Forum: Auplata » Forum Auplata geopend » Pagina: 2 | Eurobench.com

Forum Auplata geopend

39 Posts, Pagina: « 1 2 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Frans,W
0
Actusnews Wire le 10/12/2018


Télécharger ce communiqué au format PDF :
www.actusnews.com/documents_communiqu...


Progress report on December 10, 2018

Dorlin
Reunion Gold heeft onlangs de resultaten bekendgemaakt van zijn geofysische survey op basis van geïnduceerde polarisatie ("IP") in het Dorlin Project in Frans-Guyana, op basis van de optieovereenkomst tussen Société Minière Yaou-Dorlin (SMYD), een dochteronderneming van Auplata en Reunion Gold, een onderneming die een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van het Dorlin Geological Research Centre en Auplata in staat stelt zijn kennis van deze gebieden te vergroten en zijn vergunning te valoriseren. De optieovereenkomst verleent Reunion Gold een optie van vijf jaar om 75% van de mijnbouwvergunning van Dorlin te verwerven, waarbij Auplata de resterende 25% behoudt op voorwaarde dat aan een aantal specifieke voorwaarden wordt voldaan (zie persbericht van 7 februari 2017).

Reunion Gold meldde dat het onderzoek aantoonde dat:
• De Nivré-aanbetering reageert goed op IP-onderzoeken en levert hoge laadbaarheid en resistiviteitsafwijkingen op. Verder opmerkend dat hun onlangs gerapporteerde goudmineralisatie een directe correlatie vertoont met deze anomalieën.
• De IP-anomalieën gaan verder gedurende 4 km vanaf het meest noordelijke snijpunt van de boor bij de Nivré-aanslag, wat erop wijst dat goudmineralisatie mogelijk nog verder gaat.
• De IP-enquête identificeerde twee andere interessante afwijkingen: Dartagnan met een uitbreiding van 2000 mts, en de Nirvé storten op Oost- en Westzones.

Op basis van de bovenstaande resultaten die wijzen op een aanzienlijk potentieel voor de Nivré storting, is Reunion Gold van plan om het boorprogramma voor de Nivré storting in 2019 voort te zetten.

DIEU MERCI, COURIÈGE EN YAOU
Een 'IP'-campagne met geïnduceerde polarisatie is gepland, beginnend met Dieu Merci en vervolgens Couriège om nieuwe doelen te identificeren die verband houden met mineralisatie. Het doel is om de potentiële "wortels" van Dieu Merci-mineralisatie te ontdekken, waaruit sinds 1928 verschillende tonnen goud zijn gewonnen, uitsluitend in het supergene deel (tussen 0-30 m diepte), terwijl de onderste lagen nooit dieper zijn onderzocht of benut.
Net als bij Dieu Merci, is de mineralisatie van Couriège meer dan 3.000 miljoen rijk, al bevestigd door een geochemische anomalie en tranches. Het recente werk van Reunion Gold heeft het succes van 'IP' aangetoond in een supergene context met laadbaarheid in lijn met sulfiden die geassocieerd zijn met mineralisatie.

• Voortgangsrapport over Dieu Merci Plant
De bouw van de complementaire infrastructuur zal naar verwachting eindigen op 5 december, tweederde van de voltooiing ervan.
Training van 20 operators voor de fabriek is voltooid en een eerste selectieproces is voltooid. Van januari tot maart 2019 selecteert geselecteerd personeel verdere gespecialiseerde training ter plaatse en het definitieve personeelsbesluit zal naar verwachting in maart 2019 plaatsvinden.
Een onderhouds- en beveiligingsprotocol van de installatie is geïmplementeerd tijdens de jaarlijkse vakantie ..

• Voortgangsrapport milieuprogramma
Auplata's nieuw gecreëerde afdeling voor milieubescherming, die gebruik maakt van drone-technologie en satelliettoewijzing om een betere nauwkeurigheid te verkrijgen om de voltooiing en monitoring van het werk te garanderen, heeft zijn werkplan als volgt bijgewerkt:
DIEU MERCI
Wat het milieu betreft, is het bedrijf bezig met een versnelde campagne om een oppervlakte van 3,5 ha te rehabiliteren en opnieuw te planten op de sites van Dieu Merci.
Yaou
Het initiële programma om 3.900 bomen opnieuw te planten is voltooid op het oppervlak van een oude alluviale put en wacht op de herziening van de toezichthouders;
Paul ISNARD
Auplata heeft een 300 ha rehabilitatieprogramma opgestart.
Dorlin
In maart 2019, wanneer het droge seizoen begint, zal Auplata 286 ha regenereren op de Dorlin-locatie.

• Voortgangsrapport - Corporate Governance
Vóór eind 2018 zal een team van onafhankelijke accountants en consultants een missie van due diligence uitvoeren om financiële, juridische en boekhoudkundige zaken te beoordelen en een nieuwe en efficiëntere controle- en rapportagestructuur uit te werken. We zullen de haalbaarheid van het migreren naar de IFRS-boekhoudregels evalueren.
Frans,W
0
Auplata (Euronext Growth - FR0010397760 - ALAUP) presenteert de resultaten van BGPP voor 9 maanden vanaf 30 september 2018.De inkomsten en EBITDA stijgen sterk ten opzichte van 2017. Deze verbetering is te wijten aan:
• De toename van het verwerkte erts (+ 94%) door de installatie;
• Betere controle over operationele en administratieve kosten.
[Eur€ '000] Sept 30, 2018 Sept 30, 2017 Variation %
Revenues 15 399 7 956 94%
EBITDA 4 415 1 097 303%

• BPGG operationele resultaten.
BGPP Geologen concentreerden zich op het metaalgehalte van Zn-Pb-Ag concentraten. Op deze specifieke aderen was de goudgraad lager. Het huidige doel is om het goudgehalte binnen het concentraat aan te passen om de EBITDA-marge te vergroten.De onderstaande resultaten zijn positief, voornamelijk als gevolg van een opmerkelijke verbetering van het geproduceerde volume concentraat in combinatie met een optimalisatie van de kwaliteit van het erts (metaalgehalte). Bovendien hebben we een verbetering opgemerkt in de recovery rate voor alle metalen behalve goud, waarvoor het erg moeilijk is om een hoger herstel te behalen met een toenemende recovery rate van de belangrijkste producten (Zn, Pb en Ag).

Sept 30, 2018 Sept 30, 2017 Variation %
Total ore processed (TMS) 80 131 41 406 94%

Pb Concentrate (TMS) 4 615 2 180 112%
Pb (TMS) 2 796 1 303 114,6%
Recovery (%) 94,6% 91,0% 4,0%
Ag (g) 4 263 201 2 469 120 72,7%
Recovery (%) 79,1% 71,7% 10,3%
Au (g) 48 765 48 500 0,5%
Recovery (%) 76,7% 80,6% -4,8%

Zn Concentrate (TMS) 7 839 3 825 104,9%
Zn (TMS) 4 044 1 986 103,6%
Recovery (%) 89,1% 87,8% 1,5%

Toelichting: BGPP ontgonnen polymetalen aderen, waarvan de belangrijkste metaalelementen zink, lood en zilver zijn uit de ondergrondse mijn van El Santo. Deze metalen worden geëxtraheerd uit een sulfide en geoxideerd erts, voornamelijk samengesteld uit Sphalerite (Zn), Galena (Pb), Silver Galena (Pb-Ag), Argentite (Ag) en andere bijbehorende mineralen: Electrum (Au-Ag) en Chalcopyrite (Cu).Onze studies tonen een veelbelovende paragenese van de afzetting met pyriet - sfhaleriet - chalcopyriet - "grijs koper" - galena - argentiet - electrum. De belangrijkste associatie met goud is afkomstig van het vullen van grijze kwartsaders die zijn samengevoegd en opname in sfhaleriet. Zilver is aanwezig in combinatie met zilvergaleen en ook in verband met "grijs koper".Koper met kwaliteiten tot 0,80% zal voor de eerste keer in 2019 worden teruggewonnen. Dit vereiste echter de studie van een afzonderlijke metallurgische lijn om het herstel van andere metalen niet te beïnvloeden.Dit zogenaamde polymetallische erts bevat verschillende metalen die eerst op een maallijn worden bereid en vervolgens worden gewonnen door flotatie in een zinkconcentraat en in een "bulk" -concentraat dat Pb en alle andere metalen Ag, Au en Cu bevat.Een goed proces optimaliseert de "metallurgische balans" om de verschillende metaalwinningen in het concentraat te maximaliseren (Zn, Pb, Ag, Au). Het eerste doel van een goed metallurgisch evenwicht is om het herstel van de belangrijkste economische metalen (Zn, Pb en Ag) te maximaliseren, terwijl het herstel van bijproducten (Au, Cu) wordt geoptimaliseerd.

• Cyanidation Plant.
AuplataHet elutiesysteem wordt momenteel voorgemonteerd op het hoofdkantoor van de fabrikant in Peru. De verwachting is dat deze in maart op de locatie zal worden afgeleverd. De kogelmolen is gepland voor dezelfde periode.We wachten op het laatste groene licht van de DEAL om de productie tussen april en mei te kunnen starten.
• Vragen van aandeelhouders aan het management van Auplata.
Auplata heeft veel vragen van haar aandeelhouders ontvangen. Zijn Voorzitter en Chief Executive Officer (CEO) Luc Gerard antwoordt in de nieuwe sectie "Veelgestelde vragen" die deze week beschikbaar zal zijn.Deze aanpak maakt deel uit van Auplata's nieuwe communicatiestrategie, gebaseerd op meer marktinformatie. Deze communicatie is een aanvulling op de persberichten en Twitter-account van het bedrijf (@ AUPLATA1).Auplata nodigt zijn aandeelhouders uit om deze nieuwe sectie regelmatig te raadplegen.
Frans,W
0
Vragen van de aandeelhoudersforums van Auplata.
AUPLATA (Euronext Growth - FR0010397760 - ALAUP) in zijn wil om zijn aandeelhouders transparant te beantwoorden op de vragen van deze aandeelhouders.

1. Heb je contact met de Guyaanse autoriteiten om CTG in de hoofdstad te brengen?
Dat zijn we niet, maar het is een perspectief, geïnitieerd door de oude richting, die niet wordt afgewezen om te hervatten. Ik hoop dat de lokale autoriteiten deelnemen aan het project voor de bouw van een mijngroep die de Franse en Guyaanse belangen dient.
2. In geval van weigering van de Franse mijnbouwautoriteiten is een doorverkoop van aangekochte effecten tegen 0,14 euro gepland? De aandeelhouders van PPMO AUPLATA voornemens zijn te ontwikkelen en geef het de waarde op de lange termijn en zijn absoluut niet vanuit het perspectief van de output tot 0,14 euro, dat is de waarde waarop ze ingevoerd en wat respons Ministeries die verantwoordelijk zijn voor de mijnen.
3. Met betrekking tot de goedkeuring van het Ministerie van Mijnen, waarom 11 februari? Kan deze goedkeuring op elk moment worden meegedeeld? Op 11 februari 2019 is de dag na het verstrijken van de periode van onderzoek van de zaak door de minister van Mijnbouw voor een maximum van twee maal twee maanden na de datum van kennisgeving van de change of control 10 oktober 2018.
Dergelijke goedkeuring kan worden gecommuniceerd allen tijde en zou réalisatoin 3 opschortende voorwaarden, waarbij de afronding van de transactie zou kunnen betekenen.
4. Wat is de uitoefenprijs van BSA zodra de deal actief is (tussen 0,08 en 0,4)?
Zodra de kapitaalverhoging door inbreng in geld (€ 10,5 miljoen) en door inbreng in natura (100% van de aandelen van PPMO) en uitgifte van warrants uitgevoerd, zal de uitoefenprijs van de warrant bedraagt € 0,4 per actie uitgeoefend. Op verzoek van de AMF, in overeenstemming met de toezeggingen Brexia International, zullen deze warrants ter inschrijving worden aangeboden onder dezelfde financiële voorwaarden van de inschrijvingsprijs en de uitoefenprijs, aan alle aandeelhouders, om alle aandeelhouders om ervan te profiteren en niet alleen de aandeelhouders van BGPP.
5. Hoe zit het met deelname aan Element Asa?
Auplata heeft momenteel een belang van 5,73% in Element Asa.
6. Wanneer krijgen we de balans en de resultatenrekening van Brexia voor 2017?
In de pc van 29 oktober is informatie over BGPP al gecommuniceerd. De boekhoudkundige en financiële informatie van BGPP zal worden gecommuniceerd zodra de transactie is voltooid.
7. Wanneer u een stevige reactie van de Franse Staat met betrekking tot de aanvragen voor verlenging AUPLATA concessies in Guyana (mijnbouw licenties) te krijgen? Het bestand wordt geanalyseerd door Auplata en wordt nauwlettend gevolgd met betrekking tot het mijnerfgoed van het bedrijf.
8. Heeft u al een gedetailleerd geconsolideerd businessplan voor 2019 opgesteld?
Een businessplan is al voorbereid en gecommuniceerd in de nieuwste persberichten.
9. Welke bepalingen betreffen Didier Tamagno voor de toekomst en of hij het bedrijf verlaat, wat het zijne is
vertrekvoorwaarden? Didier Tamagno nam ontslag uit zijn functie op 19 november 2018 en
bleef tot 31 december zijn vergoeding voor zijn taken als Chief Executive Officer ontvangen
December. 2018.
10. Hoe worden de obligaties die eind juni vervallen terugbetaald? hoeveel vertegenwoordigt dat?
en hoe? De 2019 Obligaties vertegenwoordigen een nominaal bedrag van € 4.236.500
tegen de rente van 8% per jaar; ze worden op de vervaldag natuurlijk terugbetaald.
11. Houdt Tribeca Auplata-effecten aan?
Nee, Tribeca heeft geen Auplata-aandelen. BGPP bezit, op geregistreerde vorm en niet in toondervorm,
dankzij de twee kapitaalverhogingen van 5 ME in juli 2019 in Auplata,
precies 35.714.285 aandelen, die momenteel 5,27% van het aandelenkapitaal van Auplata vertegenwoordigen.
12. Welke oplossing stel je voor om het verval van de titel te stoppen? We concentreren ons op de operatie
Auplata en BGPP om waarde te creëren die tijdig door de markt zal worden erkend.
13. Houdt de heer Tamagno nog steeds posities in het bedrijf?
Didier Tamagno heeft sinds 19 november 2018 geen functie meer vervuld in de Auplata-groep; hij heeft
bleef zijn vergoeding voor zijn taken als Chief Executive Officer van Auplata ontvangen
tot 31 december 2018.
14. Bent u van plan om de zichtbaarheid te vermenigvuldigen dat u een prijsopgave over Parijs zou aanbieden door in dienst te nemen van
nieuwe fusies en overnames in de komende 12 maanden? Er is niets besloten, maar dat is het wel
We kunnen diversifiëren met de aankoop van mijnbouwactiva die andere metalen dragen.
15. Is er een risico van faillissement? Absoluut niet, de aandeelhouders van BGPP zijn van plan om de
controle van Auplata door het injecteren van fondsen om de verschillende verkenningscampagnes te financieren, aan
waarde creëren en zo de duurzaamheid van Auplata garanderen.
16. Hebt u de overdraagbaarheid van overeenkomsten met de staat met betrekking tot het mijnbouwcharter geverifieerd?
Verantwoordelijk (goedkeuring)? Bent u op de hoogte van eventuele wijzigingen in de nieuwe code? Mining?
Op al deze punten hebben we een team van advocaten gespecialiseerd in mijnbouw.
17. Bent u voorstander van een token en blockchain geïndexeerd op edele metalen? Het is interessant maar gecompliceerd om te implementeren en is momenteel niet de prioriteit van Auplata.
18. Wanneer is de consolidatie van aandelen gepland? We bestuderen de modaliteiten van de groepering van aandelen die pas zal worden geïmplementeerd na de fusie met BGPP uitgevoerd.
19. Bent u van plan om de nieuwe BREXIA / AUPLATA-entiteit op de Casablanca-effectenbeurs te introduceren in Marokko? Neen.
20. Bent u van plan nieuwe investeerders te verwelkomen? We staan er in principe altijd voor open.
21. Bent u van plan onze minister, de heer François de Rugy, te ontmoeten? Als hij me wil ontvangen, jazeker.
Frans,W
0
Progress report on January 21, 2019

Télécharger ce communiqué au format PDF :
www.actusnews.com/documents_communiqu...

Auplata (Euronext Growth – FR0010397760 – ALAUP) releases a new point of completion on 21 january 2019.
Versterking van technische teams en management
De heer Antoine Lopvet vervoegt zich bij het Auplata-team in Frans-Guyana als projectdirecteur. Civiel-ingenieur, Antoine Lopvet werkte eerder als consultant in engineering en management bij Grassalco, een mijnbouwbedrijf en een steengroeve in Suriname. Hij was ook uitvoerend directeur bij SAS Trajan en SAS GAIA (Frans Guyana) en heeft uitgebreide ervaring bij Caterpillar als projectmanager. Antoine Lopvet spreekt vloeiend Frans, Engels en Portugees. Onder zijn verantwoordelijkheden zal Antoine de uitbuiting en operaties van de cyanidatie-installatie van God controleren. Dank u, de hervatting van de uitbuitingsactiviteiten van God Dank u en verkenning op Couriège, Yaou en God zij dank.
De heer Jesús Pacheco vervoegt zich bij het team van Brexia Gold Plata Peru (BGPP) in Peru als Head of Exploration om deze afdeling te versterken. Geoloog, Jesús Pacheco heeft meer dan 15 jaar ervaring in de Peruaanse mijnsector, met name in porfier (Cu, Cu-Mo, Cu-Au). Zijn expertise zal BGPP helpen toekomstige verkenningscampagnes beter te begrijpen.

Exploration AUPLATA
YAOU (Frans-Guyana)
De voorbereiding van de eerste fase van bronvalidatie voor het Yaou gold-project (NI43-101-certificering) is begonnen. Het adviesbureau Innovexplo werd benaderd om dit werk te doen, evenals het boorbedrijf Pro Forage, dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van verschillende diamantboorgaten (DDh - Diamond Drill Hole). Het kamp werd schoongemaakt en gerehabiliteerd om een verkenningsploeg van 15 personen te ontvangen. De werkzaamheden beginnen op 1 februari 2019 en er kan binnen ongeveer drie maanden een rapport worden opgesteld.
DIEU MERCI (Frans-Guyana)
Er is een bemonsteringsprogramma voor bemonsteren en verzamelen van grond voorbereid om historische geochemische anomalieën te sluiten en naar verwachting zal binnenkort een mapping-campagne van start gaan.
DORLIN (Frans-Guyana)
Een Declaration of Opening of Mining Works (DOTM) voor boringen op de noordelijke uitbreidingen van de Dorlin-aanbetaling is ingediend bij het Department of Environment, Planning and Housing (DEAL) van Guyana. De polls-campagne gaat verder op Nivré. Reunion Gold (RGD-TSX) is de exploitant van Dorlin volgens een optieovereenkomst ondertekend met Auplata in februari 2017.

BGPP EL SANTO (Peru)
Canada's Innovexplo, een van Canada's toonaangevende organisaties voor de certificering van minerale hulpbronnen, bevindt zich in de laatste fase van het valideren van de minerale bronnen van de mijnbouweenheid El Santo in Peru. De ontvangst van de eerste versie van het rapport NI 43-101 wordt rond het einde van januari 2019 verwacht.
SUYCKUTAMBO (Peru)
Geologen richten zich momenteel op de analyse van bepaalde minerale anomalieën op basis van de oude registers van edele metalen van het bedrijf (Au, Ag).

Operatie DIEU MERCI (Frans-Guyana)
Aanvullende werkzaamheden aan de fabriek van Dieu Merci (dak, opslagruimte voor chemicaliën, reserveonderdelenopslag) en herprofileren de kweekkanalen van de residubekkens.
Het elutiesysteem, dat in Peru wordt vervaardigd, vordert goed en zou moeten worden voltooid op 10 februari 2019 en verscheept naar Frans-Guyana voor een verwachte aankomst medio maart. Voor de controle van het slijpsysteem was de aanpak iets langer om te zorgen dat de apparatuur voldoet aan de Europese normen (CE-normen). Ze zouden medio april in Frans-Guyana aankomen.
EL SANTO (Peru)
Met betrekking tot het boren van El Santo bevestigt BGPP het bestaan van aders met een hoog potentieel om het ertsgehalte in de behandeling verder te verbeteren.

Het toestaan EL SANTO (Peru)
• Goedkeuring van het technische mijnbouwrapport om de afvalvijver op El Santo uit te breiden.
• Op erfdienstbaarheden, na verschillende ontmoetingen met de autoriteiten, wordt goedkeuring verwacht tegen het einde van januari.
• De definitieve lijst met componenten voor wijzigingen in de milieustudie voor het Suyckutambo-project is vastgesteld.
• Er zijn besprekingen gestart over het derde technische rapport over de duurzaamheid van nieuwe platforms en aanvullende componenten.

Gemeenschappen, sociaal en revalidatie
BGPP heeft verschillende vergaderingen gehouden met de nieuwe autoriteiten die zijn gekozen voor de periode 2019-2022. We hebben ook een vergadering gehouden met de presidenten van de gemeenschappen om de werkzaamheden en activiteiten te bespreken die BGPP in 2019 zal uitvoeren.
Van 11 tot en met 16 januari hebben 611 bomen geplant tussen 42 soorten door Verdal Reforestage op de site van Dieu Merci en het onderhoud van bestaande plantages na een jaar opmerkelijke resultaten opgeleverd.
Van 23 tot 27 januari 2019, zal een boomplantcampagne door Verdal herbebossing worden gevestigd op de Plat Bouteille in Yaou.
Het bestellen van een update van water, lucht, bodem, geluidsgegevens op de Yaou-vergunning om te anticiperen op de concessieverzoek. Ook begon een campagne met het opnieuw actualiseren van milieugegevens rond de plant (water, lucht, bodem, geluid) en een update van het gevaar door een adviesbureau. Orthofotografiefoto's op de flats van de concessies van St Elie en Paul Isnard om een nauwkeurige beoordeling te maken van de lopende rehabilitaties en de DEAL te informeren over de maandelijkse vooruitgang.

Compagnie Minière de Touissit (CMT) (Marokko)
Ter herinnering, de overeenkomst ondertekend met BGPP is onderworpen aan de goedkeuring van het Ministerie van Mijnen, die uiterlijk 11 februari 2019 zou moeten ingrijpen. Voorbij deze datum zal deze stilzwijgend worden beschouwd als de administratie zich niet uitspreekt. Onder de voorwaarden van de overeenkomst zal BGPP, zodra de opschortende voorwaarden zijn opgeheven, overgaan tot een bijkomende kapitaalverhoging van € 10,5 miljoen, waardoor Auplata en haar aandeelhouders 18,52% van het kapitaal van CMT kunnen houden.
Op 30 juni 2018 zijn de CMT-resultaten de volgende:
In K€ June 30 2018 June 30 2017 Change %
Turnover 26,682 16,928 +58%
EBIT 14,270 6,512 +119%
Net income 12,135 5,474 +122%

Compagnie Minière de Touissit is genoteerd in Casablanca, de beurswaardering is momenteel ongeveer 210.000.000 €.


Frans,W
0

Hergroepering van aandelen
Zodra de kapitaalverhoging door inbreng in natura van 100% van de aandelen van BGPP (Derde resolutie van de gecombineerde algemene vergadering van 19 november 2018) en de kapitaalverhoging door inbreng in contanten van € 10,5 miljoen (eerste en tweede resoluties van de gecombineerde algemene vergadering van 19 november 2018) zal worden uitgevoerd na het schrappen van de voorwaarden met betrekking tot (i) het afzien van de verplichting om een openbaar overnamebod in te dienen, verleend door de AMF op 28 november 2018 aan Brexia International en (ii) de niet-oppositie van de minister van Mijnen tegen Auplata's change of control, uiterlijk op 11 februari 2019, zal Auplata het aandelenconsolidatiebesluit implementeren dat werd genomen door de Gecombineerde Algemene Vergadering op 19 november 2018 onder de Achttiende Resolutie.
De aandelenconsolidatie zal worden bereikt door de toewijzing van één nieuw aandeel met een nominale waarde van 0,8 euro tegen 10 gewone aandelen die worden gehouden met een nominale waarde van 0,08 euro.
Het aantal aandelen vóór de fusie zou 2.742.084.995 aandelen met een nominale waarde van 0,08 euro zijn en het aantal aandelen na de fusie zou 274,208.499 aandelen zijn met een nominale waarde van 0,8 euro.
De precieze voorwaarden van de transactie zullen worden vastgesteld door een raad van bestuur, gebruikmakend van de delegatie van bevoegdheden die is verleend door de gecombineerde algemene vergadering van 19 november 2018 en aan de aandeelhouders is medegedeeld door middel van een aandelenconsolidatiemelding die binnen de termijn op BALO zal worden gepubliceerd kader ingesteld door de handelscode.

Aandelenverdeling
Shares % share capital
Brexia Gold Plata Peru (BGPP) 35,714,285 5.27%
European High Growth Opportunities
Securitization Fund (EHGO) 120,744,765 17.83%
Flottant 520,987,894 76.90%
Total 677,446,944 100.00%
Frans,W
0
Nog steeds geen beweging. Zal daar meer achter zitten? Ik kan geen nieuws vinden.
Frans,W
0
De handel is stopgezet op verzoek van Auplata in afwachting van een persbericht.
Spannend.....
Mos1955
0
Onderstaand bericht van Boursama geplukt.

12 févr. 2019•17:06
Par Karl Constable
Publié le 11/02/2019 à 16:34, mis à jour le 11/02/2019 à 18:49
La justice a donné raison à Guyane Nature Environnement et Maiouri Nature Guyane, deux associations de protection de l'environnement, qui avaient sollicité l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Guyane a autorisé la société Compagnie Minière Montagne d'Or (CMO) à ouvrir des travaux d'exploitation d'or alluvionnaire. Le jugement en date du 11 février 2019 a retenu deux motifs d'annulation.
D'une part : le tribunal a estimé que les travaux d'exploitation d'or alluvionnaire autorisés et le programme d'extraction industrielle envisagée dans le même secteur, connu sous le nom de projet « Montagne d'Or », situés à proximité immédiate l'un de l'autre, constituaient en fait un seul projet d'exploitation minière. Dans ce contexte, l'étude d'impact du programme d'exploitation alluvionnaire aurait dû comporter une appréciation des impacts de l'ensemble des travaux susceptibles d'affecter le secteur Montagne d'Or. Ainsi, le caractère partiel de l'étude d'impact n'a pas permis à l'autorité environnementale puis au préfet de la Guyane de disposer d'une vue précise et cohérente des enjeux et effets du projet dans son ensemble.
D'autre part : le tribunal, se fondant sur la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne et du Conseil d'Etat, a jugé que l'autorité environnementale, en l'espèce un fonctionnaire de la direction de l'environnement, de l'aménagement du logement (DEAL) de Guyane, en charge de donner un avis sur le programme d'exploitation d'or alluvionnaire en cause, ne disposait pas de l'autonomie requise par rapport à Patrice Faure, préfet de la Guyane, signataire de l'arrêté en litige.
(Source : Tribunal Administratif de Cayenne)
BP
0
AUPLATA: geboorte van een junior mijnbouw polymetallische en edelmetaal dit eerste plan Frans Guyana, Peru en Marokko - Opheffing van voorwaarden vóór de voltooiing van de fusie AUPLATA - PPMO
BP
0
De Franse goudproducent Auplata kondigde dinsdag de voortzetting aan van de operatie die leidde tot de overname door het mijnbedrijf Bexia Gold Plata Peru (BGPP), met de lancering van een kapitaalverhoging van 10,5 miljoen euro. euro gereserveerd voor BGPP.


De Troon Jan
0
Roep dat nu niet te hard, dat hebben we al vaker gezien en gezegd, heb het aandeel niet maar toch succes.......
39 Posts, Pagina: « 1 2 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 19-feb-19 17:35
Koers 0,049
Verschil -0,002 (-2,95%)
Hoog 0,051
Laag 0,049
Volume 5.781.463
Volume gemiddeld 19.832.221
Volume gisteren 9.107.488