Die jaaromzet loopt over een gans jaar en er zijn pieken en dalen .
gaan de mensen minder koken en wassen omdat men staakt ?