Euronext » Research (Aandeel) | Eurobench.com

Euronext

PSE:ENX, NL0006294274
79,800 17:35
+1,200 ( +1,53% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 518,55496,44532,29615,03
Operationele kosten 251,78227,64251,44284,19
Afschrijvingen 17,0715,0916,9323,40
BedrijfsResultaat 241,14265,54313,13313,25
Resultaat voor belastingen 238,60263,98311,08311,71
Belastingen 65,9566,9668,9094,08
CashFlow -85,5822,9313,39210,30
Nettowinst 172,65197,01241,30215,97

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa 28,7827,4927,8038,90
Immateriële activa 321,36321,16515,10705,64
Financiële activa 114,28133,02222,50292,80
Vaste activa 484,56493,77781,381.066,07
Voorraden 0,000,000,000,00
Debiteuren 43,4945,1859,9091,28
Overige vorderingen 10,517,641,402,50
Liquide middelen 158,64174,50187,80398,02
Vlottende activa 265,34263,74284,20532,39
Totaal activa 749,90757,521.065,581.598,46
Gewoon kapitaal 447,17548,02715,27791,09
Preferent kapitaal 12,796,0735,1070,87
Aandeel van derden 0,000,0014,2011,23
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 123,9989,34211,31601,89
Kortlopende schulden 178,74120,16124,79194,25
Totaal passiva 749,90757,521.065,581.598,46

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 652589687837
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 70.00070.00070.00070.000
Winst per aandeel 2,482,833,473,10
Dividend per aandeel 1,241,421,731,54
Cashflow per aandeel 2,002,593,043,19
Intrinsieke waarde per aandeel 5,156,428,509,77
Koers-winstverhouding 19,0713,8514,9316,23
Dividend rendement (%) 2,623,623,343,06
Rendement eigen vermogen (%) 38,6135,9533,7427,30
Koers einde boekjaar 47,2939,2151,8150,30