Melexis

BRU:MELE.BL, BE0165385973
100,600 17:37
+2,200 (+2,24%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 511,66569,37486,86507,52
EBITDA (mln.) 168,62178,39116,98121,90
Bedrijfs resultaat (mln.) 136,26139,2770,2275,53
Resultaat voor belasting (mln.) 135,99138,7469,2575,91
Netto winst (mln.) 110,96115,4560,2669,30
Winst per aandeel 2,772,881,501,72
Koers winst verhouding 30,4617,6744,7046,45
Dividend per aandeel 2,102,201,302,20
Dividend rendement 2,49%4,32%1,94%2,75%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 116,78157,42143,61132,68
Immateriële activa 5,565,155,214,65
Vaste activa 149,02187,57181,28170,02
Voorraden 97,62120,57128,50123,46
Debiteuren 68,7575,2158,3165,10
Overige vorderingen 1,591,241,744,70
Liquide middelen 75,4834,5238,7759,13
Vlottende activa 254,34240,45237,33263,39
Totaal activa 403,36428,02418,61433,41
Gewoon kapitaal 294,29326,00299,07314,78
Preferent kapitaal -5,84-5,47-4,53-6,06
Aandeel van derden 0,010,01
Langlopende schulden 9,0434,2765,3664,33
Kortlopende schulden 100,0267,7454,1854,31
Totaal passiva 403,36428,02418,61433,41

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 1.1801.4211.4201.449
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 40.40040.40040.40040.400
Cashflow per aandeel 2,802,472,342,37
Intrinsieke waarde per aandeel 5,205,896,105,61
Koers Intrinsieke waarde verhouding 16,228,6410,9914,24
Rendement eigen vermogen (%) 37,7035,4120,1522,02
Koers einde boekjaar 84,3750,9067,0579,90