VolkerWessels » Research (Aandeel) | Eurobench.com

VolkerWessels

AEX:KVW, NL0012294466
17,800 17:35
+0,380 ( +2,18% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 5490 5714 5924 0
Operationele kosten 5335 5563 5796 0
Afschrijvingen 89 82 84 0
BedrijfsResultaat 203 192 159 0
Resultaat voor belastingen 139 195 164 0
Belastingen 36 45 30 0
CashFlow 59 109 -39 0
Nettowinst 139 135 131 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 488 483 482 0
Immateriële activa 432 436 484 0
Financiële activa 133 126 153 0
Vaste activa 1220 1211 1263 0
Voorraden 1039 913 962 0
Debiteuren 570 622 620 0
Overige vorderingen 7 8 6 0
Liquide middelen 412 494 467 0
Vlottende activa 2362 2394 2421 0
Totaal activa 3582 3605 3684 0
Gewoon kapitaal 1116 1124 1182 0
Preferent kapitaal -162,8 -53,8 82,2 0
Aandeel van derden 12 11 14 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 318 256 270 0
Kortlopende schulden 2136 2214 2218 0
Totaal passiva 3582 3605 3684 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 15785 16179 16630 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 80000 80000 80000 0
Winst per aandeel 1,74 1,69 1,64 0
Dividend per aandeel 0 1,05 1,05 0
Cashflow per aandeel 3,62 3,34 2,96 0
Intrinsieke waarde per aandeel 0 13 13,725 0
Koers-winstverhouding 0 14,0503 0 0
Dividend rendement (%) 0 4,42198 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 12,46 12,01 11,08 0
Koers einde boekjaar 0 23,745 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding