Recente upswing Euro t.o.v. Dollar is gevolg van het feit dat er door de nieuwe Covid variant de kans op een duurzaam herstel voor de verschillende economieën minder waarschijnlijk wordt. Voor de meer gestimuleerde US economie werd rekening gehouden met minimaal twee, doch zelfs drie renteaanpassingen. De ECB(Lagarde) heeft geuit geen renteaanpassing te wensen.(Logisch, dit zou de kwetsbare Zuidelijke Europese Economieën zeer nadelig kunnen beïnvloeden). De ECB heeft echter onlangs een statement gemaakt dat hogere inflatie mogelijk langer blijft bestaan, hetgeen de ECB alsnog kan doen besluiten voor een Europese (kleine)renteaanpassing. Nu het verwachte renteverschil tussen US en Europa kleiner wordt, is het aannemelijk dat de Euro gaat herstellen t.o.v. de Dollar.