Bridscrimewater association van Ray Dalio is zeker aan het coveren.
Ongelooflijk dat het AFM dit toelaat.