Informatie over de openbare aanbieding door Microtest van aandelen RoodMicrotec

Voor alle belangrijke informatie over het openbare aanbod kunt u deze link volgen:

www.roodmicrotec.com/en/investor-rela...

Alle documenten zijn uitsluitend in het Engels beschikbaar .