Er valt ook niet tegen te concurreren tegen die gesubsidieerde maffia.