KPN Koninklijke

AEX:KPN.NL, NL0000009082
2,653 15:47
-0,039 (-1,45%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 6.499,005.638,005.702,005.302,00
EBITDA (mln.) 2.333,002.164,002.494,002.464,00
Bedrijfs resultaat (mln.) 909,00767,00958,00912,00
Resultaat voor belasting (mln.) 642,00513,00663,00649,00
Netto winst (mln.) 483,00270,00626,00560,00
Winst per aandeel 0,120,060,150,13
Koers winst verhouding 24,2342,6717,5419,13
Dividend per aandeel 0,110,120,120,13
Dividend rendement 3,78%4,69%4,56%5,23%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 5.811,005.641,005.432,006.279,00
Immateriële activa 3.341,003.169,002.995,003.238,00
Financiële activa 209,00228,0045,00
Vaste activa 10.449,009.970,0010.351,0010.469,00
Voorraden 61,0058,0047,00
Debiteuren 379,00343,00219,00
Overige vorderingen 1,001,00
Liquide middelen 856,00594,00766,00867,00
Vlottende activa 3.081,002.207,001.953,001.611,00
Totaal activa 13.530,0012.177,0012.304,0012.080,00
Gewoon kapitaal 3.358,001.945,002.507,002.621,00
Preferent kapitaal 798,89-315,112.338,89297,00
Aandeel van derden 1,00
Langlopende schulden 8.290,007.835,007.132,007.250,00
Kortlopende schulden 1.882,002.396,002.634,002.209,00
Totaal passiva 13.530,0012.177,0012.304,0012.080,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 13.27512.66912.60010.102
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 4.202.8404.202.8404.202.8404.196.850
Cashflow per aandeel 0,460,470,480,49
Intrinsieke waarde per aandeel 0,670,340,49
Koers Intrinsieke waarde verhouding 4,337,465,03
Rendement eigen vermogen (%) 14,3813,8824,9721,36
Koers einde boekjaar 2,912,562,632,49