Hij legt zijn kaarten op tafel, fusie intenties met Vastned c.s....