UNILEVER » Research (Aandeel) | Eurobench.com

UNILEVER

AEX:UNA1, NL0000388619
51,100 17:29
+0,390 ( +0,77% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet 53.272,0052.713,0053.715,0050.982,00
Operationele kosten 60.276,0059.338,0060.376,0057.594,00
Afschrijvingen 1.370,001.464,001.538,001.747,00
BedrijfsResultaat 7.592,007.938,008.552,0012.839,00
Resultaat voor belastingen 7.220,007.469,008.153,0012.383,00
Belastingen 1.961,001.922,001.667,002.575,00
CashFlow 759,00786,00-20,00-151,00
Nettowinst 4.909,005.184,006.053,009.389,00

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa 11.058,0011.673,0010.411,0010.347,00
Immateriële activa 25.059,0027.433,0028.401,0029.493,00
Financiële activa 605,00673,00675,00642,00
Vaste activa 39.612,0042.545,0043.302,0043.975,00
Voorraden 4.335,004.278,003.962,004.301,00
Debiteuren 2.917,003.329,003.439,004.350,00
Overige vorderingen 230,00317,00488,00472,00
Liquide middelen 2.302,003.382,003.317,003.230,00
Vlottende activa 12.686,0013.884,0016.983,0015.481,00
Totaal activa 52.298,0056.429,0060.285,0059.456,00
Gewoon kapitaal 15.439,0016.354,0013.629,0011.572,00
Preferent kapitaal -3.487,36-3.069,36-4.215,36-4.915,36
Aandeel van derden 643,00626,00758,00720,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 16.197,0018.893,0022.721,0027.392,00
Kortlopende schulden 20.019,0020.556,0023.177,0019.772,00
Totaal passiva 52.298,0056.429,0060.285,0059.456,00

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 171.000169.000161.000155.000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.714.7301.714.7301.714.7301.714.730
Winst per aandeel 3,143,324,006,47
Dividend per aandeel 1,211,281,431,55
Cashflow per aandeel 4,274,114,253,94
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding 12,9711,7611,817,33
Dividend rendement (%) 2,973,283,033,27
Rendement eigen vermogen (%) 31,8031,7044,4181,14
Koers einde boekjaar 40,7439,0547,2347,40