MDxHealth

BRU:MDXH, BE0003844611
0,635 17:35
+0,020 ( +3,25% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000) (USD)

  2015201620172018
Omzet 18,1430,1940,5828,66
Operationele kosten 21,5832,2437,2114,65
Afschrijvingen 0,881,721,892,97
BedrijfsResultaat -14,38-12,85-12,27-32,10
Resultaat voor belastingen -14,47-13,29-12,40-32,49
Belastingen 0,00-0,11-0,11-0,04
CashFlow 13,07-0,80-14,8711,78
Nettowinst -14,47-13,17-12,29-32,45

Balans (x 1.000.000) (USD)

  201620172018
Materiële activa 2,262,572,07
Immateriële activa 13,9716,6415,54
Financiële activa 0,000,000,00
Vaste activa 16,2319,2017,61
Voorraden 1,481,921,81
Debiteuren 18,5019,8219,06
Overige vorderingen
Liquide middelen 30,8716,8326,20
Vlottende activa 51,4939,3247,86
Totaal activa 67,7258,5265,48
Gewoon kapitaal 52,7443,5552,12
Preferent kapitaal -8,59-4,84-26,40
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 2,391,861,88
Kortlopende schulden 12,5913,1211,48
Totaal passiva 67,7258,5265,48

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 133162223187
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 45.15049.85049.95059.940
Winst per aandeel -0,32-0,26-0,25-0,54
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -0,32-0,33-0,21-0,47
Intrinsieke waarde per aandeel 0,981,060,870,87
Koers-winstverhouding -14,02-19,40-15,40-3,43
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -32,70-24,98-28,22-62,26
Koers einde boekjaar 4,495,043,851,85