Sligro Food Group

AEX:SLIGR, NL0000817179
13,400 17:35
+0,280 ( +2,13% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 2.813,002.142,002.346,002.395,00
Operationele kosten 2.682,002.026,002.262,002.311,00
Afschrijvingen 67,0053,0061,0083,00
BedrijfsResultaat 95,00105,00290,0048,00
Resultaat voor belastingen 91,0095,0056,0042,00
Belastingen 18,0019,0010,008,00
CashFlow -2,00-32,00-27,00-40,00
Nettowinst 73,0081,00276,0033,00

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 303,00313,00538,00
Immateriële activa 298,00292,00331,00
Financiële activa 62,0065,0060,00
Vaste activa 663,00670,00929,00
Voorraden 207,00217,00230,00
Debiteuren 132,00175,00173,00
Overige vorderingen 1,0016,003,00
Liquide middelen 58,0033,0019,00
Vlottende activa 684,00535,00526,00
Totaal activa 1.347,001.214,001.455,00
Gewoon kapitaal 651,00537,00500,00
Preferent kapitaal 629,34509,34472,34
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 221,00215,00362,00
Kortlopende schulden 475,00462,00593,00
Totaal passiva 1.347,001.214,001.455,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 6.5716.7414.0564.100
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 44.26044.26044.26044.260
Winst per aandeel 1,661,846,250,75
Dividend per aandeel 1,301,401,401,40
Cashflow per aandeel 3,463,891,022,98
Intrinsieke waarde per aandeel 12,8813,3210,749,90
Koers-winstverhouding 19,9321,665,5732,00
Dividend rendement (%) 3,933,514,025,83
Rendement eigen vermogen (%) 11,6412,4451,406,60
Koers einde boekjaar 33,0839,8534,8024,00