Sedert de bemoeienis van Geert Schaaij en Selwyn Mountainshield staat DGB bekend als een zwendelfonds gelijk aan Lavide :-)