ACACIA PHARMA

BRU:ACPH, GB00BYWF9Y76
2,910 17:36
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000) (GBP)

  2015201620172018
Omzet 0,000,000,000,00
Operationele kosten 1,191,441,504,39
Afschrijvingen 0,000,000,000,00
BedrijfsResultaat -12,47-14,74-3,01-15,04
Resultaat voor belastingen -15,10-16,29-6,52-16,18
Belastingen -2,22-2,79-0,35-0,66
CashFlow 2,831,49-3,7224,21
Nettowinst -12,87-13,50-3,17-15,52

Balans (x 1.000.000) (GBP)

  2015201620172018
Materiële activa 0,000,000,000,00
Immateriële activa 0,000,000,000,00
Financiële activa 0,000,000,000,00
Vaste activa 0,000,000,000,00
Voorraden 0,000,000,000,00
Debiteuren 0,000,000,000,00
Overige vorderingen 2,172,790,350,69
Liquide middelen 5,466,883,0729,35
Vlottende activa 7,9610,223,5730,35
Totaal activa 7,9610,223,5730,35
Gewoon kapitaal -2,80-11,74-17,7819,32
Preferent kapitaal -3,47-16,95-68,88-68,14
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 0,004,970,006,97
Kortlopende schulden 10,7616,9821,364,06
Totaal passiva 7,9610,223,5730,35

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 67722
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 42.47043.61043.61066.360
Winst per aandeel -0,30-0,31-0,07-0,23
Dividend per aandeel 0,00
Cashflow per aandeel -0,23-0,23-0,09-0,18
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding -5,56
Dividend rendement (%) 0,00
Rendement eigen vermogen (%) 460,44115,0017,84-80,31
Koers einde boekjaar 1,28