De info in dit artikel klopt niet. Van onderzoek in gezonde mensen gelijk door naar fase 3....?

GLPG1690 stopt ziekteprogressie in IPF patiënten in de FLORA Fase 2a studie
09 augustus 2017 om 22:01 CET

Longfunctie (Forced Vital Capacity) gestabiliseerd over de 12-weekse behandelingsperiode,
placebo arm laat verwachte afname zien
CT-scans (Functional Respiratory Imaging) bevestigen deze resultaten met statistische significantie
GLPG1690 werd over het algemeen goed verdragen
Eerste autotaxineremmer met een effect in IPF patiëntenstudie
Progressie naar late fase klinische studie met GLGP1690 verwacht

www.glpg.com/press-releases


Longfunctie gestabiliseerd.

Nu weet ik niks over deze verschrikkelijke ziekte, maar er is beschreven dat patiënten die deze diagnose krijgen nog 2 tot 4 jaar te leven hebben.

Dus de uitslag van dit onderzoek is gewoon spectaculair.