Er is dringend een bijsturing van het beleid nodig .