Euronext

PSE:ENX, NL0006294274
92,800 17:37
+0,300 ( +0,32% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 496,44532,29615,03679,11
Operationele kosten 227,64251,44284,19323,28
Afschrijvingen 15,0916,9323,4043,68
BedrijfsResultaat 265,54313,13313,25330,91
Resultaat voor belastingen 263,98311,08311,71325,57
Belastingen 66,9668,9094,08100,29
CashFlow 22,9313,39210,30-25,86
Nettowinst 197,01241,30215,97221,97

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 27,8038,9058,90
Immateriële activa 515,10705,641.458,80
Financiële activa 222,50292,80264,80
Vaste activa 781,381.066,071.858,33
Voorraden 0,000,000,00
Debiteuren 59,9091,28112,12
Overige vorderingen 1,402,501,40
Liquide middelen 187,80398,02369,80
Vlottende activa 284,20532,39548,88
Totaal activa 1.065,581.598,462.407,22
Gewoon kapitaal 715,27791,09918,14
Preferent kapitaal 35,1070,8775,23
Aandeel van derden 14,2011,2315,70
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 211,31601,891.218,29
Kortlopende schulden 124,79194,25255,10
Totaal passiva 1.065,581.598,462.407,22

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 5896878371.075
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 70.00070.00070.00070.000
Winst per aandeel 2,833,473,103,18
Dividend per aandeel 1,421,731,541,59
Cashflow per aandeel 2,593,043,193,63
Intrinsieke waarde per aandeel 6,428,509,7711,53
Koers-winstverhouding 13,8514,9316,2322,85
Dividend rendement (%) 3,623,343,062,19
Rendement eigen vermogen (%) 35,9533,7427,3024,18
Koers einde boekjaar 39,2151,8150,3072,65