Ing en koersdoelen
Ing heeft er alle belang bij dat de bedrijven niet komen aankloppen voor leningen (bedrijven in moeilijkheden)
De koersdoelen zijn met een natte vinger ;
Belegger ga niet in op de koersdoelen van analisten op dit moment