Ordina » Research (Aandeel) | Eurobench.com

Ordina

AEX:ORDI, NL0000440584
1,864 17:35
+0,012 ( +0,65% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2013 2014 2015 2016
Omzet 376,978 366,918 348,272 343,575
Operationele kosten 441,2 362,263 349,342 328,525
Afschrijvingen 73,056 5,115 5,414 5,446
BedrijfsResultaat -64,222 4,655 -1,07 15,05
Resultaat voor belastingen -65,625 3,5 -2,245 9,06
Belastingen -0,656 2,488 0,923 4,022
CashFlow -2,082 2,151 -0,059 0
Nettowinst -64,969 1,012 -3,168 5,038

Balans (x 1.000.000)

  2013 2014 2015 2016
Materiële activa 8,438 7,102 6,53 4,677
Immateriële activa 130,175 133,46 134,308 136,162
Financiële activa 18,106 17,421 18,763 0
Vaste activa 156,719 157,983 159,601 140,839
Voorraden 0 0 0 0
Debiteuren 72,481 68,25 67,923 90,423
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 7,446 9,597 9,538 0
Vlottende activa 82,431 79,639 78,631 90,423
Totaal activa 239,15 237,622 238,232 231,262
Gewoon kapitaal 142,663 144,645 141,759 147,404
Preferent kapitaal 0 0 0 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 142,663 144,645 141,759 147,404
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 12,388 14,347 10,387 0
Langlopende schulden 0 0 0 0
Kortlopende schulden 84,099 78,63 86,086 83,858
Totaal passiva 239,15 237,622 238,232 231,262

Overige Data

  2013 2014 2015 2016
Aantal werknemers 2918 2907 2886 2689
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 92311 92660 92870 93256
Winst per aandeel -0,7 0,01 -0,03 0,05
Dividend per aandeel 0 0 0 0,02
Cashflow per aandeel 0,08761 0,06612 0,02418 0,11242
Intrinsieke waarde per aandeel 1,54546 1,56103 1,52642 1,58064
Koers-winstverhouding -2,71 125,5 -35,37 41,96
Dividend rendement (%) 0 0 0 0,95
Rendement eigen vermogen (%) 0 0,7 0 3,4
Koers einde boekjaar 1,9 1,26 1,06 2,1

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding