UNILEVER

AEX:UNA1, NL0000388619
52,260 17:29
+1,300 ( +2,55% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 52.713,0053.715,0050.982,0051.980,00
Operationele kosten 59.338,0060.376,0057.594,0058.243,00
Afschrijvingen 1.464,001.538,001.747,001.982,00
BedrijfsResultaat 7.938,008.552,0012.839,008.886,00
Resultaat voor belastingen 7.469,008.153,0012.383,008.289,00
Belastingen 1.922,001.667,002.575,002.263,00
CashFlow 786,00-20,00-151,001.205,00
Nettowinst 5.184,006.053,009.389,005.625,00

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 11.673,0010.411,0010.347,0012.062,00
Immateriële activa 27.433,0028.401,0029.493,0031.029,00
Financiële activa 673,00675,00642,00874,00
Vaste activa 42.545,0043.302,0043.975,0048.376,00
Voorraden 4.278,003.962,004.301,004.164,00
Debiteuren 3.329,003.439,004.350,004.916,00
Overige vorderingen 317,00488,00472,00397,00
Liquide middelen 3.382,003.317,003.230,004.185,00
Vlottende activa 13.884,0016.983,0015.481,0016.430,00
Totaal activa 56.429,0060.285,0059.456,0064.806,00
Gewoon kapitaal 16.354,0013.629,0011.572,0013.192,00
Preferent kapitaal -3.069,36-4.215,36-4.915,36-4.684,71
Aandeel van derden 626,00758,00720,00694,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 18.893,0022.721,0027.392,0029.942,00
Kortlopende schulden 20.556,0023.177,0019.772,0020.978,00
Totaal passiva 56.429,0060.285,0059.456,0064.806,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 169.000161.000155.000155.000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.714.7301.714.7301.714.7301.460.720
Winst per aandeel 3,324,006,473,87
Dividend per aandeel 1,281,431,551,64
Cashflow per aandeel 4,114,253,945,55
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding 11,7611,817,3313,24
Dividend rendement (%) 3,283,033,273,20
Rendement eigen vermogen (%) 31,7044,4181,1442,64
Koers einde boekjaar 39,0547,2347,4051,23