ALTICE EUROPE N.V.

FSE:A14W4B.FFM, NL0011333752
5,308 9:06
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2016201720182019
Omzet (mln.) 20.755,7023.499,8014.255,2014.796,20
EBITDA (mln.) 6.658,307.406,905.969,907.445,20
Bedrijfs resultaat (mln.) 1.081,40445,701.845,402.207,10
Resultaat voor belasting (mln.) -2.039,20-2.925,00-848,40206,10
Netto winst (mln.) -1.557,60-546,00-332,90245,40
Winst per aandeel -0,20-0,07-0,050,04
Koers winst verhouding -17,74-23,57-32,75142,95

Balans (mln.)

  2016201720182019
Materiële activa 16.256,8015.161,4010.008,509.974,60
Immateriële activa 52.457,8046.804,7024.420,2022.113,90
Financiële activa 3.681,502.594,902.193,703.194,10
Vaste activa 72.692,1065.185,2037.454,5040.576,00
Voorraden 394,80461,40422,20479,40
Debiteuren 3.267,203.701,403.254,603.227,10
Overige vorderingen 179,20235,00119,1099,80
Liquide middelen 1.109,101.239,001.837,001.022,10
Vlottende activa 7.244,207.067,507.338,306.605,40
Totaal activa 80.412,3072.437,0045.330,8047.181,40
Gewoon kapitaal -2.529,80-1.825,20-3.131,40-2.534,70
Preferent kapitaal -564,78-807,68-783,60-500,55
Aandeel van derden 190,201.244,20226,70213,70
Langlopende schulden 68.135,2058.499,4037.428,4038.650,50
Kortlopende schulden 14.527,5014.413,9010.807,2010.852,00
Totaal passiva 80.412,3072.437,0045.330,8047.181,40

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 49.73247.14335.32845.409
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 7.648.2507.648.2506.830.4905.944.560
Cashflow per aandeel 0,921,050,710,89
Intrinsieke waarde per aandeel -0,33-0,24-0,46-0,43
Koers Intrinsieke waarde verhouding -10,73-6,91-3,57-13,41
Rendement eigen vermogen (%) 61,5729,9110,63-9,68
Koers einde boekjaar 3,551,651,645,72