Vastned » Research (Aandeel) | Eurobench.com

Vastned

AEX:VASTN, NL0000288918
26,850 15:59
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 79,06 70,22 70,78 0
Operationele kosten 0 0 0 0
Afschrijvingen 0 0 0 0
BedrijfsResultaat 50,21 127,87 63,36 0
Resultaat voor belastingen 30,58 107,81 47,55 0
Belastingen -2,94 2,86 3,96 0
CashFlow -1,49 0,8 -0,53 0
Nettowinst 26,43 94,64 41,1 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 1616,07 1526,36 1577,18 0
Immateriële activa 0 0 0 0
Financiële activa 0 0 0 0
Vaste activa 1616,35 1527,48 1577,18 0
Voorraden 0 65,2 3,5 0
Debiteuren 5,67 2,89 8,9 0
Overige vorderingen 0,2 0,16 0,12 0
Liquide middelen 1,28 2,08 1,55 0
Vlottende activa 7,16 70,33 14,07 0
Totaal activa 1623,51 1597,81 1591,25 0
Gewoon kapitaal 804,44 838,68 830,39 0
Preferent kapitaal 236,61 270,86 262,57 0
Aandeel van derden 87,06 94,73 92,64 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 636,92 633,91 505,36 0
Kortlopende schulden 95,09 30,48 162,86 0
Totaal passiva 1623,51 1597,81 1591,25 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 49 45 41 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 19040 19040 19040 0
Winst per aandeel 1,39 4,97 2,16 0
Dividend per aandeel 2,05 2,05 2,05 0
Cashflow per aandeel 2,46 2,35 2,17 0
Intrinsieke waarde per aandeel 40,20011 41,99895 41,56355 0
Koers-winstverhouding 26,51799 8,30986 0 0
Dividend rendement (%) 5,56158 4,96368 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 3,29 11,28 4,95 0
Koers einde boekjaar 36,86 41,3 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding