Pharming Group

AEX:PHARM, NL0010391025
1,166 17:35
+0,001 ( +0,09% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 15,8789,62135,13169,02
Operationele kosten 16,3639,7058,8062,29
Afschrijvingen 0,763,426,565,18
BedrijfsResultaat -17,43-89,320,8545,67
Resultaat voor belastingen -17,54-89,400,8646,68
Belastingen 0,00-9,44-24,1410,48
CashFlow -0,1428,9218,65-14,30
Nettowinst -17,54-79,9624,9936,20

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 8,238,408,55
Immateriële activa 56,6352,4470,81
Financiële activa 1,341,207,78
Vaste activa 77,9499,13121,71
Voorraden 18,3317,3214,47
Debiteuren 8,9015,3421,43
Overige vorderingen
Liquide middelen 58,6680,3166,30
Vlottende activa 88,25115,44106,50
Totaal activa 166,19214,57228,21
Gewoon kapitaal 18,8061,75104,68
Preferent kapitaal -0,941,653,72
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 88,8670,2221,64
Kortlopende schulden 58,5382,60101,89
Totaal passiva 166,19214,57228,21

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 94127156189
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 455.590579.010621.500631.320
Winst per aandeel -0,04-0,140,040,06
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -0,020,070,060,11
Intrinsieke waarde per aandeel 0,060,030,100,17
Koers-winstverhouding -5,43-8,0918,9426,13
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -63,84-425,2640,4734,58
Koers einde boekjaar 0,221,130,761,57