Texaf

BRU:TEXF.BL, BE0974263924
31,500 17:29
+0,100 (+0,32%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 19,7020,2923,2223,30
EBITDA (mln.) 6,4311,6416,4011,59
Bedrijfs resultaat (mln.) 3,418,7013,026,15
Resultaat voor belasting (mln.) 2,228,2612,806,11
Netto winst (mln.) 4,5512,9110,774,57
Winst per aandeel 1,283,643,041,27
Koers winst verhouding 23,557,4212,2429,92
Dividend per aandeel 0,810,971,160,90
Dividend rendement 2,69%3,59%3,12%2,37%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 9,969,669,788,31
Immateriële activa 0,020,020,010,01
Financiële activa 99,10102,35105,03107,21
Vaste activa 109,12112,24115,25115,96
Voorraden 4,774,954,634,35
Debiteuren 1,470,691,31
Overige vorderingen 0,920,811,040,56
Liquide middelen 3,675,568,776,98
Vlottende activa 11,1312,3016,0012,93
Totaal activa 120,25124,53131,25128,88
Gewoon kapitaal 79,8589,8797,1599,45
Preferent kapitaal 4,644,644,61
Aandeel van derden 0,320,340,370,38
Langlopende schulden 30,7223,4320,0518,74
Kortlopende schulden 9,3710,8913,6810,31
Totaal passiva 120,25124,53131,25128,88

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 6.000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 3.5403.5403.5403.600
Cashflow per aandeel 2,463,313,032,38
Intrinsieke waarde per aandeel 26,73
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,42
Rendement eigen vermogen (%) 5,7014,3611,094,60
Koers einde boekjaar 30,1527,0037,2038,00