn begin om zo snel mogelijk met elkaar in gesprek te gaan en de juiste woningen te bouwen."

Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken om tussen 2022 en 2030 zo'n kwart miljoen woningen te bouwen. De provinciale coalitie, die bestaat uit GroenLinks-PvdA, BBB, VVD en CDA, streeft bij nieuwbouw naar 40 procent sociale huur en wil natuur en landbouwgrond zoveel mogelijk behouden.
OnoMatopee
1
Aedes: noodzaak om wooncrisis aan te pakken wordt onderkend

De koepel voor woningcorporaties Aedes vindt dat de noodzaak om de wooncrisis aan te pakken wordt onderkend in het hoofdlijnenakkoord. De plannen bouwen voort op het al ingezette beleid en er zitten goede voornemens bij om de bouw van extra woningen te realiseren, stelt de koepel.

Aedes is te spreken over het feit dat gemiddeld 30 procent van de nieuwe woningen een sociale huurwoning moet zijn, volgens de plannen van de partijen. Ook komt er meer grond beschikbaar, worden belemmeringen weggenomen, procedures versneld en netcongestie aangepakt, stelt Aedes. "Maatregelen die allemaal hard nodig zijn."
OnoMatopee
2
Directeur Marjan Minnesma van duurzaamheidsorganisatie Urgenda ziet in het akkoord van PVV, VVD, NSC en BBB veel tegenstrijdigheden en "een waslijst aan dingen die geen stand gaan houden voor de rechter". Ze krijgt de indruk dat de partijen de natuur "niet belangrijk" vinden en aansturen op "een landbouw die de natuur opvreet". Ze voorziet echter dat het nog te vormen kabinet aan zal lopen tegen de grenzen van Europese regelgeving en de Nederlandse klimaatwet.

"We gaan allerlei Europese regels op het gebied van natuur, stikstof, waterkwaliteit, soorten en ecosystemen met voeten treden. Dat zie je nu al aankomen", reageert Minnesma. Ze denkt daarom dat het natuurbeleid van de rechtse coalitie zal leiden tot veel rechtszaken. "En dan worden deze partijen boos op de rechter." Volgens haar zou dat onterecht zijn, omdat Nederland zelf heeft meegewerkt aan de Europese regelgeving.
OnoMatopee
0
Nieuwe mijlpaal voor het Middengebied: gemeenteraad Zuidplas stelt bestemmingsplan vast
16-05-2024, 13:08
Tijdens de raadsvergadering van 14 mei 2024 stelde de gemeenteraad van Zuidplas het eerste bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het Middengebied Zuidplaspolder vast. Met dit besluit komt de realisatie van het nieuwste dorp van Nederland weer een stap dichterbij.

Ontwikkeling Middengebied
Met de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt de ontwikkeling van het Middengebied in de Zuidplaspolder ruimtelijk gezien mogelijk. Daarmee komt het nieuwe dorp dat plaats biedt aan 8.000 woningen, twee bedrijventerreinen, commerciële- en maatschappelijke en landschappen weer een stap dichterbij.

Burgemeester Han Weber: "De gemeenteraad heeft met dit besluit een duidelijk planologisch kader gesteld voor de ontwikkeling van het Middengebied. Het komen tot besluitvorming was een intensief proces. De gemeenteraad heeft een enorme hoeveelheid informatie verwerkt, om zo uiteindelijk tot een goed onderbouwde afweging te komen. Deze gemeenteraad heeft daarmee een belangrijk stuk van de geschiedenis van Zuidplas geschreven".

Wethouder Schuurman: "Ik ben enorm trots en dankbaar dat is dit besluit is genomen, als gemeente tonen we hiermee moed en lef. Maar hiermee zijn we er nog niet: we hebben veel huiswerk meegekregen, met name ook het voortzetten van de gesprekken met de huidige bewoners en ondernemers in het gebied om hen perspectief te bieden."

Hoe nu verder
Nu het bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld wordt deze voorbereid ter publicatie op www.overheid.nl. Deze publicatie vindt uiterlijk twee weken na vaststelling door de gemeenteraad plaats. Het bestemmingsplan ligt dan voor een periode van zes weken ter inzage voor hoger beroep bij de Raad van State. Als er geen beroep wordt ingediend is het bestemmingsplan na de ter inzage termijn onherroepelijk. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is start de volgende fase van de ontwikkeling waarin onder andere het stedenbouwkundigplan voor fase 1a wordt behandeld en de Nota van Uitgangspunten en de grondexploitatie worden herijkt.

Op dit moment wordt een tweede bestemmingsplan voor de ontwikkeling voorbereid. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de gebieden Groene Schakel, Groene Waterparel en het kassengebied. Dit bestemmingsplan zorgt ervoor dat de bestaande functies behouden blijven. Daarmee blijft het huidige landschappelijke én dorpse karakter bestaan.

www.zuidplas.nl/nieuwe-mijlpaal-voor-...
OnoMatopee
0
Techniekbranche wil afschaffen warmtepompverplichting 'van tafel'
De techniekbranche maakt zich zorgen over het plan uit het hoofdlijnenakkoord dat huiseigenaren in de toekomst niet langer verplicht zijn een warmtepomp aan te schaffen ter vervanging van hun cv-ketel. "Installateurs en fabrikanten hebben tientallen miljoenen geïnvesteerd in opleidingen en productiecapaciteit", zegt voorzitter Doekle Terpstra van brancheorganisatie Techniek Nederland. "Dit besluit brengt een complete sector in grote problemen."
OnoMatopee
2
Het verbod van de verkoop van cv-ketels per 1-1-2026 wordt tot opluchting van veel huizenbezitters geschrapt. De verplichting over te schakelen naar een warmtepomp verdwijnt, aldus het akkoord.
OnoMatopee
0
Woningbouwers positief over aanpak wooncrisis door nieuw kabinet

WoningBouwersNL, de branchevereniging voor woningbouwers, reageert positief op de maatregelen waarmee het nieuwe kabinet de wooncrisis in Nederland wil aanpakken. In het akkoord wordt volkshuisvesting erkend als een grondwettelijke taak van de overheid, en het terugdringen van het woningtekort als topprioriteit benoemd. "WoningBouwersNL steunt deze ambitie volledig".

De coalitie streeft ernaar jaarlijks 100.000 woningen te bouwen. Dit ambitieuze doel is een noodzakelijke stap om het historische woningtekort aan te pakken, aldus de woningbouwers.

Voorzitter Jac de Vries van de branchevereniging is zeer te spreken over de in het coalitieakkoord voorgestelde maatregelen om de woningbouw te versnellen, zoals het beschikbaar stellen van meer bouwgrond, het verlagen van bouwkosten en het beperken van beroepsmogelijkheden in procedures. "Het is cruciaal dat we de bureaucratische hindernissen wegnemen en zorgen voor een snellere realisatie van woningbouwprojecten."
innicksname
1
quote:

OnoMatopee schreef op 16 mei 2024 14:24:

Het verbod van de verkoop van cv-ketels per 1-1-2026 wordt tot opluchting van veel huizenbezitters geschrapt. De verplichting over te schakelen naar een warmtepomp verdwijnt, aldus het akkoord.
Dat is een van de lichtpuntjes uit de plannen, want niet elk huis is geschikt voor verwarmen met een warmtepomp.
IQ
1
Het goede nieuws en voornemen van de nieuwe regering dring net echt door, betekend een veel beter vooruitzicht voor aannemers, landbouw en visserij.
JVDP
2
Dat is niet zo verwonderlijk, in voorgaande kabinetten werden er ook veel beloftes gedaan. Het zegt meer over de geloofwaardigheid van de politiek dan over de rationaliteit van de belegger.
946 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 44 45 46 47 48 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 14 jun 2024 17:35
Koers 3,824
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 3,990
Laag 3,776
Volume 1.399.206
Volume gemiddeld 1.194.418
Volume gisteren 1.399.206

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront