Euronext » Research (Aandeel) | Eurobench.com

Euronext

PSE:ENX, NL0006294274
69,700 17:35
-0,200 ( -0,29% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 496,44 532,29 615,03 0
Operationele kosten 227,64 251,44 284,19 0
Afschrijvingen 15,09 16,93 23,4 0
BedrijfsResultaat 265,54 313,13 313,25 0
Resultaat voor belastingen 263,98 311,08 311,71 0
Belastingen 66,96 68,9 94,08 0
CashFlow 22,93 13,39 210,3 0
Nettowinst 197,01 241,3 215,97 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 27,49 27,8 38,9 0
Immateriële activa 321,16 515,1 705,64 0
Financiële activa 133,02 222,5 292,8 0
Vaste activa 493,77 781,38 1066,07 0
Voorraden 0 0 0 0
Debiteuren 45,18 59,9 91,28 0
Overige vorderingen 7,64 1,4 2,5 0
Liquide middelen 174,5 187,8 398,02 0
Vlottende activa 263,74 284,2 532,39 0
Totaal activa 757,52 1065,58 1598,46 0
Gewoon kapitaal 548,02 715,27 791,09 0
Preferent kapitaal 6,07 35,1 70,87 0
Aandeel van derden 0 14,2 11,23 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 89,34 211,31 601,89 0
Kortlopende schulden 120,16 124,79 194,25 0
Totaal passiva 757,52 1065,58 1598,46 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 589 687 837 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 70000 70000 70000 0
Winst per aandeel 2,83 3,47 3,1 0
Dividend per aandeel 1,42 1,73 1,54 0
Cashflow per aandeel 2,59 3,04 3,19 0
Intrinsieke waarde per aandeel 6,42157 8,49829 9,76986 0
Koers-winstverhouding 13,85336 14,93084 0 0
Dividend rendement (%) 3,62199 3,33912 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 35,95 33,74 27,3 0
Koers einde boekjaar 39,205 51,81 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding