Pharming Group

AEX:PHARM.NL, NL0010391025
0,806 17:35
+0,021 (+2,73%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 89,62135,13169,02187,29
EBITDA (mln.) -85,907,4150,8573,81
Bedrijfs resultaat (mln.) -89,320,8545,6766,74
Resultaat voor belasting (mln.) -89,400,8646,6838,59
Netto winst (mln.) -79,9624,9936,2033,04
Winst per aandeel -0,140,040,060,05
Koers winst verhouding -8,0918,9426,1325,44

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 8,238,408,5517,63
Immateriële activa 56,6352,4470,8176,62
Financiële activa 1,341,207,785,80
Vaste activa 77,9499,13121,71126,42
Voorraden 18,3317,3214,4717,23
Debiteuren 8,9015,3421,4319,15
Liquide middelen 58,6680,3166,30167,88
Vlottende activa 88,25115,44106,50214,34
Totaal activa 166,19214,57228,21340,76
Gewoon kapitaal 18,8061,75104,68149,38
Preferent kapitaal -0,941,653,724,34
Langlopende schulden 88,8670,2221,64128,80
Kortlopende schulden 58,5382,60101,8962,58
Totaal passiva 166,19214,57228,21340,76

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 127156189262
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 579.010621.500631.320636.270
Cashflow per aandeel 0,070,060,110,12
Intrinsieke waarde per aandeel 0,030,100,170,23
Koers Intrinsieke waarde verhouding 34,867,629,455,42
Rendement eigen vermogen (%) -425,2640,4734,5822,12
Koers einde boekjaar 1,130,761,571,27