Familie geruineerd door vermogensbeheerder...

255 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
marique
1
quote:

BJL schreef:


Tip voor de volgende keer. Absoluut weigeren om garantieprodukten af te nemen.

Deze tip kan niet vaak genoeg herhaald worden.
Bij deze dus.
[verwijderd]
0
quote:

Enige Echte Stier schreef:


[quote=jonas]
Ik heb besloten voorlopig hier te stoppen.
[/quote]
Verstandige beslissing jonas; een beetje ontspanning heb je wel nodig, zo te zien aan je laatste postings.
Ik ga ook maar eens op vakantie. Als ik over een maand terug ben, ben jij gewoontegetrouw vast ook wel weer terug :-)

En zo geschiedde :-)
Jammer alleen dat een excuus aan jojo er niet vanaf kon :-(

groeten stier
[verwijderd]
2
zomer 2009 - Onverantwoord maar ook ondeskundig.
(ingezonden stuk door professionele vermogensbeheerder)

De laatste tijd is er veel ophef geweest over beleggingen in perpetuele leningen. Particulieren, vermogensbeheerders, adviseurs en banken slingeren met beschuldigingen, verwijten en wijzende vingers heen en weer. En tot slot heb je de financi�le deskundigen die worden geraadpleegd om hun mening hierover te geven. Recentelijk werd daar een artikel aan gewijd in het FD met betrekking tot het geval Lancelot Vermogensbeheer, Nordea bank en gedupeerde beleggers.
Mijn broek zakt er werkelijk vanaf als ik dit lees. Wellicht is de reden dat de journalist niet in staat is geweest om de commentaren van de betrokken partijen, Lancelot Vermogensbeheer en de bank Nordea in Luxemburg, en de geraadpleegde juridische en financi�le specialist juist weer te geven. Die mogelijkheid bestaat uiteraard, maar laat ons ervan uitgaan dat het artikel redelijk in de buurt komt van wat er is gezegd in deze. Dus laten wij het erop houden dat het zakken van mijn broek niet te wijten is aan een gebrek aan journalistieke kunde.

Dus ter zake. Doordat een van de gedupeerden zich tot mij heeft gewend beschik ik over de complete informatie van deze persoon. Die informatie lijkt geheel overeen te komen met het verhaal van meerdere gedupeerden, waardoor ik in redelijk algemene termen durf te spreken.

Is dit verantwoord?
Stel het volgende. Een persoon heeft een huis met een getaxeerde waarde van �1 miljoen. Nordea bank verstrekt een hypotheek van 75%, dus � 750.000. Dit geld wordt gestort op een beleggerrekening bij de Nordea bank en de persoon gaat een beheerovereenkomst aan met Lancelot Vermogensbeheer die het geld gaat beheren. Op advies van Lancelot wordt nog een hefboom van 200% geadviseerd. Zo kan dus � 1.500.000 bijgeleend worden. Nordea bank vindt dit goed. Er wordt een kredietovereenkomst getekend tussen de cli�nt en de bank.

Lancelot Vermogensbeheer kan dus aan de slag met � 2,25 miljoen. Nota bene allemaal geleend geld. In het begin gaat het goed en daarna gat het mis. Om precies te zijn in het najaar van vorig jaar.

Al het geld dat de cli�nt op dat moment heeft wordt door Lancelot in een waardepapier, te weten een achtergestelde, perpetuele obligatie belegd. De uitgever is de Oostenrijkse Volksbank en de obligatie heeft een rentevaste periode van 10 jaar � toto 2018 - met een coupon van 10% per jaar.

Het eigen vermogen op de beleggingsrekening was op dat moment geslonken naar � 500.000. Dus totaal was voor ongeveer � 1,5 miljoen belegd in ��n obligatie.

Lancelot beweert in het artikel in het FD dat dit nog altijd verantwoord was omdat deze obligatie �een van de meest veilige beleggingen was die zij afgelopen zomer in de markt zag.� Ook Nordea droeg haar steentje bij. In de oktober nieuwsbrief van Lancelot aan haar cli�nten stond te lezen dat Nordea een belening van maar liefst 500% bood op deze obligatie na een grondige analyse door een van de analisten van Nordea.

Dus dit wordt als verantwoord geacht, zowel door de vermogensbeheerder als de bank. Nu moet ik mijzelf even corrigeren. De Nordea bank zegt zover als ik het heb kunnen lezen niet dat dit verantwoord is. Ze hebben daar geen mening over omdat ze daar niet voor verantwoordelijk is. Het is volgens de bank een zaak tussen de beheerder en de cli�nt. Met verwijzing naar de Mifid richtlijnen.

Dus voor alle duidelijkheid. De bank verstrekt een lening van � 750.000 met als zekerheid een woning. Vervolgens verstrekken ze een effectenkrediet van 200% op deze � 750.000. De eigen vermogen op de effectenrekening daalt naar � 500.000. Nog altijd mag daar 200% op worden geleend. Dus totaal is in het najaar van 2008 � 1,5 miljoen belegd in ��n achtergestelde perpetuele obligatie van een financi�le instelling.

Dit noemt men een verantwoorde situatie? Had Nordea niet in de gaten dat er problemen waren in de financi�le sector.

Er is nog iets dat ik ben vergeten te melden. Naast de woning ter waarde van ongeveer � 1 miljoen (als dat nog het geval is?) had de gedupeerde geen andere vermogensbestanddelen. Ze hadden wel een inkomen. Een pensioen, van minder dan � 2.000 per maand.

U kunt zich afvragen wat voor huiswerk de bank (bij het verstrekken van de hypotheek en de kredietovereenkomst) en de vermogensbeheerder (bij het besluiten om met een hefboom van 200% op de portefeuille te werken) gedaan hebben. Wellicht begrijpt u nu waarom mijn broek naar de knie�n afzakt als ik dit lees.

Maar helaas, het stopt niet hier.
In het FD-artikel staat �Een zorgplichtjurist die niet met naam genoemd wil worden (sic!), beaamt de stelling van Nordea�. Namelijk dat de bank in deze geen zorgplicht heeft. Ik denk dat deze jurist zich zorgen moet gaan maken over zijn deskundigheid en zijn carri�re. Ik zal hem (of haar) zeker niet aanbevelen om gedupeerde beleggers bij te staan. Maar omdat die niet met zijn naam in de krant durft te verschijnen is het moeilijk om achter te komen wie het is.

Vervolgens komt een financieel expert aan het woord die stelt dat dergelijke perpetuals door alle Nederlandse banken aan particulieren zijn verkocht. En ten slotte advocaten die klagende beleggers helpen en die beweren dat perpetuals �vaak onterecht als veilig� zijn verkocht.

Voor alle duidelijkheid. Perpetuals of perpetuele obligaties zijn eeuwigdurende obligaties. Die lopen dus eindeloos door, in tegenstelling tot �normale� obligaties die een vaste looptijd kennen van bijvoorbeeld 5 jaar, 10 jaar of 20 jaar. Maar om te beweren dat ze daardoor onterecht als veilige obligaties zijn verkocht is onzin en wijst op gebrek aan deskundigheid.

Een eeuwigdurende obligatie (perpetual) die is uitgegeven door bijvoorbeeld Koninklijke Olie of de Nederlandse staat kan zonder meer als een veilige obligatie worden beschouwd.

Wat de obligaties in kwestie zo kwetsbaar heeft gemaakt, met forse koersdalingen tot gevolg, is dat deze obligaties achtergesteld waren (dus een mindere zekerheid voor het terugbetalen) en dat ze door instellingen werden uitgegeven die op dat moment in de problemen zaten, namelijk financi�le instellingen. Het had niets te maken met het feit dat het perpetuele leningen waren.
En het feit dat ze achtergesteld waren was nu juist de reden waarom deze obligaties een zo hoge rentecoupon hadden. Hogere risico, hogere rente. Met een rente van 10% moet men (zelfs banken en vermogensbeheerders) kunnen begrijpen dat het risico ook groter is dan die van andere instellingen die een veel lagere rente bieden.

Wellicht begrijpt u het. Na het lezen van het gehele artikel was mijn broek inmiddels naar de enkels afgezakt.

Het is niet makkelijk om vermogensbeheerder te zijn in een wereld met zo weinig professionaliteit en aandacht voor de cli�nt. En tot bovenmaat van ramp zijn er de deskundigen die deze financi�le instellingen steunen en niet eens weten waar ze het over hebben. Het lijkt mij heel lastig voor gedupeerden om hier gelijk te krijgen. En naar mijn mening hebben ze gelijk. Ze zullen het daardoor ook niet op moeten geven, maar iemand vinden die ze kan bijstaan op een professionele en deskundige manier
>>>Artikel lijkt me hier we
[verwijderd]
0
Kwam artikel tegen in vermogensmonitor,lijkt me hier wel op zijn plaats.

Commentaar overbodig,hoewel hoe stom mag je als belegger eigenlijk zelf zijn.
[verwijderd]
0
BJL schreef:

Nordea heeft inderdaad geen zorgplicht
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

(publicatie 16 juni 2009)
De komende dagen zal een formele waarschuwing worden geformuleerd voor het handelen van de scandinavische Nordea Bank S.A. Ook zal melding gemaakt worden bij de Luxemburgse Autoriteit financiële markten (CSSF) over het handelen en gedrag van de Luxemburgse vestiging van Nordea.
Nordea handelt in strijd met de Europese MiFID gedragsregels en lijkt het begrip zorgplicht absoluut niet te kennen. Klanten met klachten en financiële schade lopen diverse risico’s waarvoor een – internationale – waarschuwing op zijn plaats lijkt Vooral het schuilen achter het bankgeheim maakt het voor belangbehartigers onmogelijk om op een normale manier met locale bank-instellingen te communiceren.

De kern van de zaak draait om het verschaffen van torenhoge kredieten op basis van één enkele belegging.
In Nederland behoort het verantwoord lenen op basis van een effectenportefeuille al jaren tot de zorgplicht van banken. Veelal verstrekken deze slechts krediet tot 70% van de beurswaarde van de effectenportefeuille onder de voorwaarde dat de portefeuille een verantwoorde asset-mix kent en geen posities bevat die een aanzienlijk deel van de portefeuille uitmaken.

Van Nordea zijn inmiddels tientallen gevallen bekend waar op basis van één obligatie (perpetuele obligatie van de Oostenrijkse Volksbank) tot 500% geleend kon worden. Diverse gedupeerden raakten zo meer dan hun inleg kwijt door de forse daling van het betrokken onderpand.

De Vermogensmonitor vermoed dat niet alleen de Luxemburgse vestiging dit soort overbelening toestaat (het gebeurt nog), maar ook andere vestigingen in Europa. Dit verklaart de halsstarrige houding van Nordea die volgens getuigen “nooit een cent schadevergoeding” zal betalen.

Wat de gedupeerden vooral steekt is dat Nordea volstrekt voorbij gaat aan hun klachten en hierbij ook de gedragsregels van MiFID aan haar laars lapt. Naast de onverantwoorde kredietverstrekking weigert Nordea inhoudelijk op de klachten te reageren en wijst uitsluitend op de verantwoordelijkheid van de gedupeerden en hun Nederlandse vermogensbeheerder.

Het gedrag van Nordea heeft veel weg van het hooghartige gedrag van Nederlandse banken in de jaren 80. Door de komst van de klachtencommissie beursbedrijf (later het DSI en thans KiFiD) is het gedrag van Nederlandse banken duidelijk verbeterd, al valt er nog veel te verbeteren aan de klachtenafwikkeling. Uitzondering hierop zijn de oorspronkelijk Belgische banken Fortis en Dexia die nog steeds dramatisch handelen wanneer een klant zich met een klacht meldt. Gelukkig lijken beiden van de Nederlandse markt te verdwijnen.”

Bron: Vermogensmonitor

[verwijderd]
1
Ik denk dat Nordea zal stellen dat de zorgplicht bij de vermogensbeheerder ligt (die heeft een relatie met de prive klant).

De relatie tussen Nordea en de vermogensbeheerder (verstrekking effectenkrediet dat aangevraagd wordt door vermogensbeheerder) kan aangemerkt worden als een interprofessionele relatie en dus niet gehinderd door zorgplicht.
van Bikkelstein
2
Zoals beloofd hierbij een update van de gang van zaken bij de bank.

Allereerst een korte recap, vanwege de lengte van de draad. Mijn schoonouders hadden een mooie bom duiten uit de verkoop van hun eigen zaak in goed vertrouwen bij een vermogensbeheerder van naam in beheer gegeven. Dit was circa 6 jaar geleden. Aangezien zij beiden vlak voor hun pensioen leeftijd zaten, zij absolute leken zijn op het gebied van beleggen, zij extreem risicomijdend zijn als het om financiën gaat en zijn hun oude dag veilig wilden stellen, kwamen zij na het invullen van de benodigde vragenlijsten tot een advies ‘inkomensgericht’. Dit profiel is schriftelijk bevestigd.
De allocatie die deze bank hierbij hanteert is 10% risicodragend en 90% vastrentend (met een bandbreedte van 2-% - 80%).

Bij het bekijken van de allocatie van hun portefeuille door de jaren heen, viel mij op dat de gehanteerde risicoverhouding niet 10%-90% of 20%-80% was maar 40%-60%! Dit werd natuurlijk pas duidelijk toen de alle beurzen het zuiden kozen.

Ondertussen heeft er een gesprek op locatie plaatsgevonden, waar men meldde dat er uit is gegaan van een bevestigd ‘defensief’ profiel. De verdeling die hierbij hoort is 30%-70% met een bandbreedte van jawel 40%-60%.
Tot mijn stomme verbazing presteerde de vermogensbeheerder het te melden dat deze verdeling vanaf maart 2009 toch wel aardig had ‘gescoord’…Voor het gemak vergat hij het deel van 2007 tot maart 2009.
De bank was(niet verrassend natuurlijk) geenszins van mening was iets fout te hebben gedaan en de insteek van hen was ‘hoe nu verder’. Hiermee het liggende conflict compleet negerend.

Eind van het verhaal was dat de bank adviseerde een klacht bij de bank zelf in te dienen om te zien of er fouten zijn gemaakt.

Dat hebben we inmiddels gedaan. Bij het opstellen van de klacht ben ik, waar ik al bang voor was, op een briefje van de bank gestuit waarin een ‘defensief profiel’ wordt bevestigd naar aanleiding van een gesprek dat zou hebben plaatsgevonden.
Mijn schoonouders kunnen zich dat absoluut niet herinneren (en ik geloof ze), zeker niet omdat ze nooit zouden kiezen voor een verdeling waarin ze meer risico zouden lopen.
Het meest waarschijnlijke scenario is dat mijn schoonvader eens telefonisch contact heeft gehad, waarin dit besproken is. Aangezien hij snel geneigd is de bank in haar adviezen te volgen, is het niet ondenkbaar dat hij akkoord heeft gegeven voor een ‘defensief’ profiel, zich niet bewust zijnd van de implicaties.

Op de betreffende brief van de bank staat:
‘geadviseerd profiel: inkomensgericht’
‘bevestigd profiel: defensief’

Voor de bank lijkt hiermee het straatje schoon.
Wat ik wel ronduit frappant vind is, is dat vrijwel direct voor een portefeuilleverdeling is gekozen op de uiterste bandbreedte van dit profiel (namelijk 40-60). En dit voor mensen vlak voor hun pensioen, die aan de hand van vragenlijsten uitkwamen op een inkomensgericht profiel, zijnde 10-90.

De schade is geleden en het resultaat is bekend.
Ben erg benieuwd naar eventuele input van ‘kenners’ over deze gang van zaken.
bos taurus
3
Even een vraag.
Wanneer is deze 'bevestigende' brief geschreven?
Voor of ná 2008?
Als deze 'bevestiging' van een defensief profiel in afwijking van eerdere afspraken pas verstuurd is nadat de crisis toegeslagen heeft zou het kunnen zijn dat ze toen de bui zagen hangen en geprobeerd hebben zich in te dekken.
Er moet worden nagegaan wanneer de switch van 'ínkomensgericht' naar 'defensief' in de portefeuille daadwerkelijk plaatsgevonden heeft en in hoeverre de datum van dat briefje daarmee overeenstemt. Daarbij moet er eventueel ook nog rekening worden gehouden met een pre-datering.

Voorzover ik weet stuurt de bank jaarlijks overzichten van de samenstelling van de beleggingen. Daaruit moet blijken wanneer ze 'omgegaan' zijn.

BT.Sylvia 11
4
De handelswijze en onduidelijkheid van bank een déjà vu voor mij, zoals je weet.

Elk gesprek, of dat nu telefonisch is op op kantoor tussen een klant (je schoonouders) en hun bank, waarin een verandering van het profiel wordt besproken, wordt altijd! bevestigd aan de klant!
Dit om eerstens de adviseur te beschermen.
Hierin zijn zij dus duidelijk nalatig geweest, naar ik begrijp.
En je schoonouders hebben uiteraard nog steeds de bevestiging van hun profiel.

Klacht bij bank zelf indienen?
Veel sterkte daarmee, want het klachtenmanagement is behoorlijk ontoegankelijk (in opdracht).
Maar niet geschoten is misgeschoten, Van Bikkelstein.

Overigens heeft Bos Taurus gelijk, want inderdaad zijn de profielen na 2008, eind 2007 gewijzigd/aangepast, en daar heb ik ook een duidelijke schriftelijke bevestiging van ontvangen.
Bevestiging dateert van eind januari 2008, toen 90% van portefeuille al weg was bij ABN.
Dus voor mij was dat absoluut te laat.


gr.
Sylvia
Sylvia 11
1
Mijn excuus, zin loopt niet al te netjes.

Eind 2007 en begin 2008 zijn de richtlijnen voor de profielen bij ABN gewijzigd.
Aan mij werd dat eind januari 2008 schriftelijk bevestigd.Sylvia
van Bikkelstein
2
Wederom dank voor de feedback.

Die brief dateert uit 2004. De brief heeft de strekking dat de bank periodiek de wensen en positie van de klant beziet, om te zien of het gekozen profiel nog wel past bij de klant. In hun geval was er uiteraard niets veranderd, behalve dat ze een jaartje ouder waren geworden. Dus geenszins een reden om van profiel te veranderen.
Bovendien vonden we nog 'profielsbevestiging-brief' gedateerd op juli 2009. Dat was de volgende brief waarin dit duidelijk staat vermeld.

Dus van een periodieke controle lijkt me hoegenaamd geen sprake.

Ik heb stellig de indruk dat het voor de bank interessanter is aan de aandelen/risicodragende kant te opereren. Mede gezien het vrijwel direct inzetten op de maximale bandbreedte.

Ook moet gezegd worden dat zij ook via internetbankieren hun portefeuille kunnen bekijken. Ook daar staat ergens welk profiel wordt gehanteerd. Maar als je dat niet zoveel zegt, valt je daar niets op.

Pas als het onderaan de streep keldert, gaan er wat alarmbellen af. Zoals gebruikelijk...te laat.
ffff
6
Van Bikkelstein,

Bovenstaande postings goed gelezen. Als de brief van eind 2004 dateert is de bank, IN MIJN OGEN, niet veel te verwijten. Pas na mei 2007 is de grote correctie begonnen die tot een vermogensverlies van pakweg 50 tot 65 procent van de aandelenportefeuilles heeft geleid. Zeker als er sprake is geweest een gediversifieerde aandelenportefeuille. Ik laat de obligatieportefeuille er even buiten.

Zelfs bij een "defensief" opgestelde portefeuille zijn de verliezen de afgelopen twee jaar ENORM geweest. Uiteindelijk toch ook omdat de allermeeste beheerders nooit vermoed hebben dat "degelijke" aandelen toch tot 90 procent in waarde konden verliezen.

Mijn persoonlijke mening is dat bankiers dat ook nooit vermoed, laat staan voorspeld hebben en daarom zelf ook heel veel verloren hebben. Niet alleen hun klanten, maar ook zijzelf.

Tenslotte heb ik, net als Sylvia nogal wat ervaring opgedaan met klachten en processen ( !!!) tegen bankiers. Totaal in mijn leven toch zeker een tiental keer de afgelopen 20 jaar, waarvan twee maal een proces ( in het buitenland). Het resultaat van al dat klagen en procederen was :
1; Heel veel kostbare tijd en inspanning ingestoken
2: Heel veel kosten gemaakt: tienduizenden Euro's
3: Relatief vrij veel slapeloze nachten en "gepieker"

En uiteindelijk als je die vonnissen dan leest: Ze draaien zich er toch tussenuit. Het is hun woord tegenover mijn woord. De enorme kosten gefactureerd kunnen toch nog binnen de beheersopdracht gezien de bedragen die er "beheerd" werden. D'r werd NIETS beheerd, enkel en alleen maar daar bij die bankier "gestald", maar voor dat stallen van je gelden werden enorme "beheerskosten" aangerekend en steeds weer uitgebreid. Zie mijn draad bankiers hebben onuitputtelijke fantasie steeds weer kostenposten te verzinnen en je rekening te plunderen. Met "plunderen" bedoel is ongevraagd allerlei kosten ervan afhalen.

De laatste 6 jaren procedeer ik niet meer, zelfs als ik voor DUIZENDEN Euro's genaaid ben/wordt. Het kost me teveel tijd, energie, zenuwen, slapeloze uren. Ik neem mijn verlies en ga op een ander met alweer een nog steviger overeenkomst.

Ik heb uw draad vanaf het begin goed gevolgd. Mijn "instictieve" inschatting is, dat die bankiers toch "gedekt" zijn en dat er verdomd weinig " verhaal" te halen is, verdomd weinig schadeloosstelling.

Maar uiteraard mag U gerust proberen! Ik wens U alle sterkte en vooral heel veel geduld.

Peter
bos taurus
5
quote:

Sylvia 11 schreef:


Overigens heeft Bos Taurus gelijk, want inderdaad zijn de profielen na 2008, eind 2007 gewijzigd/aangepast, en daar heb ik ook een duidelijke schriftelijke bevestiging van ontvangen.
Bevestiging dateert van eind januari 2008, toen 90% van portefeuille al weg was bij ABN.
Dus voor mij was dat absoluut te laat.
gr.
Sylvia


Ja, dat klopt. Rond die tijd zijn de regels omtrent de zorgplicht bij de banken aangescherpt. Maar hier hebben wij er jammer genoeg niet zoveel aan, omdat de wisseling van profiel (inkomensgericht > defensief) kennelijk al veel eerder heeft plaatsgevonden.

Dit staat op de site van de AFM:

Risicovolle producten
Bij garantieproducten wordt gegarandeerd dat (een deel van) het ingelegde kapitaal aan het einde van de looptijd wordt terugbetaald. Meestal bestaat het product uit een deel dat wordt gespaard en een deel dat wordt belegd. DEZE PRODUCTEN WORDEN VOORAL VERKOCHT AAN DEFENSIEVE BELEGGERS. De kans op een laag rendement bij garantieproducten is groot. Uit onderzochte instructies bleek dat dit risico niet in alle gevallen wordt genoemd. Bij het merendeel van de producten is niet aangegeven wat de kans op een bepaald rendement is. In sommige gevallen was de informatie te onduidelijk om een adequate invulling van de zorgplicht door de adviseur zeker te stellen. Wel hebben adviseurs zelf een positieve invloed op de zorgplicht.
Bron: consument.afm.nl/consumenten/actueel/...

Ze zijn er bij de bank kennelijk als de kippen bij geweest om van 'inkomensgericht' naar 'defensief' over te schakelen. Verbaast mij helemaal niet, want daar verdient de bank natuurlijk méér aan dan aan een langlopend deposito o.i.d.
Ze houden nu natuurlijk vol dat de klant had moeten begrijpen dat er ook bij defensief beleggen de nodige risico's waren. Bovendien zullen ze inderdaad zeggen dat de klant van deze profielwisseling ook geprofiteerd heeft zolang de koersen stegen (wat ze kennelijk nu bij het gesprek ook gedaan hebben).

Moeilijk, moeilijk. Komt het tot een procedure dan ben ik ook benieuwd naar de reden waarom ze meteen de volle (uiterste) bandbreedte genomen hebben. Daar zou misschien nog wel een kansje in kunnen zitten.

Dan verwijzen ze natuurlijk naar het eerder voor de klant behaalde hogere rendement in plaats van naar hun hogere winsten op deze producten, maar de vraag is waarom ze de verdeling niet aangepast hebben toen het begon mis te gaan.

Je kunt de individuele bank natuurljk de credietcrisis niet verwijten, maar de zorgplicht zou ook in moeten houden dat bij veranderende externe omstandigheden de Bank alert genoeg is om meteen gas terug te nemen en contact met de klant op te nemen. In het minst erge geval heeft de adviseur hier gewoon zitten slapen en de vermogens van zijn cliënten achteruit laten boeren, terwijl hij aan de rommel die hij hen verkocht had dik verdiend heeft.
Wat hij had moeten doen is bij de eerste signalen opbellen en de klant waarschuwen, al dan niet met een voorstel om de portefeuille aan te passen.
Maar dat kun je niet afdwingen, en helemaal niet achteraf.
Bij de onderhandelingen met de bank zou ik eisen dat alles teruggerekend wordt naar een zuiver 'ínkomensgericht' profiel, zoals dat ook in het begin afgesproken was. Of dat, gezien de ontwikkelingen tot het najaar 2007 voordeliger uitpakt kan ik niet beoordelen.

Anders toch maar naar de burgerlijke rechter? Maar.. Peter heeft gelijk, en Sylvia ook. Het kost je een hoop geld, en veel ellende. En of je (deels) gelijk krijgt is nog maar zeer de vraag.

BT.


haas
6
Wellicht ten overvloede.......3 reacties:
1.Ik zat eens(90ér jaren) aan 'n tafel en zei:de verkoop van de aandelen vlot niet erg.
'n man tegenover mij(Dir-Gen. van 'n bank) reageerde met: wij verkopen geen aandelen. Wij geven advies.De klient beslist over het advies.
2.Klientenprofielen worden gemaakt voor de vermogensbeheerder(bijv. bank). Niet voor U als belegger ! U mag hem wel ondertekenen:)
3. Klientenprofielen geven voldoende houvast(juridisch) waar de zorgplicht van Vermogensbeheerder ophoudt !Zeker als de vermogensbeheerder zijn advocaat inschakelt.:)

Bedenk....................
U dient,imo, als belegger(ik gebruik liever het woord investeerder/financier) ZELf uw profiel te maken: van wie u zelf bent,weet,kunt,weet van "beleggen "
Verder dient u te bedenken dat de verkoper/adviseur van effecten bezig is met "ophalen "van geld voor de emittent van het effect.Als de naam van de oorspronkelijke emmittent niet op het effect staat is achtzaamheid geboden.(Notes,beleggingsfondsen,hedgefundsen,ETF's zijn doorgeefluiken. Vaak zitten daar kosten aan verbonden die kunnen oplopen tot wel 20 %)

PS: en als uw vermogensbeheerder er geen zin meer in heeft laat hij u vallen als 'n baksteen.Of u hebt weer 'n andere adviseur.(AIO:)
Zie eens hoe VermogensBeheerder P.Brandt van
InMaxxa omgaat met zijn,weliswaar virtuele, VestingsPort.
Laat de zaak zo uit zijn hand vallen met 50.000 euro verlies.
Sylvia 11
6
Ik kan net zoals Peter, mensen niet genoeg waarschuwen.
Ik herhaal mijzelf toch nog een keer en in het kort:
Mij heeft het echt bijna mijn gezondheid gekost, ondanks het inhuren van twee van de beste advocaten op dit gebied.
Op een gegeven moment moet je je verlies nemen, accepteren en doorgaan.
Onze portefeuille is tegen de 70% in waarde verminderd, dus je begrijpt dat dat voor mij bijzonder moeilijk was. Want het voelde voor mij aan, dat IK gefaald had, niet de ABN, maar ik. En door de hopeloze obligaties is er nog weinig herstel op dit moment.
Het is mij evenwel gelukt om afstand te nemen.

Wat Peter aanhaalt is o zo waar, ook mensen die geen "slechte, onverantwoorde en niet op het profiel van toepassing zijnde " adviezen hebben gekregen, hebben hun portefeuille gigantisch zien dalen.

Het is niet anders allemaal.

Wat ik nog erger dan al het geld vind, is dat ik het nu zelf moet beheren en...ik heb er geen verstand van en het interesseert mij weinig, maar de ABN heeft mij daartoe gedwongen.
Ondanks de aardige mensen die mij benaderen om alsjeblieft klant te worden bij ze en mijn vermogentje onder te brengen bij hun toko, vertrouw ik geen enkele vermogensbeheerder meer!
En DIT neem ik de ABN zeer kwalijk.

Maar mijn alcoholvrij wijntje smaakt er toch niet minder om.
Ik laat mijn verdere leventje en ik ben nu 51 jaar niet meer vergallen, want als ik dat toelatt heeft de ABN psychologisch en moreel gewonnen en dat gun ik ze toch echt niet.


groet,
Sylvia


[verwijderd]
7
Sylvia, troost je. ABN AMRO heeft er helemaal geen verstand van. Je zal het echt niet slechter doen dan zij.
Hearts23
2
quote:

paulta schreef:


Is dit het verhaal van de fam. van Stiphout?


Vanwaar deze vraag ?

Of , als het antwoord ja zou zijn, je je mening al gevormd hebt ?

Of, als antwoord nee is, je een andere mening hebt.

Wat is beide gevallen je opvatting ?

Indien geen enkele opvatting waarom deze posting ?
van Bikkelstein
1
Waardevolle feedback die eigenlijk voor een groot deel mijn eigen mening bevestigen. Toen ik de brief uit 2004 onder ogen kreeg, dacht ik direct: einde verhaal. Ik had ze regelmatig gevraagd of er niet een dergelijke brief of bevestiging was, maar ze waren er zeker van dat dat niet het geval was.

Een door hen ondertekende versie zal er niet zijn, maar ik denk dat dat niet uitmaakt. De bank heeft zich binnen de door haar gecreëerde bewegingsruimte gemanoeuvreerd. Weliswaar op de grens, maar wel er binnen.

Wat die adviseurs betreft: dat was een tweede onderdeel van de klacht. Binnen die jaren zijn er dermate veel wisselingen van adviseur geweest, dat er geen sprake meer was van een 'persoonlijk contact'. Iets waar deze bank zich op voorstaat.

Daarbij kwam nog dat begin dit jaar een in potentie levensbedreigende ziekte bij mijn schoonvader werd geconstateerd. Na een zeer zware operatie lijkt dat nu stabiel. In die periode werd gemeld dat het vermogen dermate was gekelderd dat het beheer werd overgeheveld naar een ander kantoor.
Een menselijke kant van de zaak is ver te zoeken.

Maar goed, dat zijn de details die de zaak wat schrijnender maken. Gelukkig lijkt hij weer in relatief goede gezondheid te verkeren en relativeert dat enigszins dit verhaal.

Blijft staan dat het op zijn zachtst gezegd niet chique is om op dergelijke wijze met mensen om te gaan door een bank die ‘deftig’ pretendeert te zijn.
255 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
489,82  +18,36  +3,89%  06 apr
 AMS25-24h^ 493,02 +0,65%
 Germany30^ 10.220,60 +1,44%
 Dutch15-index 13.720,76 +3,81%
 BEL 20 2.969,80 +3,95%
 BRX20-24h^ 3.022,22 +1,77%
 Europe50^ 2.828,65 +1,17%
 Euro30-index 14.291,52 +4,91%
 Citi Dow Jones Indicatie 22.638,53 +7,53%
 Citi NASDAQ 8.069,49 +7,21%
 Citi S&P 500 Indicatie 2.657,48 +6,79%
 Citi Nikkei Indicatie 18.953,97 +7,20%
 Gold World Spot (USD) 1.659,00 -0,24%
 EUR/USD 1,0808 +0,13%
 WTI 26,39 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

ASMI +16,29%
Wereldhave +14,58%
OCI +14,47%
ALTICE EUROPE... +12,16%
UNIBAIL-RODAM... +11,46%

Dalers

Vopak -4,87%
Nedap -3,69%
Flow Traders -2,23%
GrandVision -2,18%
B&S Group SA -1,00%

Nieuws Forum

Wall Street toont krachtig herstel
boomer92 op 7 apr 2020 01:14
12
Hoofdindex Amsterdam gaat flink vooruit
boomer92 op 7 apr 2020 01:02
29
Flinke koerswinsten op Wall Street
boldie op 7 apr 2020 00:52
11
Beleggers putten moed uit afvlakkende...
Waarzegger op 7 apr 2020 00:49
21
'IMF komt vanwege coronacrisis met ko...
suske wiet op 7 apr 2020 00:11
7