Hegt alfenaandeel is toch ook een waardeloos aandel. Heeft mij heel veel geld gekost.