Quest For Growth

BRU:QFG, BE0003730448
7,660 17:29
+0,140 (+1,86%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 0,000,04
Operationele kosten 0,010,05
Afschrijvingen
BedrijfsResultaat 27,72-26,5817,0517,25
Resultaat voor belastingen 27,73-26,5817,0417,25
Belastingen 0,340,350,300,16
CashFlow 1,60-4,441,71-1,23
Nettowinst 27,39-26,9216,7417,08

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 0,000,000,00
Immateriële activa 0,000,000,00
Financiële activa 141,80106,09121,53142,50
Vaste activa 141,80106,09121,53142,50
Voorraden
Debiteuren 0,000,000,340,19
Overige vorderingen
Liquide middelen 19,5712,6614,0810,28
Vlottende activa 20,6013,4014,6910,81
Totaal activa 162,40119,49136,23153,31
Gewoon kapitaal 162,36119,44136,18153,27
Preferent kapitaal -0,96-1,1216,7417,08
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 0,000,000,000,00
Kortlopende schulden 0,040,040,040,04
Totaal passiva 162,40119,49136,23153,31

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 000230
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 15.15016.77016.77016.770
Winst per aandeel 1,81-1,611,001,02
Dividend per aandeel 1,540,000,000,00
Cashflow per aandeel 0,110,690,10-0,07
Intrinsieke waarde per aandeel 9,187,128,129,14
Koers-winstverhouding 4,87-3,745,906,37
Dividend rendement (%) 17,480,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) 16,87-22,5412,2911,15
Koers einde boekjaar 8,816,025,906,50