Pharming Group » Research (Aandeel) | Eurobench.com

Pharming Group

AEX:PHARM, NL0010391025
0,782 17:35
-0,013 ( -1,64% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2014 2015 2016 2017
Omzet 21,19 10,83 15,87 89,62
Operationele kosten 11,37 14,89 16,36 39,7
Afschrijvingen 0,52 0,55 0,76 3,42
BedrijfsResultaat -5,77 -9,95 -17,43 -89,32
Resultaat voor belastingen -5,77 -9,96 -17,54 -89,4
Belastingen 0 0 0 -9,44
CashFlow 14,78 -2,96 -0,14 28,92
Nettowinst -5,77 -9,96 -17,54 -79,96

Balans (x 1.000.000)

  2014 2015 2016 2017
Materiële activa 5,6 5,66 6,04 8,23
Immateriële activa 0,78 0,72 56,68 56,63
Financiële activa 0,2 0,2 0,25 1,34
Vaste activa 6,58 6,58 64,59 77,94
Voorraden 13,4 16,23 17,94 18,33
Debiteuren 0,39 2,11 6,28 8,9
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 34,18 31,64 31,89 58,66
Vlottende activa 49,14 51,09 62,19 88,25
Totaal activa 55,72 57,68 126,78 166,19
Gewoon kapitaal 29,84 23,84 27,47 18,8
Preferent kapitaal 0,04 0,07 0,06 -0,94
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 11 20,36 47,94 88,86
Kortlopende schulden 14,87 13,48 51,38 58,53
Totaal passiva 55,72 57,68 126,78 166,19

Overige Data

  2014 2015 2016 2017
Aantal werknemers 54 75 94 127
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 407690 411970 455590 579010
Winst per aandeel -0,01 -0,02 -0,04 -0,14
Dividend per aandeel 0 0 0 0
Cashflow per aandeel -0,01 -0,04 -0,02 0,07
Intrinsieke waarde per aandeel 0,07319 0,05787 0,0603 0,03247
Koers-winstverhouding -38,9 -14,1 -5,425 -8,08571
Dividend rendement (%) 0 0 0 0
Rendement eigen vermogen (%) -19,32 -41,77 -63,84 -425,26
Koers einde boekjaar 0,389 0,282 0,217 1,132

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding