VolkerWessels » Research (Aandeel) | Eurobench.com

VolkerWessels

AEX:KVW, NL0012294466
17,940 17:35
-0,280 ( -1,54% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 5318 5490 5714 5924
Operationele kosten 5178 5335 5563 5796
Afschrijvingen 86 89 82 84
BedrijfsResultaat 176 203 192 159
Resultaat voor belastingen 127 139 195 164
Belastingen 30 36 45 30
CashFlow 104 59 109 -39
Nettowinst 107 139 135 131

Balans (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Materiële activa 550 488 483 482
Immateriële activa 463 432 436 484
Financiële activa 147 133 126 153
Vaste activa 1349 1220 1211 1263
Voorraden 1127 1039 913 962
Debiteuren 588 570 622 620
Overige vorderingen 9 7 8 6
Liquide middelen 407 412 494 467
Vlottende activa 2464 2362 2394 2421
Totaal activa 3813 3582 3605 3684
Gewoon kapitaal 426 1116 1124 1182
Preferent kapitaal -297,8 -162,8 -53,8 82,2
Aandeel van derden 11 12 11 14
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 995 318 256 270
Kortlopende schulden 2381 2136 2214 2218
Totaal passiva 3813 3582 3605 3684

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 15487 15785 16179 16630
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 80000 80000 80000 80000
Winst per aandeel 1,34 1,74 1,69 1,64
Dividend per aandeel 0 0 1,05 1,05
Cashflow per aandeel 3,65 3,62 3,34 2,96
Intrinsieke waarde per aandeel 0 0 13 13,725
Koers-winstverhouding 0 0 14,0503 0
Dividend rendement (%) 0 0 4,42198 0
Rendement eigen vermogen (%) 25,12 12,46 12,01 11,08
Koers einde boekjaar 0 0 23,745 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding