Ageas » Research (Aandeel) | Eurobench.com

Ageas

BRU:AGS, BE0974264930
48,760 17:29
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 0 0 0 0
Operationele kosten 1594,8 1568,3 1484,6 0
Afschrijvingen 748,8 742,9 675,3 0
BedrijfsResultaat 0 0 0 0
Resultaat voor belastingen 434,7 1108,2 1249,7 0
Belastingen 211,9 258,2 252,8 0
CashFlow -182,8 377,4 372,5 0
Nettowinst 27,1 623,2 809,1 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 0 0 0 0
Immateriële activa 0 0 0 0
Financiële activa 0 0 0 0
Vaste activa 0 0 0 0
Voorraden 0 0 0 0
Debiteuren 0 0 0 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 0 0 0 0
Vlottende activa 0 0 0 0
Totaal activa 104293,5 103340,8 101686,3 0
Gewoon kapitaal 9560,6 9610,9 9411,4 0
Preferent kapitaal 3254,08 2644,84 2635,33 0
Aandeel van derden 644,4 551,3 2108,2 0
Groepsvermogen 10205 10162,2 11519,6 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 0 0 0 0
Kortlopende schulden 0 0 0 0
Totaal passiva 104293,5 103340,8 101686,3 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 12080 11260 11009 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 216570 209400 203020 0
Winst per aandeel 0,13 3,13 4,16 0
Dividend per aandeel 2,1 2,1 2,2 0
Cashflow per aandeel 1,87 -3,46 4,24 0
Intrinsieke waarde per aandeel 42,15445 43,90158 44,25081 0
Koers-winstverhouding 289,30769 13,00799 0 0
Dividend rendement (%) 5,58362 5,1578 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 0,28 6,48 8,6 0
Koers einde boekjaar 37,61 40,715 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding