Nedap N.V.

AEX:NEDAP, NL0000371243
57,000 17:35
+1,000 (+1,79%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 185,96182,18191,40191,55
Operationele kosten 274,15269,45274,36262,64
Afschrijvingen 10,297,887,138,48
BedrijfsResultaat 13,4829,9220,4927,74
Resultaat voor belastingen 13,2310,6020,2727,53
Belastingen 2,451,683,203,40
CashFlow -6,128,94-2,4620,95
Nettowinst 10,7828,0417,0724,13

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 40,6935,7534,9238,62
Immateriële activa 3,251,691,952,83
Financiële activa 3,854,455,170,00
Vaste activa 48,0642,1842,9842,21
Voorraden 29,4031,4837,5128,50
Debiteuren 29,7630,7024,8723,79
Overige vorderingen 0,841,030,610,62
Liquide middelen 2,331,842,4418,69
Vlottende activa 68,5871,6172,4578,34
Totaal activa 116,64113,78115,44120,55
Gewoon kapitaal 55,8561,9664,9473,57
Preferent kapitaal 55,1861,2964,2772,90
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 17,4216,6615,9617,83
Kortlopende schulden 43,3735,1634,5429,15
Totaal passiva 116,64113,78115,44120,55

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 775678684728
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 6.6906.6906.6906.690
Winst per aandeel 1,614,392,663,74
Dividend per aandeel 1,402,502,504,50
Cashflow per aandeel 1,381,992,724,41
Intrinsieke waarde per aandeel 6,956,787,316,66
Koers-winstverhouding 20,7510,1415,5612,97
Dividend rendement (%) 4,195,626,049,28
Rendement eigen vermogen (%) 19,3045,2526,2932,79
Koers einde boekjaar 33,4044,5141,4048,50