Niet zo raar dat ze toenemen gezien het andere bericht: Amerikaanse industriële productie neemt toe. Dit kan er ook op duiden dat men de productie bewust laat toenemen, maar straks met volle pakhuizen komen te zitten. Uitstel van executie???